Вівторок, 23 жовтня 2018 |

поділитися у соціальних мережах:

 

Новини

 Заступник селищного голови є посадовою особою місцевого самоврядування. Враховуючи статтю 5 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" заступник селищного голови приймається на роботу шляхом затвердження селищною радою за пропозицією селищного голови.

На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою та регіональними мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків  відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про засади державної мовної політики"

Заступник селищного голови в своїй роботі керується Конституцією України, Законами України « Про місцеве самоврядування в Україні», « Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування, розпорядженнями селищного голови і цією посадовою інструкцією.

На дану посаду приймається особа, яка має вищу освіту. Враховуючи напрямок діяльності, бажано з економічною, інженерною або технічною освітою. Стаж роботи на керівних посадах не менше трьох років.

 

Заступник селищного голови повинен знати:

- основні закони та нормативні акти України, які стосуються органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади;

- стратегічні цілі діяльності селищної ради, перспективи соціально-економічного розвитку;

- організаційно-господарську структуру селищної ради, організацію процесу взаємодії підрозділів ради, працівників апарату;

- ведення і організацію документообігу;

- етику та культу туру ділового та політичного спілкування.

Учні, які з 2 вересня були на тимчасових канікулах знову зібралися на шкільному подвір’ї на урочисту лінійку, щоб знову вирушити Країну знань. У батьків і педагогів святковий настрій, якому сприяла сонячна погода оксамитового літа й чисте небо. Хмари розвіялися у цей день і на душі: виконано припис Ірпінського відділу МНС стосовно усунення недоліків щодо дотримання пожежної безпеки в приміщенні. Педагоги й батьки подякували очільнику Гостомеля Юрію Прилипку за допомогу й рішення селищної ради щодо переведення закладу з приватної власності на баланс селища. Це стало можливим завдяки тому, що власник частини приміщення Ольга Прилипко подарувала її громаді.   Новообраний депутат ГСР Євгеній Писанка відразу відгукнувся допомогти виборцям свого округу з виконанням необхідних робіт по усуненню недоліків щодо протипожежної безпеки. Привітали з цією радісною подією учнів і педагогів заступник міського голови Ірпеня Олександр Маркушин. Від імені батьківського комітету Ісана Осадча висловила селищному голові Юрію Прилипку подяку за підтримку, адже віднині батьки можуть бути спокійними, що їхні діти знову навчатимуться у стінах школи, котра їм стала рідною.

На урочистій лінійці були присутніми журналісти всеукраїнських телеканалів, які цікавилися подальшою перспективою навчального процесу в районі Баланівки, а саме, коли буде споруджуватися нова школа. Селищний голова Гостомеля відповів, що наразі вже опрацьовано проект нового навчального закладу, згодом буде оголошено тендер й розпочато пошук залучення коштів на побудову котрих потрібно більше 50 млн. грн., що значно перевищує не тільки можливості селищного бюджету, а також сам формат фінансування закладу, котрий знаходиться у віданні Ірпінського відділу освіти, а створення власного стане можливим тільки з набуттям Гостомеля статусу ОТГ.

«Але для мене й моєї команди — освітні заклади завжди будуть пріоритетними , адже Гостомель — це селище, де я народився і виріс, де проживають мої діти, тому всі проблеми, що є в нас сприймаю, як проблеми великої родини. Тому для мене не існує околиць селища, свого часу ще задовго до обрання мене селищним головою, я вклав власні кошти в  у цьому районі в реконструкцію Будинку культури «Чотири леви». Ми послідовно втілюємо стратегію гармонійного розвитку всього Гостомеля, й наші можливості ще більше посиляться, коли ми нарешті станемо Гостомельською ОТГ, й хоча на цьому шляху робиться багато перешкод й різноманітних правових колізій, але ми подолаємо разом всі виклики наших опонентів.  І сьогоднішня перемога, що ми відстояли нашу початкову школу й в короткий час справилися з вирішенням проблем — свідчення нашої єдності, котра буде основою розвитку Гостомеля».   

          

Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

 

На виконання п. 5 ст. 13 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13.06.2016 № 150)

Гостомельська селищна рада оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків селища Гостомель.

 

 1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Організатор конкурсу – виконавчий комітет Гостомельської селищної ради. 08290, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220. 2-й поверх, каб. № 2.
 2. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу

Саєнко В.М. – Перший заступник селищного голови.

Гусєва Юлія Миколаївна.

Тел. роб. 04597-31853, 04597-31008

вул. Свято- Покровська 220 (каб. 2).

 1. Перелік послуг та об’єктів конкурсу (будинки або група будинків поєднані спільною територією).

3.1.1. Послуга – управління багатоквартирним будинком (утримання спільного майна багатоквартирного будинку та  прибудинкової території).

3.1.2. Надання послуг  з вивезення твердих побутових відходів

3.2. Об’єкти конкурсу:

вул. Бучанське шосе 14-а, 14-б, 14-в, 14-г, 14-д.

 1. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

4.1.Вартість послуги -50 балів ( до складу ціни входить витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв. м. загальної площі об’єкта конкурсу);

4.2 Рівень забезпечення учасника конкурсу матеріально технічною базою – 20 балів;

4.3. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам  до професій працівників та має необхідні знання і досвід ( з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) – 5 балів;

4.4.Фінансова спроможність учасника конкурсу – 5 балів;

4.5. Строки надання послуг – 10 балів;

4.6. Підвищення якості послуг та зниження їх вартості – 5 балів;

4.7.  Наявність досвіду роботи ( профільної освіти у керівника ) з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства – 5 балів.

Разом 100 балів.

У разі, якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 50 балів.

 

 1. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

5.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають: фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються копії установчих документів, баланс,  довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами тощо, оригінали або копії яких додаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним вимогам

5.2. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

 1. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місце знаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

08290, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220. Виконавчий комітет Гостомельської селищної ради 2-й поверх, каб. №2. Перший заступник селищного голови – Саєнко В.М.

Кінцевий строк подання пропозицій – 17.00 04.10.18 року.

 1. Способи та місце отримання конкурсної документації.

 Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його  учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

 

 1. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце – зал засідань Гостомельської селищної ради.

Дата та час – 14.00 05.10.18 року.

 

Примітка: Договір про надання послуги строком на один рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа виконавчого комітету Гостомельської селищної ради.

Умови договору про надання послуги не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції ( у тому числі ціни) переможця. Істотні умови договору не можуть змінюватися ( корегуватися)  після його підписання.

 

Сьогодні відбулося  нотаріальне посвідчення договору про безкоштовну передачу власником приміщення, в котрій знаходиться навчальний заклад, у власність громади. Наразі у школі здійснюється усунення недоліків згідно припису МНС, й невдовзі школа зустріне своїх учнів знову.

Урочистості з нагоди професійного свята відбулися в Ірпінському відділі МНС. Щодня й кожної  хвилини вони тримають руку на пульті виклику в надзвичайних ситуаціях: пожеж, стихійних лих чи непередбачуваних ситуацій. Неспроста їх підрозділ називають рятувальниками. Селищний голова Гостомеля разом з представниками міської влади Ірпеня привітали найкращих рятівників та ветеранів підрозділу, вручивши відзнаки.    

Надзвичайні ситуації завжди виникають несподівано. Тільки за поточний період рятувальники регіону здійснили близько 500 оперативних виїздів, зазначив начальник Ірпінського відділу МНС Юрій Буренко. Він також розповів, що рятувальники Приірпіння мали змогу побувати з метою обміну досвідом у німецьких колег, а вони також нещодавно побували в Ірпені й дали високу оцінку професійній підготовці наших фахівців під час навчань. Очільник  Ірпінського відділу МНС подякував за допомогу представникам влади Ірпеня й Гостомеля за постійну підтримку та взаєморозуміння ситуації, котрі бувають різними.

Дуже важливо, що в  складних ситуаціях є люди, які можуть професійно прийти на допомогу. Покровителькою тих, хто потрапив у біду, а так само тих, хто надає їм допомогу, є Ікона Божої Матері, іменована «Неопалима Купина», свято якої відзначається православною церквою 17 вересня.  

Щиро вітаю усіх працівників цивільного захисту та пожежної охорони нашого селища та Приірпіння  з професійним святом - Днем рятівника!  Ви несете постійну варту, попереджаючи та усуваючи наслідки від непередбачуваних ситуацій.  Відзначення вашого професійного свята є визнанням неоціненного внеску людей сильних духом, котрі з честю забезпечують надійний захист національного багатства, життя людей від вогню та стихії. Ви постійно  й цілодобово підтримуєте бойову готовність до боротьби з незваним лихом і завжди готові якнайшвидше допомогти тим, хто найбільше потребує невідкладної допомоги.
Дозвольте, цього святкового дня побажати усім вам міцного здоров'я, всіляких гараздів та побільше життєвих благ і якомога менше тривожних викликів. Нехай мир і злагода панують у ваших домівках, а Господь Бог оберігає вас від усіх негараздів. Мужні люди в мирний час, ви завжди на варті. У святковий час для вас нашу прийміть вдячність.
Зі святом Вас!

З повагою, Гостомельський селищний голова Юрій Прилипко

Зазвичай ми приходимо в ці заклади з рецептами, чи питаємо порад, як подолати біль. Сьогодні ж перший заступник селищного голови та керуючий справами ГСР Світлана Чечко відвідали всі чотири аптеки Гостомеля з особливим візитом й вручили від селищної ради відзнаки та подарунки, привітавши з професійним святом.

День фармацевтичного працівника України – відзначають щорічно в третю суботу вересня. Цього року День фармацевта святкують 15 вересня. Історія Дня фармацевта Професійне свято фармацевтів було засноване президентом України 7 вересня 1999 року. Згідно з Указом Президента України «Про День фармацевтичного працівника» від 7 вересня 1999 року № 1128/99, свято фармацевта встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров'я України та враховуючи значний внесок працівників фармацевтичної галузі в охорону здоров'я населення…». Про професію фармацевта Фармацевтичним працівником називають фахівця, основне завдання якого полягає в створенні, а також, зберіганні лікарських засобів і підборі їх правильного складу.  Фармацевти можуть співпрацювати з фабриками і заводами, лабораторіями і складами, лікарнями. Читайте також За рік українці витратили 14 мільярдів гривень на ліки з недоведеною ефективністю Фармацевтична галузь в Україні На сьогодні у фармацевтичній галузі України працюють понад 350 тисяч фармацевтів. Всі вони святкують День фармацевта з розумінням того, що їхня робота є вкрай важливою для людей. Адже саме завдяки фармацевтам країна забезпечена усіма необхідними лікарськими препаратами.  Варто зазначити, що Україна є експортером ліків, працюючи в цьому напрямку з 25 країнами світу. Асортимент препаратів, що випускаються в Україні, постійно поповнюється.  За офіційними даними, в Україні функціонує близько 10 тисяч аптек, більше 5 тисяч аптечних пунктів і понад 6 тисяч аптечних кіосків.  Тож день фармацевта в Україні відзначають співробітники 5000 фармацевтичних організацій.

 

Щорічно осінь дарує професійне свято українській спільноті, фармацевтів і провізорів, співробітників фармацевтичних виробництв, які разом з фахівцями-медиками постійно піклуються про здоров’я співвітчизників. Саме завдяки вам, вашій наполегливій праці та високому професіоналізму вдається повернути здоров’я, а нерідко й життя, багатьом людям.

Вам притаманні людяність, доброта й терпіння. Ви завжди готові підтримати хворого морально й духовно та не залишаєте без уваги жодної людини. Не рахуючись із власним часом, ви готові в екстремальних умовах поряд з лікарями день і ніч своєю копіткою працею рятувати життя, простягаючи руку допомоги кожному, хто цього потребує. Ви не чекаєте винагород, а щоденно сумлінно виконуєте свою роботу, допомагаючи долати тяжкі хвороби, боротися з епідеміями та рятувати  людські життя.

У цей святковий день прийміть щирі вітання, а також побажання міцного здоров’я вам і вашим родинам, невичерпної енергії, щасливої долі та реалізації найсміливіших задумів. 

Нехай цей день буде наповнений теплом дружніх посмішок і залишить найяскравіші враження. Нехай щастить на життєвому шляху, а в професійній діяльності ви досягатимете все нових і нових успіхів.

З повагою, Гостомельський селищний голова Юрій Прилипко

 

З 1 вересня 2016 року з урахуванням потреб відповідних адміністративно-територіальній одиниць та забезпечення доступу осіб до безоплатної правової допомоги відкрито 8 бюро правової допомоги-відділів Вишневського МЦ, серед яких – Ірпінське бюро правової допомоги.

Клієнти Ірпінського бюро отримують безоплатну первинну правову допомогу, яка включає: надання правової інформації, юридичні консультації, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги.

Протягом двох років роботи Ірпінське бюро правової допомоги Вишневського МЦ прийнятло 2830 звернень клієнтів, серед яких 146 клієнтів звернулися за безоплатною вторинною правовою допомогою, у 111 випадках Вишневським МЦ було призначено адвокатів для представництва інтересів та у 35 випадках призначено працівників Ірпінського бюро.

Фахівці Ірпінського бюро допомагають усім, хто звертається, отримати інформацію, скориставшись відповідними сервісами Мін’юсту он-лайн щодо перевірки майнових прав, про стан розгляду свого запиту до державного органу, відомості із різноманітних реєстрів Мін’юсту

Ірпінське бюро забезпечує відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями, за місцем їх перебування з метою надання зазначеним особам безоплатної правової допомоги.   

Найчастіше громадяни звертаються по допомогу до Ірпінського бюро з таких питань:  

 

 1. 15% - призначення та нарахування субсидій;
 2. 15% - перерахунок пенсії;
 3. 16,9% - процедура розірвання шлюбу, стягнення аліментів;
 4. 15% - прийняття та оформлення спадщини;
 5. 10% - виконання судових рішень;
 6. 15% - отримання земельних ділянок на безоплатній основі

 

З оглядом на досвід двох років діяльності треба зазначити ефективність правопросвітництва (підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення) та застосування медіації фахівцями Ірпінського бюро, результатами чого є вирішення проблемних питань клієнтів у досудовому порядку. Фахівці бюро розглядають можливість і переваги компромісних вирішень спору, варіанти й шляхи такого вирішення з урахуванням інтересів сторін, що можуть виходити за межі конкретного «вузького» спору.

Правопросвітницька діяльність Ірпінського бюро полягає у регулярному проведенні інформаційних заходів з правових питань, які хвилюють людей та є актуальними для їхніх громад. Вони відбуваються як з ініціативи фахівців бюро так і на звернення органів місцевого самоврядування чи органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних, сільських чи інших комітетів), громадських формувань, навчальних, соціальних чи культурних закладів, військових частин, виправних установ відбування покарання, інших установ чи організацій. Якщо у особи чи громади є потреба в отримання правових роз’яснень-фахівці бюро правової допомоги допомагають організувати та провести відповідні інформаційні заходи на території громади.

З 01.09.2016 працівниками Ірпінського бюро проведено 87 правопросвітницьких заходів.

Відповідно затвердженим графікам роботи мобільних точок доступу до системи БПД Ірпінським бюро проведено 151 виїзний прийом громадян, під час яких 354 особи отримали консультації та роз’яснення з правових питань.

Ірпінське бюро правової допомоги

Рік

Звернення

 

БВПД

 

Право просвітницькі заходи

Виїзні прийоми

Поширення інформації

Адвокати

Фахівці Бюро

Кількість виїздів

Кількість осіб

ЗМІ, сайти

Роздат. матеріал

2016

176

4

1

1

20

30

3

 

2017

1086

64

16

57

59

169

7

 

 

2018

1568

43

18

29

72

155

13

 

 

Всього:

2830

111

35

87

151

354

23

 

 

                             

 

Контакти та режим роботи Ірпінського бюро:

Адреса: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А(у приміщенні Ірпінської міської ради)

Телефон: (04597)6-04-07

Режим роботи: Понеділок – Пятниця з 8:00 до 16:00

 

Нещодавно в Києві відбувся фестиваль з дуже багатьох видів спорту!!! СК «Спарта» взяла в  у ньому участь, виступивши в розділі ФОРМА. Під час заходу разом водночас зібралось 281 хортингістів та встановили рекорд України !!! «Хортинг все більше стає національним видом спорту України !!! Хортинг сила !!!  Хортинг честь!!!»,— наголосив тренер СК «Спарта Сурен Саргсян,  його клуб сьогодні налічує понад 100 прихильників цього виду спорту в Гостомелі.

Новини