Субота, 24 липня 2021 |

поділитися у соціальних мережах:

 

Новини

 

Таблицю даних платника податку можна подати без наявності факту зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН

 

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що таблиця даних платника податку - зведена інформація, що подається платником податку до контролюючого органу, щодо кодів видів економічної діяльності платника податку згідно з Класифікатором видів економічної діяльності, кодів товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України.

У таблиці даних платника податку (далі - Таблиця) зазначаються:

- види економічної діяльності відповідно до КВЕД ДК 009:2010;

- коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України;

- коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (далі - ДКПП), що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України.

Одночасне заповнення граф щодо придбання (отримання) і постачання/надання товарів/послуг в одному рядку Таблиці не допускається.

Коди послуг згідно з ДКПП у Таблиці мають містити від 5 (наприклад: 02.40) до 14 символів.

Після подання Таблиці, надалі при складанні податкових накладних/розрахунків коригувань, коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП мають вказуватися на рівні тих знаків (цифр), які зазначені в поданій Таблиці. Якщо в Таблиці коди будуть вказані на рівні 4 перших цифр, а в податковій накладній/розрахунку коригування - на рівні 12 цифр, то реєстрація такої податкової накладної/розрахунку коригування може бути зупинена (наприклад, код «33.12» і код «33.12.24-00.00» не ідентичні і розуміються як різні коди).

Отримання попередньої оплати за товари, постачання яких ще не відбулося, не позбавляє платника податку права навести у Таблиці інформацію щодо товарів відносно яких вона отримана.

Згідно з п. 14 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12. 2019  №1165, Таблиця подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.

Платник податків має право подати Таблицю без наявності факту зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

ГУ ДПС у Київській області

 

Податковий (звітний) період з податку на прибуток у виробників сільськогосподарської продукції

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що податковим (звітним) періодом для податку на прибуток підприємств є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду, зокрема, крім:

- виробників сільськогосподарської продукції, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 01 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року (абз.1 п.п. 137.4.1 п. 137.4 ст. 137 ПКУ).

Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу (абз.2 п.п. 137.4.1 п. 137.4 ст. 137 ПКУ).

Сільськогосподарська продукція/товари – продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1 - 24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання (п.п. 14.1.234 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку, зокрема:

- платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на  підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

- виробників сільськогосподарської продукції;

- платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати/Звіту про сукупний дохід, за попередній річний звітний період, не перевищує 40 млн. грн. До річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Виробники сільськогосподарської продукції, які для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств відмовилися від застосування «особливого» річного періоду (з 01 липня минулого звітного року по 30 червня поточного звітного року), визначають податковий (звітний) період за загальними правилами, передбаченими для платників податку на прибуток підприємств.

Якщо річний дохід виробників сільськогосподарської продукції від будь-якої діяльності (за вирахування непрямих податків) перевищує 40 млн. грн., то податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

Якщо такий дохід не перевищує 40 млн. грн., такі платники застосовують річний податковий (звітний) період, який починається з 01 січня по 31 грудня поточного звітного року.

ГУ ДПС у Київській області

 

 

Відрядження відмінено: що з авансом, виданим працівнику на відрядження

 

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що направлення працівника підприємства у відрядження здійснює керівник підприємства або його заступник  і оформлює наказом (розпорядженням), у якому зазначаються мета виїзду, завдання (за потреби), пункт призначення (місто або міста призначення, інші населені пункти, найменування підприємства, установи або організації, куди відряджається працівник), строк (дата вибуття у відрядження та дата прибуття з відрядження), джерело фінансового забезпечення витрат на відрядження, а також за потреби інші ключові моменти (вид транспорту, інформація про додаткові обмеження щодо сум та цілей використання коштів, наданих на відрядження, у разі їх встановлення керівником), після затвердження кошторису витрат. У разі направлення працівника підприємства у службове відрядження за запрошенням подається його копія та за наявності програма заходів - п. 1 розд. ІІ Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 (далі - Інструкція № 59).

Відряджений працівник перед від’їздом у відрядження забезпечується авансом у межах суми, визначеної на оплату проїзду, найм житлового приміщення і добові витрати.

Якщо працівник отримав аванс на відрядження і не виїхав, - він повинен протягом трьох банківських днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути зазначені кошти у встановленому законодавством порядку на відповідний рахунок підприємства (або до каси підприємства у разі отримання авансу готівкою).

У разі неповернення таким працівником протягом трьох банківських днів авансу на відрядження, до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника включається сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до п. 170.9 ст. 170 ПКУ.

Порядок оподаткування сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк визначено п. 170.9 ст. 170 ПКУ.  

Аванс відрядженому працівникові повинен видаватися перед від’їздом у відрядження. Якщо працівник отримав аванс на відрядження і не виїхав, то він повинен протягом трьох банківських днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути зазначені кошти у встановленому законодавством порядку на відповідний рахунок підприємства (або до каси підприємства у разі отримання авансу готівкою).

У разі неповернення працівником протягом трьох банківських днів авансу на відрядження, сума таких коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

 

ГУ ДПС у Київській області

 

 

Чотири роки тому над лісовою територією нависла сокира забудовника. Тоді за нього йшла справжня битва, щоб збергти 7 гектарів соснової рекреації для громади. Гостомельський селищний голова Юрій Прилипко з частиною депутатського корпусу наполегливо відстоював позицію збереження лісу для парку. Депутат минулої каденції Надія Скуратівська зібрала велику групу небайдужих людей, які включилися в боротьбу. По вихідних волонтери займалися очищенням гаю від сміття, якого вивезено тони! А ще велася активна робота в юридичному полі, підписано 5 тисяч громадських петицій, щоб тут був парк, а не житловий масив. І от крига скресла в цьому році!
Наразі ведуться активні роботи по облаштуванню центральної доріжки, на в’їзді до парку, на узбіччі дороги буде смуга для паркування автівок. Перший етап завершення робіт планується до 1 вересня. Що буде в парку? Пішохідні і велодоріжки по всьому периметру, спортивні і дитячі майданчики, затишні куточки для барбек’ю, лавочки, альтанки. Також висадять декоративну рослинність, облаштують зелені газони, словом, тут буде все для активного відпочинку й релаксації.

 

  За головування очілника Гостомельської СТГ Юрія Прилипка 23 липня відбулося засідання 12 сесії Гостомельської селищної ради 8 скликання.

Розпочали сесію з приємного, привітавши з ДН заступника голови Постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, цін,  соціально-економічного та культурного розвитку громади Максима Галенка, який він відсвяткував у міжсесійний період, 14 липня.

Із 26 депутатів Гостомельської селищної ради в пленарному засіданні взяли участь 23. Загалом у порядку денному сесіі розглядалося 26 питань. Всі вони були попередньо опрацьовані профільними комісіями селищної ради. Крім того, депутатами Володимиром Захлюпаним, Ольгою Смолянчук та Оксаною Опанасенко внесено додатково до порядку денного важливі для громади питання, які  були одноголосно схваленні.

Серед розглянутих питань чергової сесії — низка бюджетних, земельних та кадрових питань. Так, рішенням сесії затверджено звіт про виконання бюджету територіальної громади за І півріччя 2021 року, внесено зміни до бюджету Гостомельської СТГ на 2021 рік, затверджено заступника Гостомельського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради — Новікову Наталію Вікторівну.

Ще одне рішення стосувалося сприятливих умов для розвитку і дозвілля молоді територіальної громади, відтак схвалено створення Молодіжної ради при Гостомельській селищній раді.

За пропозицією Володимира Захлюпаного ухвалено внесено зміни до програми «Обдарована дитина» в частині відзначення преміями учнів громади, які найкращі здали ЗНО.

Також в ході засідання депутати затвердили в новій редакції Програму розвитку та удосконалення організації харчування вихованців освітніх закладів громади на 2021-2025 роки, статут опорного закладу та реорганізацію закладів освіти громади та створення філій опорного закладу. Внесли зміни до програми соціальної підтримки учасників Антитеристичної операціі на Сході України, а також комплексну програму розвитку дитячого футболу в Гостомельській територіальній громаді.

Розглянуто питання внесене депутатом Оксаною Опансаенко щодо створення реабілітаційного центру санаторно-курортного типу обласного рівня в Гостомельської СТГ, питання з врегулювання земельних відносин та створення КП «ТЕХНОЗЕМПРОЕКТ» й "ЕКОСИСТЕМА"  Гостомельської селищної ради.

Сесія пройшла в конструктивному руслі. Більш детально з прийнятими рішеннями та результатами поіменного голосування можна буде ознайомитися в рубриці «Рішення селищної ради».

 


22 липня, в Києві, представники Гостомельської СТГ взяли участь у піднятті прапора XXXII-ї літньої Олімпіади.
Завтра до Токіо протягом кількох тижнів, буде прикута увага всього світу. На Олімпійських іграх  збірну України представлятимуть 158 спортсменів. У команді легкоатлетів, найбільш чисельної серед інших видів спорту, — Дарія Михайлова, яку підтримує наша громада, й котра не раз відвідувала Гостомель, щоб поділитися своїми досягненнями й позитивним зарядом на здобуття мети. А під час зустрічі в актовій залі ГСР, на початку літа, сказала, що вірить не тільки в спортивні сили нашої громади, а й в результати великих перетворень.
Підтримуймо Дарію, яка виступатиме з прапором Гостомеля. До речі, наймолодшому члену олімпійської збірної України – 15 років. Стрибун у воду Олексій Середа народився 25 грудня 2005 року. Найстарший член команди – 41-річний фехтувальник Богдан Нікішин.
З метою розвитку олімпійського руху в Україні, сприяння вихованню почуття патріотизму, гордості за свою державу, формування позитивного ставлення до олімпійського руху та здорового способу життя, в Гостомелі є Олімпійська алея, відкрита понад два роки тому.

У наступну п’ятницю, 30 липня 2021 року відбудеться СПАРТАКІАДА ГОСТОМЕЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ серед депутатів місцевої ради, посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців з 4 видів спорту: ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ШАХИ та ШАШКИ,  НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС.

ООФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ СПАРТАКІАДИ: 14 00, Новий спортивний майданчик за адресою: селище Гостомель, вул. Ярова, 154.

Відповідальна особа: Микита Шатілін, начальник відділу молоді та спорту ГСР.
Обов‘язковий попередній запис усіх учасників на певний вид спорту до 28 липня включно за телефоном: 068 149 91 51.

ГОСТОМЕЛЬСЬКА ГРОМАДА - СПОРТИВНА ГРОМАДА

Сьогодні на обеліск, який здіймається кам’яною зіркою в військовому містечку, лягли квіти пам’яті, відбувся урочистий мітинг. Виступали голова ветеранської організації цієї військової частини Олексій Гриненко та заступник командира військово частини А-0565 Віталій Джус, колишній командир військової частини, полковник Олександр Грушевський. Гостомельський селищний голова Юрій Прилипко, вітаючи зв'язківців сказав наступне: «Ваша військова частина, як і 79 років тому робить вагомий вклад у підтримку належного рівня безпеки нашої держави. Ви несете самовіддану службу, проявляючи високий професіоналізм у протидії загрозам та викликам національній безпеці, забезпечуючи мирне життя громадян. Ваша служба є прикладом мужності, витримки, загартованості тіла та духу.У цей святковий день щиро бажаю Вам і Вашим рідним добра та злагоди, міцного здоровя, щастя і благополуччя, подальших успіхів у почесній і відповідальній справі зміцнення обороноздатності нашої Батьківщини – України».
Ветерани згадали свої роки служби, вшанували хвилиною мовчання бійців легендарної Червонопрапорної бригади.
Полк, а пізніше бригада, дислокувався в Гостомелі, сьогодні військова частина знаходиться в Києві, несе службу на постійних ротаціях в зоні ООС на сході України. Переважна більшість ветеранів проживають у Гостомелі, а також військові нині діючої частини в гуртожитку бригади.

Рядком історії

Бойове хрещення особовий склад 5-го окремого полку зв'язку пройшов поблизу річки Дон, а саме в селищі Нижній Мамон. У 1943 році частина брала участь у визволенні Києва.
3 квітня 1944 року за відмінне забезпечення зв'язку та активну участь у визволенні м. Проскурів (нині м. Хмельницький) наказом Верховного Головнокомандувача полку було присвоєно почесне найменування «Проскурівський». В серпні цього ж року за мужність та героїзм, виявлений в боях за місто Станіслав (нині м. Івано-Франківськ), 5-й окремий полк зв'язку був нагороджений орденом Червоного Прапора. У 1945 році перемогу зустрів у Чехословаччині.
У роки Другої світової війни за мужність та відвагу 721 військовослужбовець був нагороджений орденами та медалями.
З 25 липня 1945 року полк розміщувався в Києві.[1] Військовики брали участь у відбудові Києва, зокрема — вулиці Хрещатик.
У 1961 році полк зв’язку переміщується в Гостомель, на цій території було всього три будинки, крім цих трьох будинків не було більше нічого, навіть води. Все починалося з нуля.
В 1968 році за успіхи у бойовій підготовці та заслуги полк удруге нагороджується орденом Червоного Прапора.
У 1976 році полк зв'язку переформовується в 113 двічі Червонопрапорну бригаду зв'язку.
Окрім виконань завдань за призначенням, особовий склад полку також залучався до виконання завдань в Афганістані, ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, брав участь у рятувальних роботах у Вірменії після землетрусу.
Після розпаду СРСР у 1992 році, 113 Проскурівська двічі Червонопрапорна бригада зв'язку увійшла до складу Збройних сил України. Згодом була переформована як 1-й окремий польовий вузол зв'язку.

Взяття на облік у податкових органах ФО, які здійснюють незалежну професійну діяльність

 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що для взяття на облік у податкових органах фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, повинні:

  1. У строк до 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право ФО на провадження незалежної професійної діяльності подати особисто, через представника, або надіслати поштою рекомендованим листом з описом вкладення до податкового органу за місцем реєстрації:

– заяву за формою № 5-ОПП, наведену у додатку 8 до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588;

– копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, визначеного у п.п. 1 п. 6.7 розд. VI Порядку № 1588.

При подачі документів пред’являються оригінали зазначених документів та паспорт.

У разі подання ФО документів для взяття на облік через поштове відділення рекомендованим листом з описом вкладення,  копії документів повинні бути засвідчені нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію незалежної професійної діяльності.

Можливості подання в електронному вигляді платниками податків заяви за формою № 5-ОПП не передбачено.

У день отримання заяви за формою № 5-ОПП ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність береться на облік в податковому органі. Довідка про взяття на облік за формою № 34-ОПП надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків у податковому органі.

  1. Протягом 10 робочих днів з дня взяття на облік подати до податкового органу за основним місцем обліку повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, тобто про місце де буде проводитись діяльність за формою № 20-ОПП (далі – Повідомлення за ф. 20-ОПП), наведене у додатку 10 до Порядку № 1588 (ідентифікатор форми F1312002).

Якщо робоче місце ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність, знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце постійного проживання, то необхідно проставити позначку у гр. 11 розділу 3 Повідомлення за ф. 20-ОПП для взяття на облік за неосновним місцем обліку в податковому органі за місцезнаходженням робочого місця.

ГУ ДПС у Київській області

 

Ліцензія на право зберігання пального

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що Порядок видачі та анулювання ліцензій на виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним врегульовано  Законом України від 19.12.1995 №481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» зі змінами і доповненнями (далі - Закон № 481).

СГ з 01 квітня 2020 року загрожує штрафна санкція у розмірі 500,0тис.грн. за зберігання пального без наявності ліцензії - норму передбачено ст.17 Закону №481/95-ВР.

Плата за ліцензію на право зберігання пального становить 780,0 грн. на рік.

Видаються Ліцензії на право зберігання пального  терміном на п’ять років.

СГ повинні мати ліцензію на кожне місце зберігання пального. 

Ліцензія видається за заявою СГ, з додаванням документу, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.

У разі зберігання пального СГ виключно для власного споживання чи промислової переробки, які не реалізовують його іншим особам, - такі СГ отримують ліцензію за спрощеною процедурою. У заяві такі СГ зазначають про використання пального для потреб власного споживання чи переробки, загальну місткість резервуарів, що використовуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження, а також фактичне місцезнаходження ємностей, що використовуються для зберігання пального.

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу, що відповідно до частини 21 ст. 15 Закону № 481 СГ, які здійснюють роздрібну, оптову торгівлю пальним або зберігання пального виключно у споживчій тарі до 5 літрів, ліцензію на роздрібну або оптову торгівлю пальним або ліцензію на зберігання пального не отримують.

При цьому част.15 ст. 15 Закону № 481 передбачено, що імпорт або експорт пального здійснюється за наявності у СГ що імпортує або експортує пальне, ліцензії на право виробництва або зберігання, або оптової чи роздрібної торгівлі пальним.

СГ має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним на які отримані відповідні ліцензії .

Отже, СГ що здійснюють реалізацію або зберігання пального у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно) ліцензію на роздрібну або оптову торгівлю пальним або ліцензію на зберігання пального не отримують.
При цьому, імпорт пального, незалежно від ємності тари, здійснюється за наявності у СГ, що імпортує пальне, ліцензії на право виробництва або зберігання, або оптової чи роздрібної торгівлі пальним.

Запрошуємо СГ використовувати електронні сервіси ДПС, або надавати документи засобами поштового зв’язку на поштову адресу: 03151, м.Київ, вул.Народного ополчення, буд.5а.

ГУ ДПС у Київській області

 

Який термін зберігання облікових справ у контролюючих органах після припинення СГ діяльності (ліквідації)

 

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 затверджено Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів (далі - Перелік).

Відповідно до ст. 291 розд. І Переліку, облікові справи платників податків і зборів (обов’язкових платежів) зберігаються протягом 5 років після припинення діяльності таких суб’єктів господарювання.

Особові рахунки платників податків і зборів (обов’язкових платежів) зберігаються протягом 5 років (ст. 292 розд. І Переліку).

Обчислення строків зберігання документів проводиться з 01 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством. Наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених діловодством у 2011 році, починається з 01 січня 2012 року.

ГУ ДПС у Київській області

 

Терміни та порядок розгляду звернень громадян у контролюючих органах

 

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що ст. 20 Закону України від 02.10.1996 №393/96-ВР «Про звернення громадян» врегульовано, що звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15-ти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого ст. 20 Закону терміну.

Звернення від громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Якщо у зверненні поряд з питаннями, що належать до компетенції органу ДПС, порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах державної влади чи місцевого самоврядування, то при наданні відповіді на звернення роз’яснюється порядок вирішення таких питань (п. 4. розд. ІІІ Порядку).

Строки розгляду звернень громадян обчислюються у календарних днях, починаючи з дня їх надходження до органів ДПС. Якщо останній день строку виконання документа припадає на вихідний, святковий чи неробочий день, строком виконання документа вважається перший робочий день після настання строку виконання (п. 1 розд. ІV Порядку).

Звернення розглядаються та вирішуються у строк не більше ніж один місяць від дня їх надходження, ураховуючи вихідні, святкові й неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, невідкладно, але не пізніше ніж 15 днів від дня їх реєстрації (п. 2 розд. ІV Порядку).

Загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 календарних днів (п. 4 розд. ІV Порядку).

звернення, які підлягають поверненню відповідно до ст. 5 Закону, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через 10 днів, від дня надходження до органу ДПС.

У разі, якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органів ДПС, відповідно до ст. 7 Закону таке звернення в строк не більше ніж 5-ть днів, з дня його надходження пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявникові. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом ДПС, воно в той самий строк повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями (п. 7 розд. ІV Порядку).

Повідомлення про прийняття рішення про припинення розгляду звернення відповідно до ст. 8 Закону надсилається у строк, визначений ст. 20 Закону (п. 8 розд. ІV Порядку).

ГУ ДПС у Київській області

 

Граничний термін сплати ЄВ для самозайнятих осіб та членів ФГ завершується 19 липня 2021

 

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до Закону України від 08.0.2010 року №2464-УІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - ЄВ) сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку. Платники, які не мають банківського рахунку, сплачують внесок шляхом готівкових розрахунків через банки чи відділення зв’язку.

ФОП, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, зобов’язані сплачувати ЄВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Таким чином, граничний термін сплати єдиного внеску за ІІ квартал 2021 року для вказаних категорій платників ЄВ завершується  19 липня 2021 року.

Відповідно до част.8 ст. 9 Закону України № 2464-VI,платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - роботодавці зобов’язані сплачувати ЄВ, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати ЄВ, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.

ГУ ДПС у Київській області

 

Член фермерського господарства, який уклав трудовий договір з роботодавцем, може знятись з обліку як платник ЄВ

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що члени фермерського господарства Законом України №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначені платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) за умови якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Такі платники зобов’язані стати на облік у контролюючих органах як платники ЄВ.

Після взяття на облік в контролюючих органах платниками ЄВ на членів фермерських господарств поширюються обов’язки, визначені п. 1 частини другої ст. 6 Закону № 2464 щодо своєчасного та в повному обсязі нарахування, обчислення і сплати ЄВ.

При цьому не є платниками ЄВ в розумінні п. 5 прим. 1 част.1 ст. 4 Закону № 2464 члени ФГ, якщо вони одночасно є застрахованими особами і за них роботодавцями сплачується ЄВ із суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України № 108/95-ВР «Про оплату праці», та/або суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Умови зняття з обліку платників ЄВ, на яких не поширюється дія Закону України №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями, визначаються розд. V Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 №1162, яким, зокрема, передбачено подання до контролюючому органу заяви про зняття з обліку платника ЄВ за формою № 7-ЄСВ, наведеною у додатку 5 до Порядку 1162.

У разі, якщо член ФГ, який перебуває на обліку як платник ЄВ, уклав трудовий договір з роботодавцем, то він повинен подати до контролюючого органу заяву про зняття з обліку платника ЄВ за формою № 7-ЄСВ та знятись з обліку у порядку, визначеному розд. V Порядку № 1162.

ГУ ДПС у Київській області

 

Підвищення зарплати вдасться досягти за допомогою додаткових нерозподілених видатків, які Кабінет міністрів України планує витратити, щоб збільшити зарплати та пенсії. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в етері телеканалу «Україна 24».

«Ми зараз розраховуємо, що ми збільшимо (мінімальну зарплату) до 7700 грн і далі нас буде зростання і далі в нас буде зростання інфляції плюс 2%. Тому ми досить помірно закладаємо зростання соціальних показників», — сказав міністр.

1 липня в Україні також зріс прожитковий мінімум, від якого залежать деякі соціальні виплати, зокрема виплати по безробіттю, виплати по вагітності й пологам, а також виплати одиноким матерям. Завдяки нерозподіленим видаткам прожитковий мінімум також підвищать, але наразі невідомо коли.

«Ма залиши фіскальний простір, йдеться мова про нерозподілені видатки, які складають від 50 до 100 мільярдів гривень, які можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної заробітної плати, збільшення прожиткового мінімуму і передбачатиме також зростання пенсійних виплат. Це вже буде пріоритетом і визначатись при формуванні бюджету на 2022-23 роки», — додав він.

Нагадаємо, у Києві з 1 липня будуть виявляти незареєстрованих працівників. Мінекономіки дозволило проводити про інспекційні перевірки. Тепер спеціалісти Держпраці та Державної податкової служби виявлятимуть роботодавців, що використовують незадекларовану працю, та стимулюватимуть їх до переходу до формальних трудових відносин.

Також заступниця голови КМДА Марина Хонда звернулась до Мінсоцполітики з проханням підвищити зарплатню кризовим психологам. Сьогодні кризові психологи, які працюють із постраждалими від насильства, отримують від 6000 до 10 000 грн.

 

10 червня 2021 року набрав чинності Закон України від 5 лютого 2021 року № 1217-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі". Законом запроваджується облік трудової діяльності в електронній формі, що дозволяє не оформляти/не вести паперові трудові книжки”, - ідеться в повідомленні.

Після введення електронних трудових книжок в Україні пенсії за віком призначають автоматично, без звернення до Пенсійного фонду України (ПФУ). Тому звертатися в ПФУ доведеться вже тим, хто хоче продовжити роботу після досягнення пенсійного віку.

Тобто, працювати на пенсії можна, але для цього в більшості випадків потрібно подати заявку. Причому, якщо ваші дані вже потрапили до електронного реєстру, зробити це потрібно до "години ікс", нагадали у Фонді.

"Особа має право самостійно обрати, коли призначати пенсію за віком – відразу при досягненні пенсійного віку чи відстрочити час її призначення і таким чином підвищити розмір пенсії. Для відстрочення особа має повідомити Пенсійний фонд України про свій вибір до досягнення пенсійного віку... Якщо ж людина не повідомила про свій вибір щодо часу призначення пенсії і в Реєстрі застрахованих осіб наявна інформація про страховий стаж, то пенсія призначається автоматично з наступного дня за днем досягнення пенсійного віку" , – роз'яснили в ПФУ.

Читайте також: Як дізнатися про страховий стаж для виходу на пенсію і що робити, якщо виплати розрахували неправильно

Виняток – ті, чиї дані ще не внесли до електронного реєстру.

"Якщо людина продовжила працювати, або якщо паперова трудова книжка не давалася для оцифровки і протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку її також не надано, то вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше", – додали в Пенсійному фонді.

Нагадаємо, процес оцифровки трудових книжок буде здійснюватися протягом п'яти років. За цей час в електронний Реєстр застрахованих осіб мають перенести всі дані, навіть старі.

Працівники житлово-комунальної галузі Гостомельської СТГ проводять комплексні заходи з локалізації та ліквідації вогнищ карантинного бур’яну, обробляючи її спеціальними розчинами, що попереджає її розмноження. А відтак і зменшення кількості випадків захворювань на алергію серед населення, пов’язаних із цвітінням амброзії. посиленні уваги широких верств населення та громадськості до існуючої проблеми шляхом популяризації знань та роз’яснень щодо шкідливості бур’яну-алергену, приведенні в належний фітосанітарний, екологічний та естетичний стан території району, забезпеченні контролю за виконанням та проведенням заходів проти карантинного бур’яну організаціями, незалежно від форм власності, посадовими особами та громадянами.

PS

Як боротися з алергією на амброзію? Найважливішим кроком у боротьбі з цим неприємним захворюванням є усунення контакту з алергеном – пилком амброзії. Без цієї умови не допоможуть навіть найсильніші таблетки від алергії. Тому, важливо: знищити всю наявну амброзію біля свого житла (зробити це потрібно ще до цвітіння бур’яну, найбільш дієвий засіб – виривання рослини з коренем). Вдома регулярно проводити вологе прибирання, вичищаючи диванні подушки, килими та м’які іграшки, на яких може осідати пилок. В період цвітіння рослини не слід тримати вікна і кватирки відкритими; випрану білизну не слід сушити на вулиці; після прогулянки необхідно помитися, а одяг слід регулярно прати.

 

Новини