Середа, 28 вересня 2022 |

поділитися у соціальних мережах:

 

Новини

Проаналізовувавши наслідки руйнувань Гостомельська селищна військова адміністрація оптимізувала процес отримання експертних висновків запровадженням цільової одноразової матеріальної допомоги для оплати експертних висновків. Більш детально про це в повідомленні на офіційному сайті.

 Підсумком робочих візитів начальника ГСВА Сергія Борисюка в села Горенка і Мощун взято на опрацювання проблеми з водо і електропостачанням.
 У селі Горенка по вулиці Садова організовано постійне підвезення питної води.
 У модульному містечку розпочато процес налагодження електропостачання, вже завезено дві електричні підстанції.

 Для єдності зусиль і прозорості діяльності між владою і громадою створено ініціативну групу, яка готує Установчі збори зі створення Громадської ради.

Начальник ГСВА Сергій Борисюк також висловив подяку очільниці КНП Гостомельський Ценр ПМСД Олені Юзвак за налагодження постійних виїзних рейдів здоров’я у населенні пункти громади.

❗️Велику увага буде надаватиметься соціальному захисту населення, залучення волонтерських організацій до відбудови та допомоги Гостомельській ОТГ.

 

Задля допомоги постраждалим громадянам – Гостомельська селищна військова адміністрація просить вас звернутися за отриманням цільової одноразової матеріальної допомоги для оплати робіт по виконання звітів з обстежень кваліфікаційними спеціалістами.
? Для отримання отримання такої матеріальної допомоги, кожному замовнику слід:
1) Укласти договір із кваліфікаційними спеціалістами, згідно постанови КМУ №257 від 12 квітня 2017 р. Кваліфікаційний спеціаліст після обстеження повинен надати акт виконаних робіт;
2) Замовник (громадянин) має прийти у ЦНАП і подати комплект документів:
- повідомлення про початок робіт з проведення тех. обстеження;
- заяву на отримання матеріальної допомоги;
- копію договору з кваліфікаційним спеціалістом;
- копію акту виконаних робіт з проведення технічного обстеження;
- копію звіту з обстеження (першу сторінку);
- ксерокопію внутрішнього паспорта або ID-карти;
- копію індивідуального податкового номера;
- копію витягу на право власності на об'єкт нерухомого майна;
- виписку з банку про відкритий рахунок та його реквізити;
☝? Звіти з обстежень мають бути складені згідно "Методики обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів", затвердженої наказом Міністерства розвитку громад і територій України №65 від 28.04.2022 р.
❗️ДОПОМОГА ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ОДНОРАЗОВО НА ОДИН ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОСТІ НЕЗАЛЕЖНО ВІД КІЛЬКОСТІ ЦЬОГО ОБ'ЄКТУ❗️
? УВАГА Для уточнення інформації звертайтесь за тел. гарячої лінії:
0-800-33-28-68
093-143-91-13
На зображенні може бути: текст
 
 
 
4Ви, Sergei Ivankiv та ще 2
 
3 коментарі
Поширили: 30
 
Подобається
 
 
 
Коментувати
 
 
Поширити
 
 

 

  Стосовно сплати податків єдиного внеску

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов’язаннями із сплати єдиного внеску зобов’язань із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами зобов’язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу) – част.12 ст. 9 Закону України від 08.07. 2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Нормами законодавства, яке регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не передбачено розстрочення та відстрочення заборгованості по сплаті єдиного

У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом№ 2464-VI, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність відповідно до закону – част. 11 ст. 9 Закону №2464.

 

Хто має право підписати заяву юрособи  за ф. №1-ОПП у разі тимчасової відсутності керівника

 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що   платник податків має право представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника – п.п.17.1.2 п. 17.1 ст. 17 Податкового кодексу України.

Довіреністю є письмовий документ, який видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Статтею 246 Цивільного Кодексу України встановлено, що довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

Уповноважена особа юридичної особи в разі тимчасової відсутності керівника має право підписувати заяву за ф. № 1-ОПП на підставі довіреності від імені юридичної особи за умови, що довіреність видана органом юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами та скріплена печаткою такої юридичної особи.

За відсутності з об’єктивних причинкерівника, заяву за ф. № 1-ОПП може підписати інша особа, яка уповноважена установчими або організаційно-розпорядчими документами виконувати обов’язки керівника на час його відсутності, за умови, що повноваження особи, яка підписала заяву за ф. № 1-ОПП, підтверджені відповідними документами (установчими, наказами чи розпорядженнями тощо), які подаються разом з заявою за ф. №1-ОПП до контролюючого органу.

 • ГУ ДПС у Київській області

 

Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п.52.1. ст.52 Податкового кодексу України, контролюючий органнадає безоплатно платникам податків за їх зверненням у паперовій або електронній формі індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації у паперовій або електронній формі повинно містити:

 • фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;
 • код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
 • зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації (наведення фактичних обставин);
 • підпис платника податків або кваліфікований електронний підпис;
 • дату звернення.

На звернення платника податків, яке не відповідаєзазначеним вимогам, індивідуальна податкова консультація не надається, а надсилається відповідь за підписом керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) у паперовій або електронній формі у порядку та строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян".

Уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може прийняти рішення про продовження строку розгляду звернення на отримання індивідуальної податкової консультації понад 25-денний строк, але не більше 15 календарних днів, та письмово повідомити про це платнику податків у паперовій або електронній формі до закінчення строку, визначеного абзацом першим цього пункту.

На індивідуальну податкову консультацію або відповідь, що надається контролюючим органом в електронній формі, накладається електронний підпис уповноваженої посадової особи контролюючого органу з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію – п.52.2 ст.52 ПКУ.

 • ГУ ДПС у Київській області

 

Платники земельного податку за ділянки, що перебувають у власності ФО – засновниківФГі надані ними для ведення фермерського господарства

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, земельні частки (паї), які перебувають у власності, та земельні ділянки державної та комунальної власності, які перебувають у володінні на праві постійного користування – ст.269 - 270 ПКУ.

Виходячи з викладеного, платником земельного податку є фізична особа (засновник фермерського господарства), яка отримала правовстановлюючі документи на земельну ділянку, в яких визначено цільове призначення земельної ділянки - для ведення фермерського господарства, оскільки платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування.

Нагадуємо, що фізичним особам нарахування сум плати за землю здійснюється контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки, які надсилають платнику податку у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу України податкове повідомлення-рішення про внесення податку за , встановленою формою.

 • ГУ ДПС у Київській області

 

Отриманий аванс на відрядження, що не відбулось, повертається протягом 3-ох банківських днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки

 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою Міністерством фінансів України, до закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:

-  завершує таке відрядження;

-  завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт.

Основний документ, який регулює відрядження працівників органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів, є Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 із змінами та доповненнями.

Інші підприємства та організації можуть використовувати Інструкцію № 59 як допоміжний (довідковий) документ.

Працівник, який отримав аванс на відрядження, але не виїхав, повинен протягом трьох банківських днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути зазначені кошти у встановленому законодавством порядку на відповідний рахунок підприємства (або до каси підприємства у разі отримання авансу готівкою) -   п. 11 розд. II Інструкції № 59.

Законодавством не передбачено додаткових строків для повернення коштів, отриманих як аванс на відрядження, у випадках, якщо відрядження не відбулось з поважних причин (в тому числі у разі хвороби працівника).
Отже, працівник, який отримав аванс на відрядження  та не виїхав, повинен протягом трьох банківських днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути зазначені кошти у встановленому законодавством порядку на відповідний рахунок підприємства або до каси підприємства, в разі отримання коштів готівкою.

 • ГУ ДПС у Київській області

 

Чи подають декларацію акцизного податку платники, які протягом звітного періоду не провадили господарську діяльність

 

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що платники акцизного податку, які на протязі звітного періоду не провадили господарську діяльність, але мають чинні, у тому числі призупинені, ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, що підлягає ліцензуванню згідно із законодавством або є особою, у тому числі юридичною особою, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи, постійним представництвом, які реалізують пальне або спирт етиловий, зобов’язані подавати декларацію акцизного податку із проставленням нулів у клітинках відповідних граф (прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).

Інші платники подають Декларацію тільки у періодах коли проводилась господарська діяльність та заповнюють розділи і додатки до Декларації лише щодо тих операцій, які вони здійснюють і за якими у них виникають податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку.

 • ГУ ДПС у Київській області

 

КНП Гостомельський Центр ПМСД повідомляє про графік прийому лікарів з 15 по 20 серпня. Про інші прийоми лікарів зі столичних медичних установ, які залучаються даним закладом, стежте за повідомленнями.  

Під час відзначення Міжнародного дня молоді в нашій громаді було реалізовано проєкт, означений у заголовку, який підтримала ГСВА, подбавши про безпекові заходи та розуміючи необхідність подібних дійств, які повертають позитивні емоції з вкраденого дитинства та юності. У згадуваному проєкті взяли участь члени Відділення НОК України в Київській області на чолі з головою Ігорем Малинським. Слід зазначити що даний проєкт реалізується у всіх регіонах України, які постраждали від повномасштабного вторгнення рф на територію України за сприяння ТОВ "Ківі Паті"!
На локаціях, які були розташовані на центральному стадіоні селища, молодь та дітвора могла насолодитися бульбашковим шоу, батутами, тату гуашем та скуштувати солодку вату, родзинко дійства став виступ україно-венесуельського фехтувальника, хореографа та співака Амадора Лопеса.
Збулися мрії сфотографуватися разом з українським гімнастом, Олімпійським чемпіоном і срібним призером Олімпійських ігор 2016, чемпіоном світу зі спортивної гімнастики Олегом Верняєвим, насолодитися та відчути танцювальний драйв від українського хореографа-постановника і танцівника Олександра Лещенка! Також протягом всієї програми дітей розвеселяли аніматор та артисти на ходулях!
Учасники ж цього змістовного і яскравого дійства висловили подяку керівництву ТОВ "Ківі Паті",  начальнику відділу культури молоді та спорту Гостомельської селищної ради Катерині Павленко, яка докладає багато зусиль, аби в цей непростий час підростаюче покоління мало атмосферу позитивних емоцій, що спонукають до єдності й віри в Перемогу, й що все буде Україна!

КНП Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги, очолюваний Оленою Юзвак за сприяння ГСВА, продовжує працювати за програмою доступної медицини для всіх членів громади. За ініціативи КНП постійно проводяться рейди здоров’я в населенні пункти ОТГ з залученням провідних спеціалістів столичних закладів, як от Академії медичних наук України, Охмадиту та інших. 20 серпня в  амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 по вулиці Свято-Покровській, 73-Д безкоштовно консультуватиме головний лікар клініки доктора Сичова, що спеціалізується на проблемах щитовидної залози, дитячої хірургії та дитячої урології.
Також очільниця КНП Центру ПМСД Олена Юзвак виступила на своїй сторінці в ФБ з наступним повідомленням до хворих

на цукровий діабет,
захворювання щитовидної залози,
онкозахворювання,
після протезування суглобів.
Вона прохає звернутися в Амбулаторію загальної практики сімейної медицини №1 на вул. Свято-Покровській, 73д та стати на облік, щоб сформувати потребу в ліках та медичних засобах, з подальшою можливістю лікування по даній програмі.

Тел. 0662640789, 063-856-38-14

Повідомлення ініціативної групи про спосіб формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації Бучанського району Київської області

Ініціативна група з формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації Бучанського району Київської області, відповідно до п.9 Типового положення про громадську раду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами та доповненнями), на виконання розпорядження начальника Гостомельської селищної  військової адміністрації Бучанського району Київської області від 05.08.2022 року №109 «Про утворення ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації  Бучанського району Київської області» для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, розпочинає приймати заяви щодо кандидатур до складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації  Бучанського району Київської області.

Запрошуємо інститути громадянського суспільства, які провадять свою діяльність на території Гостомельської селищної територіальної громади та зареєстровані відповідно до чинного законодавства України делегувати своїх представників для участі в установчих зборах по формуванню складу Громадської ради, які орієнтовно відбудуться 5 вересня 2022 року о 14:00 год.

Місце проведення установчих зборів: с. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220, актова зала, поверх 2.

Реєстрація учасників установчих зборів з 13:00 до 13:30 год.

 

При собі мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу (водійська права, військовий квиток тощо).

 

 1. Порядок проведення установчих зборів:

 

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу Громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представникові від кожного інституту громадянського суспільства.

Участь у голосування за довіреністю не допускається. Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом 3 (трьох) робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Гостомельській селищній військовій адміністрації.

Гостомельська селищна військова адміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його надходження.

За рішення ініціативної групи кількісний склад Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації визначено у кількості 15 (п’ятнадцять) осіб.

Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах кількість  кандидатів до складу Громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад Громадської ради, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування.

 1. Вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу Громадської ради:

1) до складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку;

2) до складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше 6 (шести) місяців до дати оприлюднення Гостомельською селищною військовою адміністрацією повідомлення про формування складу Громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проєкти тощо на території Київської області;

3) до складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проєктів не менше як за 12 (дванадцять) місяців до дати оприлюднення Гостомельською селищною військовою адміністрацією повідомлення про формування складу Громадської ради;

4) інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

5) пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї Громадської ради;

6) до складу Громадської ради  не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Склад Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації буде формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах за представників, які будуть делеговані інститутами громадянського суспільства, та які особисто присутні на вказаний зборах.

Для участі в установчих зборах з формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

1) прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

2) заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

3) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності), сторінки у соціальних мережах (за бажанням).

4) фото делегованого представника інституту громадянського суспільства;

5) відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом не менше 6 (шести) місяців до дати оприлюднення Гостомельською селищною військовою адміністрацією повідомлення про формування складу Громадської ради;

6) відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства (номер контактного телефону, посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства (за наявності), сторінки у соціальних мережах (за наявності);

7) мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації та бачення щодо роботи у такій раді.

Заяви інституту громадянського суспільства (заява на участь в установчих зборах) та делегованого ним представника (згода на обробку персональних даних) подаються у паперовому та електронному вигляді.

Інші документи надсилаються в електронному вигляді (див. РЕКОМЕНДАЦІЇ).

Поштова адреса для заяв: с. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220, Відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики Гостомельської селищної військової адміністрації з поміткою «Ініціативній групі з формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації Бучанського району Київської області».

Електронна адреса для подання документів: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., в темі листа обов’язково вказати «Ініціативній групі з формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації Бучанського району Київської області».

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

Заяви та документи до них подані/надіслані після спливу терміну прийому документів, встановленого ініціативною групою, вважаються не прийнятими для розгляду.

Приймання заяв для участі в рейтинговому голосуванні на установчих зборах здійснюватиметься з 15.08.2022 року по 26.08.2022 року (включно) до 17:00 год.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 1. Всі документи інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника в електронному вигляді пропонується оформити шляхом скан-копії з їх оригіналів у форматі PDF, створеноїодним файлом, названим за назвою інституту громадянського суспільства і прізвищем кандидата.
 2. Скан-копії документів інституту громадського суспільства та кандидатів, зокрема виданих іншими органами (виписки, дипломи тощо) рекомендовано завантажувати в файлах розмірами 1-2 МБ, максимально допустимий розмір одного файлу 10 МБ.
 3. Біографію та мотиваційний лист – документи, які готує кандидат інституту громадянського суспільства, рекомендовано також подавати у форматі DOC.
 4. Фото має бути розміщено у відповідному місці поданої біографічної довідки (рекомендовано: кольорове фото в електронній формі розміром 3х4 см).

 

 1. Відомості про склад ініціативної групи з формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації:

 

1. Сахненко

Георгій Анатолійович

голова Громадської організації «КАЗАНОК», мешканець селища Гостомель

 

голова ініціативної групи

2. Кузьмічова

Марина Юріївна

член Громадської організації «Гільдія сценаристів України», мешканка селища Гостомель

секретар ініціативної групи

3. Макушенко

Петро Олександрович

волонтер Гостомельської об’єднаної територіальної громади, мешканець села Мощун

 

член ініціативної групи

4. Ведмеденко

Тетяна Михайлівна

депутат Гостомельської селищної ради, мешканка селища Гостомель

 

член ініціативної групи

5. Агасанов

Руслан Вікторович

голова Ірпінської міської організації «Союз. Чорнобиль. Україна»

член ініціативної групи

6. Заїка

Олександр Степанович

начальник відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області

член ініціативної групи

7. Дроздова

Лариса Валентинівна

фахівець групи зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації АТП ДП «АНТОНОВ», мешканка селища Гостомель

член ініціативної групи

8. Пущало

Олександр Ігорович

член Громадської організації «Маємо право», мешканець села Озера

член ініціативної групи

 

 1. Відповідальна особа за прийом документів – начальник відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області Заїка Олександр Степанович, телефон: +38 (099) 617-69-91, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

 

 

 

 

Про затвердження складу ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації  Бучанського району Київської області

 

          З метою сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації Бучанського району Київської області, відповідно до розпорядження начальника Гостомельської селищної військовової адміністрації Борисюка Сергія від 05.08.2022 року №109, з урахуванням протоколу засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації  Бучанського району Київської області від 09.08.2022 року №1, було затверджено персональний склад ініціативної групи:

 

СКЛАД ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації Бучанського району Київської області

 

1. Сахненко

Георгій Анатолійович

 

-

голова Громадської організації «КАЗАНОК», мешканець селища Гостомель

2. Кузьмічова

Марина Юріївна

 

-

член громадської організації «Гільдія сценаристів України», мешканка селища Гостомель

3. Макушенко

Петро Олександрович

-

волонтер, мешканець села Мощун

4. Ведмеденко

Тетяна Михайлівна

-

депутат Гостомельської селищної ради, мешканка селища Гостомель

5. Агасанов

Руслан Вікторович

-

голова Ірпінської міської організації «Союз. Чорнобиль. Україна»

6. Заїка

Олександр Степанович

-

начальник відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області

 

7. Дроздова

Лариса Валентинівна

 

-

фахівець групи зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації АТП ДП «АНТОНОВ», мешканка селища Гостомель

 

8. Пущало

Олександр Ігорович

-

член Громадської організації «Маємо право!», мешканець села Озера

 
 
 
 
 
 
 
 
 

До Міжнародного дня молоді в Гостомельській громаді було відкрито Молодіжний хаб- простір для генерування та втілення ідей молоді. ГО "

Об'єднання" Моя громада" спільно з відділом культури, молоді та спорту ГСР втілили в життя спільну мрію. Молодь потребує підтримки у своїх сміливих ідеях і водночас готова до відбудови свого рідного дому. Гостомель- місто мрії! З таким підсумком завершили першу зустріч- і водночас заклали фундамент для нового проекту відродження рідного міста!

Попереду ще багато роботи, ідей, зустрічей, проектів, але міцною командою вдасться реалізувати задумане і сміливе!

 

Вчора за рішенням Ірпінського суду у приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації проводилися слідчі дії органами Бучанської прокуратури та Бучанського РУП у рамках досудових розслідувань, що стосується роботи Гостомельської селищної ради, яка раніше здійснювала діяльність у цій будівлі.
❗️ У ході заходів правоохоронцями було вилучено ряд документів які можуть сприяти їх подальшій роботі. Посадові особи військової адміністрації сприяли проведнню слідчих дій.
 
 

Новини