Четвер, 20 лютого 2020 |

поділитися у соціальних мережах:

 

Новини

Посадові особи місцевого самоврядування, депутати  ГСР, посадові особи юридичних осіб публічного права (комунальних підприємств, закладів) зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку та терміни, визначені ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», інші повідомлення, подання яких передбачено ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції». Зазначені декларації (повідомлення про суттєві зміни в майновому стані) подаються згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.  

Відповідно до вимог ст.ст. 1, 3, 45 Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, посадові особи  юридичних осіб публічного права (комунальних підприємств, закладів)  зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів.

Крім того, згідно ч. 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а" і "в" пункту 2 частини першої статті 3, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Статтею 52 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено додаткові заходи здійснення фінансового контролю, а саме:  

  1.    У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.
  2.    У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Положення частини другої цієї статті застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону.

  1.    Порядок інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані визначаються Національним агентством.

За порушення суб’єктом декларування встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог фінансового контролю (несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подання  завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,   або умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни в майновому стані) передбачено притягнення до адміністративної, кримінальної відповідальності у встановленому законом порядку.  

Відповідно до ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Відділ з питань запобігання корупції виконавчого комітету  ІМР

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначається, відтепер у разі припинення фізичною особою-підприємцем підприємницької діяльності, закрити поточний банківський рахунок стане простіше:

якщо на такому рахунку немає залишку коштів, банки зможуть закрити поточний рахунок без отримання будь-яких документів від клієнта;

у разі наявності на такому рахунку коштів, банкам надано право закрити поточний рахунок, перерахувавши залишок коштів на рахунок цієї особи, відкритий для власних потреб.

Також банки зможуть самостійно посвідчувати довіреність фізичної особи-підприємця, що не потребуватиме використання послуг нотаріуса. Так, уповноваженому працівнику банку надається право посвідчувати довіреність фізичної особи-підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, якщо вона складається в банку у присутності власника рахунку та довірених осіб.

Крім того, НБУ своєю постановою врегулював низку питань, що стосуються:

визначення вимог до оформлення переліку осіб, які відповідно до законодавства України (установчих документів юридичних осіб-резидентів) мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи;

встановлення зобов’язань юридичним особам-нерезидентам та представництвам юридичних осіб-нерезидентів в Україні повідомляти банк про внесення змін до їх реєстраційних документів.

Нагадаємо, міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що діяльність фізичних осіб-підприємців буде істотно спрощена, базуючись на трьох основних принципах.

Раніше Державна податкова служба України оприлюднила розміри податків та єдиного соціального внеску, які почнуть діяти для фізичних осіб-підприємців у 2020 році у зв'язку із набуттям чинності  нового Держбюджету.

 За повідомленням пресслужби НБУ.

 Реформа охорони здоров’я – серед пріоритетних напрямків діяльності Уряду, що визначено Програмою діяльності Кабінету Міністрів України. Як досягати запланованих цілей - передбачено концепцією державної політики з відповідним планом та термінами реалізації. У 2019 році для досягнення цілей Уряд уже ухвалив низку новаційних рішень.

«У сфері охорони здоров’я Уряд визначив амбітні цілі. І вперше вони людиноцентриські. Для нас важливо, щоб люди отримували якісну та вчасну допомогу у медичних закладах та мали доступ до гарантованих державою медичних послуг», - наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Важливим рішенням є ухвалення Програми медичних гарантій для населення, яка запрацює з 1 квітня 2020 року та діятиме для всіх видів допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків. Держава фінансуватиме такі послуги через Національну службу здоров'я України, на що у Державному бюджеті закладено 72 млрд грн.

Крім того, новацією є запровадження моделі «гроші ходять за пацієнтом» і для спеціалізованої медичної допомоги. «Це означає, що держава фінансуватиме медпослуги, а не заклади», - підкреслив Олексій Гончарук та додав, що при таких змінах питань щодо заборгованості зарплати лікарям більше не виникатиме.

У 2019 році запроваджено новий підхід - єдиний госпітальний округ на всю область, що дозволить максимально ефективно спланувати  спроможну мережу медичних закладів для доступу пацієнтів до якісної медичної допомоги.

До того ж, у рамках урядової програми створено онлайн-інструмент «Доступні ліки», завдяки якому українці можуть знайти всі аптеки, що є у радіусі 7 км від медичних закладів, де працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти.

Довідково

Міністерство охорони здоров’я відповідно до Програми дій Уряду реалізовує три цілі: 2.1. «Люди менше хворіють»; 2.2. «Люди, які захворіли, швидше одужують»; 2.3. «Люди довше живуть».

Концепцією кожної цілі визначено проблеми та їх причини, показники ефективності політики. Важливим є те, що проекти планів реалізації концепції політики містять чітко визначені завдання та заходи із вказаними термінами. До того ж, за виконання концепції кожної цілі відповідають персонально заступники міністрів.

Уряд робить свою роботу ще більш прозорою - документ виставлено на обговорення до  офіційного затвердження. Усі зацікавлені особи по кожній з концепцій можуть дати зворотний зв'язок.

 Серед основних завдань, визначених проектом плану реалізації концепції державної політики щодо досягнення цілі 2.1. «Люди менше хворіють», -  захист населення від впливу шкідливих речовин, що призводять до виникнення неінфекційних захворювань; популяризація здорового способу життя та здорового харчування; зниження рівня поширеності куріння та зменшення споживання усіх форм тютюнових виробів та нікотину; зниження рівня споживання алкоголю на душу населення; формування політики у всіх сферах із врахуванням основних факторів смертності населення – неінфекційних захворювань (НІЗ) – принцип “Health in All Policies”; впровадження інтегрованої моделі на рівні надання первинної медичної допомоги та імплементація системи якості надання первинної медичної допомоги; збільшення охоплення профілактичними щепленнями згідно з національним календарем щеплень та ін. За реалізацію цієї цілі відповідатиме перший заступник Міністра охорони здоров’я Андрій Семиволос.

Концепцією цілі 2.2. «Люди, які захворіли, швидше одужують» передбачено низку заходів на вирішення наявних проблем. Зокрема, планом визначено сформувати спроможну мережу закладів охорони здоров’я в регіонах України, з урахуванням сучасних вимог щодо оснащення, будівельних та санітарних норм; побудувати мережу для надання високоякісних медичних консультацій за рахунок телемедицини; створити систему моніторингу якості надання медичної допомоги;  імплементувати нову систему фінансування за надання медичної допомоги в автономізованих закладах на вторинному та третинному рівні, у тому числі в закладах загальнодержавного значення; забезпечити пацієнту можливість отримувати необхідні консультації та відслідковувати історію хвороби через впроваджені електронні медичні картки; забезпечити підвищення якості вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я»; встановити бар’єри для потрапляння в обіг фальсифікованих лікарських засобів; розширити доступ пацієнтів, що користуються програмою “Доступні ліки”, до нових лікарських засобів, шляхом розширення програми новими нозологіями з відповідним збільшенням державного фінансування;  розширити перелік лікарських засобів, за якими виписується електронний рецепт. Відповідальна - заступник Міністра Олена Сімоненко.

У зв’язку з високим рівнем смертності населення в Україні концепцією цілі 2.3. «Люди довше живуть» передбачено забезпечити надання ефективної першої допомоги та удосконалити підходи до реагування на надзвичайні ситуації; удосконалити механізм догоспітальної категоризації викликів екстреної медичної допомоги; запровадити ефективні маршрути пацієнтів у невідкладних станах; запровадити нову модель розподілу посадових обов’язків в системі екстреної медичної допомоги та зміни у підготовці та перевірці кваліфікації фахівців; забезпечити якість надання послуг екстреної медичної допомоги; запровадити нові підходи до організації екстреної медичної допомоги на госпітальному етапі у разі перебування людини у невідкладному стані; забезпечити повноцінне функціонування системи трансплантації органів від донорів-трупів в Україні; забезпечити пост трансплантаційний супровід; створити регіональну мережу імунологічних лабораторій; забезпечити повноцінне функціонування системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в Україні; розробити та затвердити Загальнодержавну програму боротьби з онкологічними захворюваннями; вдосконалити механізм збору, обробки та аналізу даних щодо випадків онкологічних захворювань;  запровадити мультидисциплінарний підхід у наданні пацієнтам паліативної допомоги відповідно до сучасних міжнародних підходів та рекомендацій тощо. Відповідальний - заступник Міністра Дмитро Коваль.

 

Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради «Про встановлення туристичного збору в селищі Гостомель від 17.01.2015 р. №960-52-УІ»

 Розглянувши звернення ДП «Антонов», керуючись ст. 143 Конституції України, відповідно до ст. 268 Податкового кодексу України, Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів " від 23 листопада 2018 року № 2628-УІІІ та п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 58 сесія Гостомельської селищної ради на другому засіданні, що відбулося 21 грудня 2019 року

 ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до додатку №1 до рішення Гостомельської селищної ради №960-52-VI від
    17.01.2015 р. «Про встановлення туристичного збору в селищі Гостомель », а саме:

 пункт 3.1 розділу 3 викласти в наступній редакції:

«Ставка збору встановлюється рішенням Гостомельської селищної ради, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5.1 цього Додатку, у розміру 0,1 відсотка - для внутрішнього туризму та 5 відсотків - для в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення на 2020 рік».

 пункт 7.1 розділу 7 викласти в наступній редакції:

«Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал на підставі рішення селищної ради».

  1. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
  2. Контроль за сплатою туристичного збору в селищі Гостомель покладається на Ірпінське управління ГУ ДПС у Київській області.


Це рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Гостомельської селищної ради. 

 

Гостомельський селищний голова Юрій Прилипко

 

 

Від усього серця радий вітати усіх вас зі святами, що добром, надією і родинним теплом зігрівають наші серця - Новим 2020 роком та Різдвом Христовим!
     Ось і відходить у минуле ще один рік, сповнений надій і турбот, перемог у розбудові нашого спільного дому, назва котрому Гостомель.
     Ми з гідністю витримали усі випробування, разом плідно працювали заради нашого рідного селища. Маю надію, що любов до рідної землі, прагнення  працювати на спільний результат буде і надалі головним нашим пріоритетом.
     Новорічне свято – це завжди нові надії і сподівання. Тож нехай всі прикрощі і негаразди залишаться в старому році, а заповітні бажання і мрії обов’язково здійсняться в Новому.
     Зустрічаючи Новий рік, святкуючи Різдво Христове побажаємо один одному Любові та Віри. Подаруємо найдорожче і найцінніше - любов і тепло наших сердець, увагу і турботу нашим близьким і рідним. Бажаю усім нашим родинам, міцного здоров’я, теплого затишку, злагоди й добробуту у рік прийдешній і в майбутньому. Завжди разом з вами! 
Гостомельський селищний голова Юрій Прилипко

 Як ми повідомляли, такий подарунок  для всіх жителів селища депутати Київської облради зробили 19 грудня, ухваливши відповідне  рішення, що стало здобутком наполегливої праці команди селищного голови Юрія Прилипка. Ухвалення меж збільшує  територію селища, дає можливість узаконити землі, що перебувають в пайовій власності, продовжити землевиділення, в першу чергу пільговим категоріям населення.  

 

Хочемо нагадати, що селищна рада привітала усіх дітей дошкільних і навчальних закладів селища, майбутніх членів Гостомельської ОТГ сіл Озера, Горенка, Мощун солодкими гостинцями, не забуто й про категорії малозабезпечених громадян, яких привітали депутати. Свята ще попереду, тож подарунки, хто не встиг отримати, отримає їх обов’язково.

   

2019 рік завершуться в Гостомелі масштабними змінами в інфраструктурі селища, а також відновленням робіт на двох нових ДНЗ по Свято-Покровській і Остромирській.     

Наразі роботи тривають в динамічному темпі, на Свято-Покровській ведеться бетонування основи для підлоги.

На Остромирській вже прокладено маршові сходи й перекриття другого поверху. На даний час встановлюються вікна,  завезено цеглу для зввершення робіт. 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що у зв’язку із запровадженням з 01.01.2020 року нового Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, Державною казначейською службою України згенеровані параметри нових рахунків на ім’я Головного управління ДПС у Київській області по зарахуванню коштів єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ), які вводяться в дію з 03.01.2020 року.
Звертаємо увагу, що кошти сплачені платниками з 03.01.2020 року на старі рахунки, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.

Нові рахунки будуть розміщені на офіційному субсайті «Територіальні органи ДПС у Київській області» у розділі «Бюджетні рахунки».

     Ірпінське управління ГУ ДПС у Київській області нагадує про особливості оподаткування винагороди "Діда Мороза", "Снігуроньки" та інших казкових персонажів під час їх участі у святкуванні Нового року і Різдвяних свят.

       Новорічні персонажі, які працюють на корпоративних вечірках, дитячих святах або приймають участь в театралізованих виставах, які організовані юридичними особами чи приватними підприємцями, отримують свій заробіток за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору, який зобов’язані утримати та перерахувати до бюджету податкові агенти. Власники розважальних закладів, оплачуючи розважальні послуги, є податковими агентами, та зобов’язані утримати й перерахувати до бюджету ПДФО та військовий збір, а також відобразити суми виплаченого доходу у формі №1ДФ.

       Якщо казкові герої - підприємці і послуги надаються у межах цієї діяльності, то підприємницький статус такої фізичної особи має бути зазначено в договорі. У разі надання таких послуг у межах підприємницької діяльності податок сплачується залежно від обраної системи оподаткування.

       У разі отримання казковими героями  доходів від звичайних громадян, вони зобов’язані після свят завітати до податкової служби за місцем реєстрації та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Суму таких доходів необхідно включити до загального річного оподатковуваного доходу і сплатити до бюджету податок з таких доходів за ставкою 18% та військовий збір - 1,5 %.

 

 

Новини