Thursday, 2 February 2023 |

Гостомельська селищна рада оголошує конкурс  на заміщення вакантних посад

 

18.08.2021

 

Начальник Управління з економічних питань

Кваліфікаційні вимоги до кандидата на заміщення вакантних посад:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра вiдповiдного професiйного спрямування;
 • вільне володіння державною мовою;
 •  стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років; 
 • знання  Конституції України,  Бюджетного кодексу України,  Податкового кодексу України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні""Про службу в органах місцевого самоврядування""Про бухгалтерський облік""Про запобігання корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування;
 • навички управління, навички контролю, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватись на деталях, організаторські здібності, навички наставництва, стресостійкість, вимогливість, оперативність, стратегічне мислення, уміння працювати в команді, знання сучасних методів управління персоналом, досвід та вміння працювати з людьми;
 • аналітичні здібності: здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки; вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи, здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи;
 • особисті якості: уважність до деталей, здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності, здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні; здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності; уміння розуміти та управляти своїми емоціями, позитивне ставлення та відкритість до змін і нововведень; 
 • володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача, досвід роботи з офісними програмами Microsoft (Word, Excel), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.
 •  

Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій

 • громадянство України;
 • повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра вiдповiдного професiйного спрямування;
 • вільне володіння державною мовою;
 • знання  Конституції України,  законів України "Про місцеве самоврядування в Україні""Про службу в органах місцевого самоврядування",  "Про запобігання корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, а також відповідного напрямку роботи;
 • стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років; 
 • Професійна компетентність: здатність приймати вчасні та виважені рішення,  ініціативність щодо пропозицій/рішень, здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку, здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації, розуміння своїх емоцій, самоконтроль, конструктивне ставлення до зворотнього зв'язку, зокрема критики, оптимізм.
 • Знання сучасних інформаційних технологій: вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel)

 

Начальник відділу закупівель (уповноважена особа)

Кваліфікаційні вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади:

 • повнавища освіта;
 • наявність свідоцтва про підвищення рівня кваліфікації у сфері публічних закупівель;
 • відповідні навички за фахом та знання чинного законодавства в даному напрямку діяльності;
 • мати не менше 2 років досвіду роботи у сфері закупівель  та стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років; 
 • навички управління, навички контролю, лідерські якості, аналітичні здібності, вимогливість, оперативність, стратегічне мислення, уміння працювати в команді, знання сучасних методів управління персоналом, досвід та вміння працювати з людьми;
 • вільне володіння державною мовою;
 • досконалеволодіннякомп’ютером.

 

Провідний спеціаліст (уповноважена особа) відділу закупівель

Кваліфікаційні вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади:

 • повнавища освіта;
 • наявність свідоцтва про підвищення рівня кваліфікації у сфері публічних закупівель;
 • знання чинного законодавства в даному напрямку діяльності;
 • без вимог до досвіду роботи;
 • вільне володіння державною мовою;
 • досконалеволодіннякомп’ютером.

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Кваліфікаційні вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади:

 • громадянство України;
 • вища освітаступеня не нижче бакалавра у галузізнань «Право» ;
 • вільне володіння державною мовою;
 •  без вимог до досвіду роботи;
 • здатність концентрувати увагу на виконанні завдання, уміння розкладати завдання на процеси, спрощувати їх, здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності), уміння управляти результатом і бачити  прогрес, здатність до чіткого бачення результату діяльності, вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності, вміння запобігати та ефективно долати перешкоди, вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини, здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку, вміння робити обґрунтовані висновки на підставі наданої інформації.
 • Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;
 • Знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування ", "Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних посад виконавчого комітету Гостомельської селищної ради;
 • Без вимог до досвідуроботи.

 

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

 • заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування;
 • резюме довільної форми;
 • заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);
 • 2 фотокартки розміром 4х6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону)
 • декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції;
 • копія документа, який посвідчує особу громадянина України;
 •  копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

 

Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних посад виконавчого комітету Гостомельської селищної ради.

 

Термін прийняття документів для участі у конкурсі протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються з 18.07.2021 по 17.09.2021 включно.

 

За довідками звертатись в Гостомельську селищну раду, селище Гостомель, вул. Свято - Покровська, 220 або за телефоном (04597) 32-007