Вівторок, 23 жовтня 2018 |

поділитися у соціальних мережах:

 

Новини

 

Для створення ОСББ співвласники будинку повинні дотримуватись такої послідовності дій:

Крок 1

Створити ініціативну групу з не менше трьох власників приміщень.

Така група не обирається і не затверджується, а є самопризначеною. Ініціатором створення об’єднання можуть виступати власники приватизованих квартир або нежитлових приміщень. До складу ініціативної групи не можуть входити мешканці які не є власниками — орендарі, наймачі та ін.) В одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об’єднання.

Крок 2

З'ясувати технічний стан будинку

Ініціативна група має з'ясувати технічний стан будинку та підрахувати його економічні показники (реальний технічний стан будинку, його інженерного обладнання, тепло- і водопровідних мереж, стан допоміжних приміщень (підвали, горища тощо); реальний економічний стан будинку).

Крок 3

Підготовка необхідних документів

Ініціативна група:

складає список власників (співвласників) квартир і нежитлових приміщень згідно їх правовстановлюючих документів на ці приміщення.

розробляє статут ОСББ на основі Типового статуту (посилання http://zkon2.rada.gov.ua/laws/show/z1155-03).

- на підставі отриманих знань і напрацьованих документів, проводить роз'яснювальну роботу серед власників приміщень, надає можливість ознайомитись з проектом статуту, при необхідності проводить попередні інформаційні збори;

призначає дату, місце проведення установчих зборів і повідомляє про це власників приміщень не менш ніж за 14 днів.

повідомляє власників про проведення установчих зборів (під розпис або надіслати рекомендованого листа посилання 1 зразок повідомлення).

Крок 4

Проведення установчих зборів

Для проведення зборів не завадить заздалегідь підготувати "Порядок ведення зборів", тобто все те, що має говорити голова зборів на основі протоколу. На зборах необхідно обговорити: статут, пропозиції щодо обрання правління і ревізійної комісії, кандидатуру уповноваженого для надання установчих документів на державну реєстрацію, назву ОСББ та питання балансоутримувача.

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

Проведення учасників зборів супроводжується веденням протоколу (посилання 2 зразок протоколу).

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти", встановленої частиною дев’ятою статті 6 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», проводиться письмове опитування піввласників, які не голосували на установчих зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим.

Крок 5

Державної реєстрації ОСББ

Для державної реєстрації ОСББ до Центру надання адміністративних послуг необхідно подати комплект документів, куди входить:

1) реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію об'єднання, оформлену за зразком посилання 3; 2) протокол установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення об'єднання та затвердження його статуту; 3) два примірники оригіналу і п'ять копій статуту об'єднання, оформлені згідно з вимогами законодавства; 4) список членів об'єднання посилання зразок списку 4.

Після отримання свідоцтва про держреєстрацію керівництво ОСББ має виготовити печатку, відкрити рахунок у банку, стати на облік у податковій інспекції, пенсійному та інших фондах соціального страхування.

Крок 6

Прийняття житлового будинку на баланс 

Порядок передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11.10. 2002 р. №1521 (посилання http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z10464/print1454332030956547).

Для здійснення процедури передачі ОСББ на загальні зборах необхідно вирішити питання про: - прийняття житлового комплексу на баланс об'єднання; - залишення житлового комплексу або його частини на балансі попереднього балансоутримувача (за умови укладення з ним відповідного договору); - передачу житлового комплексу або його частини на баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження такої діяльності, та укладення з цією юридичною особою відповідного договору.   Передача будинку проводиться разом з планом земельної ділянки, технічним паспортом, іншою технічною документацією.Відповідно до статті 6 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж.У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок.        

Для здійснення процедури передачі голові ОСББ необхідно листом звернутись до переднього балансоутримувача. Для приймання-передачі з балансу на баланс утворюється комісія та складається відповідний акт за підписами уповноважених представників сторін. Кожній із сторін, що бере участь у прийманні-передачі, надається примірник акта приймання-передачі, підписаний членами комісії та затверджений керівництвом кожної сторони (підписи скріплюються печаткою).   Датою передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс є дата підписання акта приймання-передачі.

Отримання прибудинкової ділянки у власність ОСББ

ОСББ може звернутися до органів місцевого самоврядування для отримання прибудинкової ділянки у власність. Для цього необхідно надати:

 • затверджений статут ОСББ; свідоцтво про держреєстрацію;
 • довідку про включення до ЄДРПОУ;
 • матеріали земельно-кадастрової інвентаризації;
 • документ, що підтверджує передачу будинку об'єднанню у встановленому порядку (акт прийому на баланс);
 • копія рішення місцевої ради про надання ділянки колишньому власнику та план відведення земельної ділянки згідно з цим рішенням.

Нормативно-правова база

Закони України:

"Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.01 р.

№ 2866 (посилання http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2866-14/print1454332030956547);

"Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.04 р. № 1869 (посилання http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1875-15/print1454332030956547);

"Про приватизацію державного житлового фонду" від 19.06.92 р. № 2482 (посилання http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2482-12).

Постанови Кабінету Міністрів України:

"Про затвердження Правил користування приміщеннями житлових будинків" від 24.01.2006 р. № 45 (посилання http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/45-2006-%D0%BF);

«Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій від 20.05. 2009 р. № 52 (посилання http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/529-2009-%D0%BF);

"Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодно та гарячої води і водовідведення" від 21.07.05 р. № 630 (посилання http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/630-2005%D0%BF/print1454945239070112);

"Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 11.10.02 р. № 1521 (посилання http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1521-2002-%D0%BF).

Накази Держжитлокомунгоспу України:

"Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян" від 15.09.92 р. № 56 (посилання http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0109-10);

"Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" від 25.08.05 р. № 76 (посилання http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05/print1434629093345221);

"Про затвердження Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя" від 27.08.03 р. № 141 (посилання http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1155-03);

"Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд" від 10.09.04 р. № 150 (посилання http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z10464/print1454332030956547).

Корисна інформація:

https://osbb.ck.ua/Home/About?src=in_gl

https://www.idom.ua/?gclid=CNLAv4DQnMsCFYHhcgodPqMMtA

Дждерело: офіційний сайт ІМР

 

                         

  

      Мета: зібрати благодійну допомогу та роздати адресно інвалідам, самотнім громадянам похилого віку, ветеранам війни та сім*ям УБД, багатодітним, категорійним дітям, хворим на туберкульоз та СНІД, переселенцям та підопічним Червоного Хреста до Міжнародних днів: Людей похилого віку ( 1 жовтня ), до Дня боротьби  з бідністю (17 жовтня ) до Дня інвалідів ( 3 грудня ).

     Якщо вам не байдужі людській біль і горе підтримайте доброчинну акцію Червоного Хреста за для конкретної адресної допомоги, тим, кого вік чи каліцтво позбавили можливості жити гідно.

     Ірпінська Організація Червоного Хреста завжди готова прийняти від Вас благодійні внески, продукти харчування, засоби гігієни, ліки, взуття, одяг, постільну білизну, тощо, аби не залишити на одинці з бідою, нагодувати та обігріти  самотніх і немічних, старих і убогих.

Приєднуйтесь до нас і творимо милосердя разом!

    Рахунок для пожертв: 26001000031804 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 ЄДРПОУ код 00434230, м. Київ, Київська Обласна Організація Товариства Червоного Хреста України для Ірпінського регіону згідно листа № 7 без ПДВ.

Наша адреса: Київська обл. смт. Гостомель вул. Святої покрови 141(П)  

Медико - Соціальний центр Товариство Червоного Хреста

  Прийом:              Понеділок з 10.00 – 14.00,     наш телефон: т. 0639796091

                               Вівторок    з 10.00 – 14.00,

                                Середа       з 10.00 – 14.00,

                                 Четвер       з 13. 00 – 17.00,

                                 П`ятниця  з 10.00 – 14.00.

З  щирою вдячністю та повагою:

Голова Ірпінського Червоного Хреста :                                    Забарило В.В.                                    

 

 

Відповідно  до розпорядження селищного голови та частини 3 пункту 5 ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Закону України «Про доступ до публічної інформації» повідомляю  про скликання чергової   сесії  та оприлюднюю проект порядку  денного  роботи  44  сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ  скликання ,  яка відбудеться   20.09.2018 р.:

 

 1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №530-32-VII від 21 грудня 2017 року «Про бюджет селища Гостомель на 2018  рік»
 2. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право укладання договору оренди комунального майна територіальної громади селища Гостомель
 3. Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду комунального майна, що належить територіальній громаді селища Гостомель
 4. Про прийняття у комунальну власність територіальної громади селища на баланс Гостомельської селищної ради та передачу Публічному товариству по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз» на праві господарського відання складових газорозподільної системи
 5. Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії по розгляду питання надання в оренду комунального майна
 6. Про продаж гр. Світаньку Р.А. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Кулішова,2-а в селищі Гостомель
 7. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №104-06-VII від 15.03.2016р. «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на оренду комунального майна територіальної громади селища Гостомель»

Доповідає : Закревська А.В.  –   начальник відділу обліку та звітності

 1. Про затвердження Положення про порядок відчуження майна комунальної власності територіальної громади селища Гостомель
 2. Про створення ритуальної служби селища Гостомель
 3. Про присвоєння звання Почесного громадянина селища Гостомель

Доповідає : Афоніна В.В.  –   начальник юридичного відділу

 1. Про врегулювання земельних відносин;

Доповідають : Андросова В.А.–  головний спеціаліст-землевпорядник відділу земельних відносин 

Єрмолаєв В.А. –  начальник відділу містобудування та архітектури

 1. Про розгляд протоколів постійних депутатських комісій , звернень та заяв
 2. Різне

Дата проведення : 20 вересня 2018 р.

Місце проведення : актова зала ЦТДЮ

Початок о 10.00

 

 

Секретар ради

 

ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ЗАПРОШУЄ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 5 ДО 20 РОКІВ

У юному віці важливо  не втратити час, і розвинути в дітей бажання до творчості, набуття азів у мистецьких професіях — живописі, грі музичних інструментах, словотворенні.

Ви та ваші діти мають чудову можливість стати вихованцями Центру творчості  дітей та юнацтва, відкрити для себе яскравий неповторний світ дитинства.

Заняття в гуртках допомагає дітям розумно й цікаво проводити свій вільний час, пробуджує допитливість, любов до знань. Усі заняття безкоштовні.

Ми раді Вас бачити на заняттях в наступних гуртках:

             ВИШИВАННЯ «ВИШИВАНОЧКА», РУКОДІЛЛЯ «СУВЕНІР»     

 БІСЕРОПЛЕТІННЯ  «НАМИСТИНКА»      

           Керівник гуртка Жовнір Оксана Миколаївна

             ДИТЯЧИЙ ДУХОВИЙ ОРКЕСТР «ФАНФАРИ»

Керівники: Мальчевський Леонід Антонович

                     та Власенко Михайло Анатолійович

             МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ «РІДНЕ СЛОВО»

Керівник Литвиненко Інна Леонідівна

             ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Керівники: Чіх Діана Леонідівна

                      Фурлет Оксана Миколаївна

             РУКОДІЛЛЯ «ЧАРІВНА НИТОЧКА»

Керівник Небатова Світлана Сергіївна

             ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ «БДЖІЛЬНИЦТВО»

        Керівник Овчарук Євгеній Зіновійович

             «СКУЛЬПТУРА»

Керівник Караченцев Владілен Олегович

             «Всесвітня історія»

        Керівник Кушнір Ольга Миколаївна

             Військово-патріотичний «Ратібор»

Керівник Забавський Сергій Володимирович

             Гра на гітарі «Музичне серце»

Вовчок Олена Євгенівна

Основи журналістської професїї

"Юнкори Гостомеля"

Адреса ЦТДЮІ: сел. Гостомель,

вул. Свято-Покровська, 218 .

Розклад занять та запис уточнюйте за телефоном 04597 31669.ЛАСКАВО ПРОСИМО ВСІХ БАЖАЮЧИХ!

Культурно-оздоровчий комплекс

«Здоровий дух — здорова сила».

Заняття в тренажерному залі щодня (окрім вихідних). Безкоштовно.

063-802-70-33

Дитячий клуб

Щосуботи, з 12-00. Художній керівник Інна

096-970-32-07

Молодіжний клуб

«Молодь — майбутнє нації».

Щоп’ятниці, з18-00. Михайло

063-409-10-63

«Гостомель за здоровий спосіб життя». Лекції щонеділі, з 15-00. Артем

097-729-89-97 

«Гостомель проти наркотиків». Щовівторка, з 17-00.

Гуртки і секції Будинку культури «Чотири леви»
«Тримай ритм». Хореографія, студія вокалу, образотворче й театральне мистецтво, ліплення. Ема Тахалієва (093-279-43-27).
Студія «Бон-Тріумф»
Хореографія, вокал. Олена Дорошенко.(095-447-92-19).
Вокал. Єлизавета Дорошенко (095-447-92-19).
«Чарівна Фоаміран». Виготовлення іграшок, квітів, сувенірних магнітів. Олена Артюхова, тел.(063-189-43-55)
Змішані єдиноборства. Тут тренують тіло і силу духу. Анатолій Кузубовський (тел. 067-704-82-30)

 

Клуб, де гартуються спартанські характери

В даному закладі вже тренуються 120 вихованців різного віку, багато з них брали участь в змаганнях різного рівня й здобували перемоги з хортингу, унікального й універсального виду спорту. «Перемагати не тільки на арені, а й здобувати успіхи в житті» — девіз гостомельських спартанців.

Телефон тренера 063-802-70-33

Дитячий клуб «Сонях»

Заняття Монтесорі від 1 року
Англійська малятам та школярам
Заняття 'Людина і світ' для малят
Група продовженого дня,вивчення уроків по програмі Інтелект,Росток,НУШ
Підготовка до школи
Група короткочасного перебування,міні~садок
Нічні зміни
Ігрова кімната
Заняття для дітей з освітніми фізичними потребами,перебування в ігровій безкоштовно
Дитячі дні народження,кенді~бар,фотозона,аніматори
Майстер~класи
Тематичні вечірки для дітей
Працюємо без вихідних
Нам довіряють батьки!
Нас люблять діти!

Детальніше за тел. 0951971121

 

 

13 вересня буде призупинено електропостачання, з 8-00 до 17-00, по вулицях Леонтовича та Свято-Покровська (частково)

КПП «Теплоенергопостач» ІМР станом на 30.08.2018р. технічно підготовлене до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років на 100%. Про що свідчить акт готовності теплового господарства підписаний Держенергонаглядом. По котельням, які знаходяться на балансі підприємства проведенні всі необхідні ремонтні роботи.

Станом на 01.09.2018 року підприємство за виключенням боргу, яка не виплачена по відшкодуванню різниці в тарифах та нарахованих штрафних санкцій має заборгованість за спожитий в минулі періоди природній газ в сумі 17123201,00 грн.

Борг мешканців будинків смт. Гостомель складає 2 685 570,65грн. у зв’язку із чим підприємство не може отримати ліміт газу та відповідно своєчасно розпочати опалювальний період.

Попереджаємо, що будинки з найбільшою заборгованістю будуть підключені до теплопостачання в самий останній період.

Просимо з розумінням поставитися до зазначеного вище питання та посприяти у виплаті заборгованості.

 

 

Розширено можливості Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР)

 Інформаційно-довідковий департамент ДФС повідомив про внесення змін до пошукової системи Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР), зокрема, до розділів «Запитання-відповіді з Бази знань», «Нормативні та інформаційні документи», до підрозділу «Письмові звернення» розділу «Єдиний реєстр ІПК, Електронний кабінет, письмові звернення».

Використовуючи нову функціональну кнопку «Нове у розділі», користувачі ЗІР зможуть в один клік здійснити вибірку та ознайомитись із запитаннями-відповідями, документами, відповідями на письмові звернення або всіма одночасно (в залежності від обраного джерела пошуку), внесеними в ЗІР протягом останніх семи календарних днів.

Для додаткової деталізації пошуку необхідної інформації, пошукову систему ЗІР доповнено критерієм, який дозволяє розподіляти інформацію за типами платників (юридичні, фізичні, самозайняті особи або всі типи платників).

Детальніше про використання пошукової системи ЗІР у розділі «Про ресурс».

 

Київська митниця ДФС перерахувала 32,6 млрд. грн. до Державного бюджету

Протягом січня-серпня 2018 року Київською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету України митних податків на загальну суму 32,6 млрд. грн., у тому числі:

- до загального фонду – 31,4 млрд. грн.

- до спеціального фонду – 1,2 млрд. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2017 року, забезпечено зростання надходжень митних податків на 3,7 млрд. грн. (+12,9%).

Середньоденні надходження митних платежів у порівнянні з відповідним періодом 2017 року зросли на 11,5% (з 177,3 млн. грн. у 2017 році до 197,6 млн. грн. у 2018 році).

Значну частину перерахованих до бюджету митних платежів (35,4%) сплачено при здійсненні митного оформлення таких товарів як:

«автомобілі легкові» – сплачено митних податків на загальну суму 5,9 млрд. грн. (питома вага сплачених податків 18,3%);

«засоби захисту рослин»  – 2,6 млрд. грн. (8,1%);

«лікарські засоби» - 1,6 млрд. грн. (3,6%);

«телефонні апарати» - 1,1 млрд. грн. (3,3%);

«машин автоматичного оброблення інформації» - 736,8 млн. грн. (2,3%).

Податківці Київщини скерували до суду справу щодо ухилення від сплати податків у значних розмірах

Співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області за процесуального керівництва Прокуратури Київської області, у серпні місяці 2018 року скеровано до суду кримінальне провадження по обвинуваченню директора одного із підприємств Київщини у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що керівник даного підприємства ухилився від сплати податків у значних розмірах за період часу 2015-2017 років за рахунок відображення у бухгалтерському та податковому обліках проведення фінансово-господарських операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємства, що має ознаки фіктивності.

Ольга Шапошникова: "За результатами роботи податківців Київщини боржники з ЄСВ сплатили до бюджету 50,6 млн.грн."

Загальна сума боргу зі сплати єдиного внеску у Київській області станом на 1 вересня 2018 року становить 269,3 млн. грн. З цієї суми борг банкрутів складає 43,0 млн. грн., що дорівнює 16 % від загальної суми. Про це повідомила заступник начальника ГУ ДФС регіону Ольга Шапошникова. За наданою нею інформацією, найбільші суми боргу з єдиного внеску зосереджені у Бориспільському районі (35 млн. грн.), Броварах (34,2 млн. грн.), Білій Церкві (31,2 млн. грн.), Києво-Святошинському районі (23,6 млн. грн.) та  Ірпені (21,5 млн. грн.).

Порівняно з початком року, борг з єдиного внеску зріс на 23% або 50 млн. грн. При цьому, найбільше зростання спостерігається у Броварах (+11,2 млн. грн.), Броварському районі (+5,5 млн. грн.), Білій Церкві (+5,4 млн. грн.), Києво-Святошинському (+5,2 млн. грн.) та Миронівському районах (+3,5 млн. грн.).

«Зважаючи на наявну тенденцію щодо збільшення  заборгованості  зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, ГУ ДФС у Київській області вживаються заходи щодо погашення існуючої суми боргу, а саме: проводяться спільні наради з органами ДВС, спільні зустрічі з підприємствами – боржниками щодо необхідності своєчасної сплати та погашення заборгованості з ЄСВ, тощо. Крім цього, за 7 місяців поточного року сформовано та направлено до боржників з єдиного внеску 11015 вимог про сплату боргу (недоїмки) на загальну суму 199 млн. гривень. До органів ДВС для відкриття виконавчого провадження передана 1888 вимог на загальну суму 34,5 млн. гривень», - повідомила Ольга Шапошникова.

За результатами такої роботи за січень-серпень поточного року в рахунок погашення боргу (недоїмки) з єдиного внеску боржники сплатили  50,6 млн. грн., в тому числі:

- після виставлення вимог органами ДФС – 46,9 млн. грн. (або 92,7% від загальної суми надходжень);

- за результатами роботи органів ДВС – 3,7 млн. грн. (або 7,3% від загальної суми надходжень).

За серпень борг з ЄСВ у Київській області скоротився на 2.2 млн. грн.

«Несплата єдиного внеску у повному обсязі безпосередньо впливає на стабільність соціальних фондів і, як наслідок, на фінансування державних програм соціально-економічного розвитку. Наявність боргу саме зі сплати ЄСВ ставить під загрозу виконання державних економічних і соціальних програм. Цілком зрозуміло, що несплата податків унеможливлює видатки бюджету на потреби суспільства, насамперед, соціальні. Вкотре звертаю увагу громадян, які використовують неоформлені трудові відносини та отримують чи виплачують частину  або  й повну заробітну плату «у конверті», що несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Періоди роботи  враховуються до страхового стажу тільки за умови сплати страхових внесків у розмірі не меншому, ніж мінімальний страховий внесок. Цьогоріч - 819,06 грн. на місяць», - підкреслила заступник начальника фіскальної служби області.

Стаття 25 Закону України від 08 липня 2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначає заходи впливу на боржників та процедуру стягнення боргу з єдиного внеску.

Станом на 01.08.2018 зареєстровано 213 472 платників єдиного соціального внеску, з них 68 999 юридичних осіб та 144 473 фізичних осіб. Заборгованість зі сплати ЄСВ наразі мають 24964 платники.

ГУ ДФС у Київській області

 

 

 

 

 

11-13 вересня в зв’язку з ремонтними роботами буде відключено електропостачання по вулиці і провулку Чернінська, з 8-ї до 17 години.

Сьогодні розпочалося голосування в ЦНАП селищної ради, що триватиме до 18 вересня. Нагадаємо, що ознайомитися з усіма проектами можна на офіційному сайті ГСР, в рубриці «Громадський бюджет», де вони оформлені в форматі ПДФ-файлу під назвою Проекти громадьского бюджету 2018 року. Або тисніть на посилання тут.

Щоб проголосувати в онлайн-режимі прейдіть на посилання, покрокова інструкція розписана в файлі Переглянути відео

 Проекти на голосуванні - натиснути тут для переходу

Захід не зіпсувала й та обставина, що в цей день по вулиці Свято-Покровській в зв’язку з ремонтними роботами не було електропостачання й презентацію перенесли до ЗШ №13, де авторів проектів гостинно зустріли в шкільній бібліотеці, обладнаній сучасними засобами візуалізації. Про етапи конкурсу та зміст проектів розповідала керівник робочої  групи Світлана Чечко. 26 проектів, поданих на конкурсне голосування — це 26 запропонованих ідей змінити наш звичний побут і наповнити його новими барвами й можливостями, як от відкрити учнівський ефір, запровадивши шкільне радіо, придбати нове обладнання для музейного комплексу ЗШ №13, що є епіцентром краєзнавства Гостомеля. Або ж облаштувати дитячі  й спортивні майданчики, алею закоханих, освітлення зупинок і переходів, закласти бузковий сад, відкрити сквер гойдалок, створити комфортабельний «простір вільних людей» з оригінальними лавочками у сквері, започаткувати проект «Гостомель заговорить англійською», заснувати «Алею козацької слави» з встановленням символічного знаку та створенням монументальних сторінок (меморіальних табличок)  про історію Гостомеля та його героїв. Обирати проекти буде важко — всі вони цікаві й необхідні Гостомелю, й хоч зрозуміло, що далеко не всі ідеї переможуть, але вони можуть бути знову подані на конкурс в наступному році.

Новини