Неділя, 26 березня 2023 |

поділитися у соціальних мережах:

 

Новини

Повідомлення ініціативної групи про спосіб формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації Бучанського району Київської області

Ініціативна група з формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації Бучанського району Київської області, відповідно до п.9 Типового положення про громадську раду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами та доповненнями), на виконання розпорядження начальника Гостомельської селищної  військової адміністрації Бучанського району Київської області від 05.08.2022 року №109 «Про утворення ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації  Бучанського району Київської області» для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, розпочинає приймати заяви щодо кандидатур до складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації  Бучанського району Київської області.

Запрошуємо інститути громадянського суспільства, які провадять свою діяльність на території Гостомельської селищної територіальної громади та зареєстровані відповідно до чинного законодавства України делегувати своїх представників для участі в установчих зборах по формуванню складу Громадської ради, які орієнтовно відбудуться 5 вересня 2022 року о 14:00 год.

Місце проведення установчих зборів: с. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220, актова зала, поверх 2.

Реєстрація учасників установчих зборів з 13:00 до 13:30 год.

 

При собі мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу (водійська права, військовий квиток тощо).

 

 1. Порядок проведення установчих зборів:

 

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу Громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представникові від кожного інституту громадянського суспільства.

Участь у голосування за довіреністю не допускається. Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом 3 (трьох) робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Гостомельській селищній військовій адміністрації.

Гостомельська селищна військова адміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його надходження.

За рішення ініціативної групи кількісний склад Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації визначено у кількості 15 (п’ятнадцять) осіб.

Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах кількість  кандидатів до складу Громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад Громадської ради, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування.

 1. Вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу Громадської ради:

1) до складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку;

2) до складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше 6 (шести) місяців до дати оприлюднення Гостомельською селищною військовою адміністрацією повідомлення про формування складу Громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проєкти тощо на території Київської області;

3) до складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проєктів не менше як за 12 (дванадцять) місяців до дати оприлюднення Гостомельською селищною військовою адміністрацією повідомлення про формування складу Громадської ради;

4) інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

5) пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї Громадської ради;

6) до складу Громадської ради  не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Склад Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації буде формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах за представників, які будуть делеговані інститутами громадянського суспільства, та які особисто присутні на вказаний зборах.

Для участі в установчих зборах з формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

1) прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

2) заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

3) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності), сторінки у соціальних мережах (за бажанням).

4) фото делегованого представника інституту громадянського суспільства;

5) відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом не менше 6 (шести) місяців до дати оприлюднення Гостомельською селищною військовою адміністрацією повідомлення про формування складу Громадської ради;

6) відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства (номер контактного телефону, посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства (за наявності), сторінки у соціальних мережах (за наявності);

7) мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації та бачення щодо роботи у такій раді.

Заяви інституту громадянського суспільства (заява на участь в установчих зборах) та делегованого ним представника (згода на обробку персональних даних) подаються у паперовому та електронному вигляді.

Інші документи надсилаються в електронному вигляді (див. РЕКОМЕНДАЦІЇ).

Поштова адреса для заяв: с. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220, Відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики Гостомельської селищної військової адміністрації з поміткою «Ініціативній групі з формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації Бучанського району Київської області».

Електронна адреса для подання документів: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., в темі листа обов’язково вказати «Ініціативній групі з формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації Бучанського району Київської області».

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

Заяви та документи до них подані/надіслані після спливу терміну прийому документів, встановленого ініціативною групою, вважаються не прийнятими для розгляду.

Приймання заяв для участі в рейтинговому голосуванні на установчих зборах здійснюватиметься з 15.08.2022 року по 26.08.2022 року (включно) до 17:00 год.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 1. Всі документи інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника в електронному вигляді пропонується оформити шляхом скан-копії з їх оригіналів у форматі PDF, створеноїодним файлом, названим за назвою інституту громадянського суспільства і прізвищем кандидата.
 2. Скан-копії документів інституту громадського суспільства та кандидатів, зокрема виданих іншими органами (виписки, дипломи тощо) рекомендовано завантажувати в файлах розмірами 1-2 МБ, максимально допустимий розмір одного файлу 10 МБ.
 3. Біографію та мотиваційний лист – документи, які готує кандидат інституту громадянського суспільства, рекомендовано також подавати у форматі DOC.
 4. Фото має бути розміщено у відповідному місці поданої біографічної довідки (рекомендовано: кольорове фото в електронній формі розміром 3х4 см).

 

 1. Відомості про склад ініціативної групи з формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації:

 

1. Сахненко

Георгій Анатолійович

голова Громадської організації «КАЗАНОК», мешканець селища Гостомель

 

голова ініціативної групи

2. Кузьмічова

Марина Юріївна

член Громадської організації «Гільдія сценаристів України», мешканка селища Гостомель

секретар ініціативної групи

3. Макушенко

Петро Олександрович

волонтер Гостомельської об’єднаної територіальної громади, мешканець села Мощун

 

член ініціативної групи

4. Ведмеденко

Тетяна Михайлівна

депутат Гостомельської селищної ради, мешканка селища Гостомель

 

член ініціативної групи

5. Агасанов

Руслан Вікторович

голова Ірпінської міської організації «Союз. Чорнобиль. Україна»

член ініціативної групи

6. Заїка

Олександр Степанович

начальник відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області

член ініціативної групи

7. Дроздова

Лариса Валентинівна

фахівець групи зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації АТП ДП «АНТОНОВ», мешканка селища Гостомель

член ініціативної групи

8. Пущало

Олександр Ігорович

член Громадської організації «Маємо право», мешканець села Озера

член ініціативної групи

 

 1. Відповідальна особа за прийом документів – начальник відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області Заїка Олександр Степанович, телефон: +38 (099) 617-69-91, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

 

 

 

 

Про затвердження складу ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації  Бучанського району Київської області

 

          З метою сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації Бучанського району Київської області, відповідно до розпорядження начальника Гостомельської селищної військовової адміністрації Борисюка Сергія від 05.08.2022 року №109, з урахуванням протоколу засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації  Бучанського району Київської області від 09.08.2022 року №1, було затверджено персональний склад ініціативної групи:

 

СКЛАД ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації Бучанського району Київської області

 

1. Сахненко

Георгій Анатолійович

 

-

голова Громадської організації «КАЗАНОК», мешканець селища Гостомель

2. Кузьмічова

Марина Юріївна

 

-

член громадської організації «Гільдія сценаристів України», мешканка селища Гостомель

3. Макушенко

Петро Олександрович

-

волонтер, мешканець села Мощун

4. Ведмеденко

Тетяна Михайлівна

-

депутат Гостомельської селищної ради, мешканка селища Гостомель

5. Агасанов

Руслан Вікторович

-

голова Ірпінської міської організації «Союз. Чорнобиль. Україна»

6. Заїка

Олександр Степанович

-

начальник відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області

 

7. Дроздова

Лариса Валентинівна

 

-

фахівець групи зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації АТП ДП «АНТОНОВ», мешканка селища Гостомель

 

8. Пущало

Олександр Ігорович

-

член Громадської організації «Маємо право!», мешканець села Озера

 
 
 
 
 
 
 
 
 

До Міжнародного дня молоді в Гостомельській громаді було відкрито Молодіжний хаб- простір для генерування та втілення ідей молоді. ГО "

Об'єднання" Моя громада" спільно з відділом культури, молоді та спорту ГСР втілили в життя спільну мрію. Молодь потребує підтримки у своїх сміливих ідеях і водночас готова до відбудови свого рідного дому. Гостомель- місто мрії! З таким підсумком завершили першу зустріч- і водночас заклали фундамент для нового проекту відродження рідного міста!

Попереду ще багато роботи, ідей, зустрічей, проектів, але міцною командою вдасться реалізувати задумане і сміливе!

 

Вчора за рішенням Ірпінського суду у приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації проводилися слідчі дії органами Бучанської прокуратури та Бучанського РУП у рамках досудових розслідувань, що стосується роботи Гостомельської селищної ради, яка раніше здійснювала діяльність у цій будівлі.
❗️ У ході заходів правоохоронцями було вилучено ряд документів які можуть сприяти їх подальшій роботі. Посадові особи військової адміністрації сприяли проведнню слідчих дій.
 
 
Національна академія медичних наук України (президент Віктор Цимбалюк) та КНП Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги, очолюваний Оленою Юзвак, за сприяння ГСВА (Гостомельської селищної військової адміністрації) організували в селі Мощун чергові фахові консультації та обстеження мешканців села спеціалістами різних інституцій Національної академії медичних наук України.
«Я дуже вдячна своїм колегам з Академії медичних наук України, що вони вже вкотре поспіль знаходять час для виїзних консультацій в нашу громаду,— поділилася думками з нашим кореспондентом Олена Юзвак .— Зараз лікарі, як ніхто мають бути вірній Гіпократовій присязі. Наша КНП навіть під час бойових дій надавала допомогу в Гостомелі пораненим осколками людям, в нас було 40 пацієнтів, на жаль рани одного з них виявилися несумісними з життям, однак всі інші отримали вчасну допомогу. Все ж після бойових дій люди потребують не меншої допомоги. Пройти необхідне обстеження в столичних закладах ще той квест: доїхати до столиці, вистояти всі черги, побігати по кабінетах. Не всім дозволяє це зробити і стан здоров’я. Сьогодні багато людей зазнали атак хронічних хвороб від пережитого стресу, навіть під час консультацій ми констатуємо в багатьох пацієнтів підвищення цукру в крові тощо. Хочу наголосити, що завдяки лікарям згадуваної Академії, ми не тільки консультуємо і робимо первинні обстеження, а й багатьох направляємо на безкоштовне додаткове обстеження в сам заклад, який також надає в разі необхідності госпіталізацію».
«Це дуже важливо, що ми взяли саме такий курс, не просто рекомендація, а повноцінна медична допомога,— продовжує слова Олени Юзвак радник президента Академії медичних наук України Олена Євстєгнєєва. Мине тільки робимо безкоштовним лікування в стаціонарних закладах, а безкоштовні операції. Метою виїзних консультацій є досягнення спільного позитивного результату. Це наша місія затверджена з травня 2022 року рішенням виїзного засідання Бюро Президії НАМН України, а саме про виїзні бригадами Національної академії медичних наук України, до складу яких входять висококваліфіковані спеціалісти, кандидати наук, провідні фахівці».
Навіть під час виїзної консультації в селі Мощун 12 серпня відбулося, так би мовити, диво зцілення, одна з жителька села Валентина Помпенко мала проблеми зі слухом, після певних процедур, цього ж дня отримала зцілення, дякуючи лікарям за таку швидку допомогу. У цей день були й інші подяки від людей, які стали пацієнтами згадуваної Академії.
Автор: Валентин Собчук, член національних спілок письменників і журналістів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Присутній на об’єкті Сергій Борисюк, начальник Гостомельської селищної військової адміністрації, зазначив, що це суттєва безоплатна допомога для нашої громади.
За його словами, підстанції, загальною потужністю 800 кіловат, забезпечать безперебійне електропостачання для 240 модулів.

Наразі для заселення людей у ці модульні будинки, надані громаді Гостомеля поляками, потрібно:
- під’єднати об'єкти до трансформаторної підстанції;
- облаштувати укриття;
- здійснити благоустрій території.

Перед усіма підрядниками керівництвом Гостомельської селищної військової адміністрації поставлено завдання забезпечити виконання вищевказаних робіт у найкоротші терміни.

На базі дитячого садочку "Веселка" провели виїзні консультації та обстеження діток громади лікарі багатопрофільного лікувального закладу Охмадит (охорона материнства і дитинства). Як повідомляє Гостомельска селищна військова адміністрація, це вже третій виїзний рейд здоров'я в нашу ОТГ, і вони будуть продовжуватися.

Консультації 11 серпня отримали 140 дітей. Це 456 візитів у всіх вузькопрофільних спеціалістів. А також для наших маленьких мешканців була розважальна програма. Очільниця КНП Гостомельський центр певинної медико-санітарної допомоги  Олена Юзвак подякувала заввідділом освіти ГСВА Рохманюк Н.Б, директора ДНЗ " Веселка" Матову В.Г. і старшу медичну сестру Загоруйко І.В. за організацію.

Зауважив начальник ГСВА Сергій Борисюк, який відвідав село, зокрема вулицю Садову. «Я знаю, що, сьогодні багато говорять про міста-герої, але на жаль мало уваги приділяється селам, але саме вони були героїчним рубежем в обороні Києва, через що зазнали масштабних руйнувань. Сьогодні в Горенці багато мешканців, не мають даху над головою. В самій лише Горенці зруйнувано близько 1190 будинків. У Гостомелі під час бойових дій постраждало понад 3363 будинків – це майже половина всіх споруд міста. 12% будівель повністю знищені, ще майже 8% зазнали сильних руйнувань. Не буду продовжувати цю сумну статистику, скажу що за оцінками спеціаліств вартість завданих збитків Гостомельській ОТГ становить мілярди гривень. Звичайно це не підйомні кошти для нашої громади. Наразі  будемо опрацьовувати програми допомоги нашим селам. Для тих, хто втратив житло будується модульне містечко, виділяються кошти відділом соцзахисту, розумію, що цього не достатньо. Тому ми всі зусилля будемо спрямовувати на те, щоб мати ефективні інструменти вирішення цих проблем».

Сьогодні був би його 62-й День народження, і було б багато гостей за святковим столом, адже мав дуже багато друзів,  але всі зібралися біля його останнього земного прихистку... Представники Гостомельської селищної військової адміністрації поклали квіти на могилу полеглого Героя нашого часу. Пом'янути Юрія Ілліча прийшло багато рідних і близьких, адже і він допомагав багатьом, що було кредом його життя, а ще він мріяв, щоб Гостомель став містом, і він став Містом-Героєм. Під час зворушливих спогадів про нього був один найважливіший девіз - продовжувати творити добро, як це робив Ілліч.     

Світлій пам'яті

Юрій Ілліч Прилипко — Почесний громадянин Гостомеля, посмертно нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.  Він нродився й виріс у Гостомелі, відбувся, як успішний підприємець, очільник громади, меценат численних доброчинних акцій.

Гостомель першим прийняв удар ворога з неба й опинився в оточені. Атака за атакою ворожого десанту, кадирівців і наступу механізованих колон не припинялися ні в день ні вночі. І хоч ворогу постійно давали відсіч наші війська, Гостомель все більше поринав у блокаду війни. Люди не мали навіть хліба й води. Очільник Гостомеля, Юрій Ілліч незважаючи на смертельну небезпеку, ще в перші дні війни пішов до своїх земляків, щоб допомогти з продуктами й ліками. І в перший день йому вдалося зарадити багатьом, адже кредом його життя й була допомога людям, й гостомельці добре знають про його доброчинність. Однак на другий день нелюди обстріляли тих, хто ніс людям хліб. Селищний голова Юрій Прилипко загинув, але в Бога немає мертвих, а Юрій Ілліч завжди буде жити в серцях земляків і всіх, хто його знав.

 

Звільнення від сплати ЄВ на період воєнного стану  самозайнятих осіб та членів ФГ

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що у зв'язку з введенням на території України воєнного стану, з01 березня 2022 року та до припиненнявоєнного стану, а такожпротягомдванадцятимісяцівпісляйого припинення, ФОП,незалежно від обраних ними систем оподаткування, особи, якіпровадятьнезалежнупрофесійнудіяльність та члени фермерськогогосподарства, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачуватиєдинийвнесок за себе.

Таке  звільнення застосовано задля зменшення фінансового навантаження на підприємців та стимулювання їх до продовження  господарської  діяльності, необхідної для країни в складних умовах війни.

Вартовраховувати, що право не сплачувати ЄСВ під час воєнного стану не передбачає зарахування до страхового стажу періодів (місяців), в яких ЄВ не нараховувався та не сплачувався.

Зазначені особи розрахунокєдиноговнеску у складіподатковоїдекларації не заповнюютьзаперіод, в якомуєдинийвнесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався.

Відповідні зміни до розд. VIII «Прикінцеві та перехідніположення» Закону №2464 внесені Законом Українивід 15.03.2022 № 2120-IХ «Про внесеннязмін до Податкового кодексу України та іншихзаконодавчихактівУкраїнищододії норм на періоддіївоєнного стану».

 • ГУ ДПС у Київській області

 

Після закінчення терміну дії ліцензії, виданої на 5 років, суб’єкт господарювання повинен отримати нову ліцензію

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що порядок видачі та анулювання ліцензій, зокрема, на виробництво алкогольних напоїв або тютюнових виробів визначено Законом України від 19.12.1995 року №481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 481).

Статтею 4 Закону №481 передбачено, що  ліцензії видаються безстроково, а плата за них справляється щорічно.

При цьому, Законом №481 не передбачено продовження ліцензії на виробництво алкогольних напоїв або тютюнових виробів на безстроковий період, після закінчення терміну її дії, якщо така ліцензія видавалась терміном на 5 років, тобто, до внесення змін у Закон № 481.

Таким чином, СГ після закінчення терміну дії ліцензії, виданої на 5 років, повинен отримати нову ліцензію.

 

Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду

 

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п.94.4 ст. 94.4 Податкового кодексу України, арешт може бути накладено контролюючим органом на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків.

Адміністративний арешт коштів на рахунку платника податків може бути застосовано контролюючим органом виключно на підставі рішення суду, шляхом звернення контролюючого органу до суду -п.п. 94.6.2 п. 94.6 ст. 94 ПКУ.

Звільнення коштів з-під арешту банк або інша фінансова установа здійснює за рішенням суду.

 • ГУ ДПС у Київській області

 

Операції з постачання послуг з харчування, що звільняються від оподаткування ПДВ

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.п.«в» - «д» пп.197.1.7 п.197.1 ст.197 Податкового кодексу України звільняються від оподаткування операції з постачання послуг, зокрема, такі послуги  з харчування:
- харчування та облаштування на нічліг та надання інших соціальних послуг бездомним особам у центрах обліку, закладах соціального захисту для бездомних осіб, а також особам, звільненим з місць позбавлення волі, у центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
 - харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах охорони здоров’я. Порядок надання таких послуг затверджується Кабінетом Міністрів України;
 - харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи, а саме:

харчування, у тому числі приготування їжі;

забезпечення одягом, білизною, взуттям та постільними речами;

користування кімнатами тривалих побачень;

послуги поштового та телефонно-телеграфного зв’язку;

постачання продуктів харчування і предметів першої необхідності;   

ремонт взуття та одягу;

додаткове медичне обслуговування;

банно-пральні послуги;

прокат кіно- та відеофільмів, культурно-освітні заходи;

- харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими соціальними послугами за рахунок державних коштів, що надаються особам, які утримуються в реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), установах, підприємствах, організаціях всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх спілок, які займаються реабілітацією, оздоровленням та фізкультурно-спортивною діяльністю, центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних осіб, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та осіб з інвалідністю, будинках-інтернатах для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, психоневрологічних та спеціалізованих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах.

 • ГУ ДПС у Київській області

 

Чи має право ФОП бути одночасно найманим працівником

 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до  з п.п. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України,самозайнята особа – це платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Працівник - це фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) відповідно до закону - п.п. 14.1.195 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

Таким чином, трудовий договір укладається роботодавцем з фізичною особою, а не з фізичною особою - підприємцем.

Згідно з п. 1 Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08. 2014 року № 459 зі змінами та доповненнями, Міністерство економіки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері праці, трудових відносин.

Виходячи з викладеного, з питання трудових відносин платник податків - фізична особа - підприємець може звернутися до Міністерства економіки України.

 • ГУ ДПС у Київській області

 

Новини