Вівторок, 23 жовтня 2018 |

поділитися у соціальних мережах:

 

Новини

ПРОЕКТ

 

ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

08290,  селище  Гостомель,  вулиця  Свято-Покровська,  № 125

________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

селище Гостомель                          № ____ – ___ – VІІ                ____ ___________ 2016 року

 

Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради 

№426-18-VI від 24.05.2012 року

„Про порядок залучення коштів замовників

на розвиток інженерно -  транспортної і соціальної

інфраструктури селища Гостомель"

 

Відповідно до статті 40 Закону України „Про регулювання містобудівної дія­льності", Бюджетного кодексу України (із наступними змінами), керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні" селищна  рада ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення Гостомельської селищної ради №426-18-VI від 24 травня 2012 року „Про порядок залучення кош­тів замовників на розвиток інженерно — транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель" а саме:

-        Затвердити Положення про порядок залучення коштів замовників будівницт­ва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель в новій редакції, згідно з додатком 1.

-        пункт 3 викласти в новій редакції:

 1. Рекомендувати інспекції державного архітектурно - будівельного контролю в Київській обла­сті щомісячно станом на 1 число надавати виконавчому комітету Гостомельської селищної ради Списки замовників будівництва, яким зареєстровано відповідну дозвільну документацію на початок проведення будівельних робіт та Списки, яким зареєстровано Декларації про готовність об'єкту до експлуатації площею 300 м2 і більше до 10 числа місяця, наступного за звітним."

 

- пункт 4 викласти в новій редакції:

4. Доручити:

4.1.   Відділу обліку та звітності  при виконавчому комітеті Гостомельської селищної ради:

 • готувати проекти Договору, невід'ємною частиною якого є розрахунок ве­личини пайової участі та графік сплати коштів на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель;
 • проводити реєстрацію договорів в Журналі реєстрації договорів про залу­чення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель, згідно з додатком 2, та угод про внесення змін до цих договорів в Журналі реєстрації Угод про внесення змін до договорів про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель, згідно з додатком 3;
 • вести облік договорів та забезпечувати зберігання їх оригіналів;
 • здійснювати контроль за виконанням договорів про залучення коштів замо­вників будівництва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на роз­виток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель.

4.2. Відділу містобудування та архітектури при виконавчому комітеті Гостомельської селищної ради:

 • у разі встановлення факту будівництва та реєстрації Декларації про готов­ність об'єкту до експлуатації без укладення договору про пайову участь забу­довника у розвитку інфраструктури селища Гостомель, надсилати замовнику будівницт­ва рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення лист-повідомлення про необхідність укладення відповідного договору, в якому по­відомляється про порядок укладення договору про пайову участь.

 

4.2.   Юристам Гостомельської селищної ради у разі ухилення (відмови) замовника від укладання договору про залучення коштів замовників будівництва об'єктів   архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель, за поданням відділу обліку та звітності  при виконавчому комітеті Гостомельської селищної ради та відділу містобудування та архітектури при виконавчому комітеті Гостомельської селищної ради, звертатися з позовами до суду щодо примусового укладання таких договорів, обов'язковість яких встановлене чинним законодавством та цим Порядком".

 

 1. Це рішення оприлюднити в місцевих засобах інформації та на інформаційному сайті Гостомельської селищної ради.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного і культурного розвитку селища.

 

Селищний голова                                                               Ю.І. Прилипко

Секретар ради                                                                    О.В. Кислиця

Начальник відділу обліку та звітності                              В.О. Каплун

Юрист                                                                                  Ю.М.Гусєва

 

 

 

Додаток №1

до рішення Гостомельської селищної ради 

від ___.___.2016 року № ___ - __-VIІ

«Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради 

№426-18-VI від 24.05.2012 року „Про порядок залучення коштів

замовників на розвиток інженерно -  транспортної і соціальної

інфраструктури селища Гостомель"

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок залучення коштів замовників будівницт­ва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель

 1. Загальні положення
 2. Залучення, розрахунок розміру і використання коштів замовників будівництва об'єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель проводиться відповідно до статті 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності" та цього положення.
 3. До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва:
 • об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 • будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
 • будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
 • індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
 • об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
 • об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;
 • об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
 • об'єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів
 • об'єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об'єктів енергетики, зв'язку та дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу);

10)  об'єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

 1. 3. Визначення термінів.

У цьому Порядку терміни та визначення вживаються в такому значенні:

 • будівництво - спорудження нового об'єкта, а також реконструкція (у тому числі зміна функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові), роз­ширення, добудова, надбудова існуючих об’ктів;
 • об'єкт будівництва - об'єкт нового будівництва, добудови та надбудови до існуючих будівель (споруд) як житлово-громадського, так виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), на будівництво якого повинні бути складені окремо проект і кошторис, фінансування якого здійснює інвестор або забудовник та який підлягає прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку;
 • замовник (інвестор) - юридична або фізична особа, яка здійснила, здійснює, або має намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, перепланування, перепрофілювання, зміну функціонального призначення будь-яких об'єктів (будівель, споруд або їх частин в тому числі житлових будинків, квартир та нежитлових при­міщень) у селищі Гостомель, зобов'язана взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;
 • пайова участь - перерахування замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до місцевого бюджету (бюджет розвитку) коштів для створення і розвитку зазначеної інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;
 • договір про пайову участь - договір, який укладається між замовником та селищною радою, з метою участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища;
 • інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування селища;
 • соціальна інфраструктура - комплекс закладів та інших об'єктів загального користування, об'єктів соціального, культурного та побутового обслуговування населення, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;
 • інженерні мережі - сукупність енергетичних трубопровідних та кабельних мереж, повітряних ліній електропередач, установок, обладнання та пристроїв, що сприяють інженерному забезпеченню об'єктів будівництва.
 1. Встановлення розміру пайової участі
 1. 1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури визначається у договорі, укладеному Гостомельською селищною радою із замовником будівництва об'єктів архітектури, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.
 2. 2. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається виходячи із затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:

- показників опосередкованої вартості спорудження житла, розрахованої на дату укладання договору про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціа­льної інфраструктури - для багатоповерхових житлових будинків;

- опосередкованої вартості адміністративних будинків, які споруджуються на території України, на дату укладання договору про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціа­льної інфраструктури - для нежитлових будівель та споруд;

- опосередкованої вартості будинків садибного типу, які споруджуються на території України, на дату укладання договору про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціа­льної інфраструктури - для індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових та дачних будинків. 

 1. 3. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки та які погоджені Гостомельською селищною радою (прийняття відповідного рішення ради) на стадії затвердження проектної документації замовника, в такому разі розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та (або) об'єкти передаються у комунальну власність.
 2. 4. У разі, якщо кошторисна вартість будівництва об'єктів визначених в пункті 2.3. цього Положення перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, селищна рада може приймати відповідні рішення щодо відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища Гостомель.
 1. 5. Розмір пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та соціальної ін­фраструктури селища Гостомель не може перевищувати:
 • житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, розмір коштів пайової участі визначається диференційовано, з урахуванням загальної вартості об'єкта будівництва: 

для нежитлових приміщень (окрім приміщень, передбачених під гаражі, паркінги, кладові та технічного використання) – у розмірі 10 %, для житлового фонду - 4 %.

Для вбудовано-прибудованих приміщень, передбачених під гаражі, паркінги, кладові та технічного призначення у підвальних та цокольних приміщеннях багатоквартирних житлових будинків – 4%.

- нежитлових будівель та споруд (за винятком тих, що перелічені у п.1.2., цього Порядку) -10 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта;

- індивідуальних (садибних) житлових, садових, дачних будинків (за винятком тих, що перелічені у п.1.2. цього Порядку), загальною площею понад 300 м2 і до 400 м2 - 1% загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта;

- індивідуальних (садибних) житлових, садових, дачних будинків, загально площею більше 400 м2, а також багатоквартирних житлових будинків (за винятком тих, що перелічені у п.1.2. цього Порядку) - 4% загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта.

 1. 6. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації виконавчим комітетом Гостомельської селищної ради звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, а саме:

до заяви необхідно додати:

 • копію дозволу на виконання будівельних робіт /реконструкцію/ перепланування/ перепрофілювання/ зміну функціонального призначення тощо, або декларації про початок виконання робіт;
 • документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою;
 • зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об'єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами засвідчений підписом, печаткою проектної організації або підписом і печаткою особи, яка мас відповідний кваліфікаційний сертифікат, затверджений замовником та техніко-економічні показники;
 • копії правовстановлюючих документів замовника: статути, документа про реєстрацію у єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – для юридичних осіб та для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності; копію паспорта, ідентифікаційного коду – для фізичних осіб;
 • довідку щодо реквізитів юридичної особи та П.І.Б. посадової особи із зазначенням посади, яка відповідно до статуту має право на укладення договорів;
 • інші документи, за необхідності.

Всі подані замовником документи повинні бути завірені в установленому порядку. Замовник несе повну відповідальність за достовірність поданих документів.

 1. 7. Договір про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

Договір, укладений між Гостомельською селищної радою та замовником, підписується селищним головою (за його відсутності - уповноваженою особою).

Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гостомель, яка визначається за формулою:

ПУ = (ЗКВБ - Вз - Вбм - Вім) х РПУ %, де

ПУ — пайова участь;

ЗКВБ — загальна кошторисна вартість будівництва;

ВЗ — витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм — витрати, пов'язані із звільненням будівельного майданчика від будівель,

споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного

майна;

Вім— витрати на влаштування внутрішньо - та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

РПУ % — розмір пайової участі у розвиток інфраструктури селища Гостомель, визначений п.2.5 цього Положення.

Розрахунок витрат, пов'язаних зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, розрахунок витрат на влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд транспортних комунікацій, який є невід'ємною частиною зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкта містобудування засвідчується підписом, печаткою проектної організації, або підписом і печаткою особи, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

 1. 8. У випадку будівництва у житловому будинку вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень його загальна кошторисна вартість має визначатись з урахуванням кошторисної вартості таких приміщень. Розмір пайової участі розраховується відповідно до п. 2.5. цього Положення. За відсутності окремих кошторисних розрахунків розмір пайової участі визначається пропорційно загальній площі приміщень.

        У випадку будівництва об’єктів змішаного типу (таких, що залучаються до пайової участі та тих, що не залучаються)  розмір пайової участі розраховується пропорційно загальній площі окремих приміщень в залежності від їх призначення.

 1. 9. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури селища може коригуватись, у разі, коли фактична кошторисна вартість буде більше або менша після закінчення об'єкта будівництва.
 2. 10. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гостомель сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.
 3. 11. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Гостомель.
 4. 12. У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.
 1. Прикінцеві положення
 2. 1. У випадку проведення робіт (будівництва, реконструкції, ремонту) поза межами земельної ділянки на якій знаходиться об'єкт будівництва та необхідні для розвитку соціальної інфраструктури селища Гостомель, розмір пайової участі може бути зменшений (зарахований) за рішенням Гостомельської селищної ради, за умови попереднього надання актів виконання таких робіт, виконавчої та технічної документації.
 3. 2. Контроль за відповідністю обсягів виконаних робіт проектам, технічним умовам та нормативам покласти на КП «Гостомельінвестбуд» який готує проект рішення на розгляд ради щодо зменшення (зарахування в рахунок пайової участі) величини понесених затрат по таких об’єктах.
 4. 3. Крім пайової участі замовник будівництва на добровільних засадах може здійснювати передачу житлових або нежитлових приміщень в комунальну власність селища.
 5. 4. Контроль щодо повної спали коштів, зарахування в рахунок пайової участі згідно укладених договорів, покласти на відділ обліку та звітності при виконавчому комітеті Гостомельської селищної ради. Після остаточного розрахунку відділ обліку та звітності при виконавчому комітеті Гостомельської селищної ради надає довідку замовнику про повну сплату пайового внеску.
 6. 5. У разі не укладення замовником будівництва Договору про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури селища Гостомель у встановленому порядку до цього положення виконавчому комітету не приймати рішення про присвоєння адреси об'єктам будівництва на час вирішення питання щодо повного виконання своїх зобов'язань таким замовником.
 7. 6. Розмір пайової участі та форма оплати у випадках, які не передбачені цим Положенням встановлюється окремими рішеннями Гостомельської селищної ради.
 8. 7. Спори пов’язані з пайовою участю (внеском) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Гостомель вирішуються судом.

 

 

Секретар ради                                                   О.В. Кислиця

 

 

А Н А Л І З

регуляторного впливу
до проекту рішення Гостомельської селищної ради

про внесення змін до Положення про порядок залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель, затвердженого рішенням сесії Гостомельської селищної ради від 24.05.2012р. № 426-18-VI

 

 1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

На даний час в селищі Гостомель регуляторним актом, який регулює та визначає розміри пайової участі  замовників  будівництва об’єктів архітектури у  створенні  і  розвитку інженерно-транспортної  та  соціальної  інфраструктури  селища Гостомель є рішення вісімнадцятої сесії шостого скликання Гостомельської селищної ради від 24.05.2012р. № 426-18-VI, яким затверджене Положення про порядок залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель.

Практичне застосування даного Положення демонструє необхідність його вдосконалення в частині упередження різночитання окремих пунктів та з метою удосконалення взаємовідносин органів місцевого самоврядування та замовників будівництва об’єктів архітектури.

 1. Цілі регулювання

Основними завданнями запропонованого проекту рішення є забезпечення надходження коштів замовників на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Гостомель, удосконалення взаємовідносин органів місцевого самоврядування і замовників будівництва об’єктів архітектури.

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

            Альтернативні способи відсутні, оскільки відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  та  ст.40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” порядок  залучення,  розрахунку  розміру  і   використання коштів  пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування.    

 1. Механізм розв’язання проблеми

Прийняття зазначеного регуляторного акту дасть змогу Гостомельській селищній раді удосконалити взаємовідносини із замовниками будівництва об’єктів архітектури та забезпечити уникнення перепон у  надходженні коштів пайової участі.

 1. Обгрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття

 запропонованого регуляторного акта

Досягнення цілей, поставлених перед регулюючим впливом запропонованого проекту рішення пов’язане з його прийняттям. Простота виконання вимог, встановлених регуляторним актом, та простота його положень, які містять чітке обґрунтування визначених завдань, є однією з можливостей щодо досягнення поставленої мети.

 1. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Місцева влада

забезпечення інтересів територіальної громади;

збільшення доходної частини бюджету для фінансування заходів, пов’язаних  із розвитком інфраструктури селища

 

Суб’єкти господарювання

Право реалізувати свій проект будівництва на території селища та запровадження чіткого підходу з визначення розміру пайової участі

Сплата пайового внеску

Громадськість

Покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення належних умов для розвитку селища.

 

 

 1. Запропонований строк дії акта

Термін чинності даного регуляторного акта до прийняття нового регуляторного акта.

 1. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності цього регуляторного акту є кількісні показники про укладені договори про залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель та показник надходження коштів по цих договорах до селищного бюджету.

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності

регуляторного акту в разі його прийняття:

 аналіз надходжень до селищного бюджету;

 Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.

 З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності регуляторного акта.

 Розробник проекту  рішення Гостомельської селищної ради та аналізу регуляторного впливу – юристи Гостомельської селищної ради (селище Гостомель, вул. Свято-Покровська, 125 кабінет «юрист», тел.: 999-27; 3-15-56).

 

 

 

До початку роботи електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкти декларування зобов’язані подавати Декларації відповідно до ст. 12 Закону України від 07 квітня 2011 року №3206-УП «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі ‒ Закон №3206).

Частиною дев'ятою ст. 12 Закону передбачено проведення перевірки достовірності відомостей, зазначених суб’єктами декларування у Декларації. Така перевірка згідно з п. 5 Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.03.2015 №333 (далі ‒ Порядок), здійснюється як апаратом ДФС, так і територіальними органами (державними податковими інспекціями) за місцем проживання (податковою адресою) суб’єкта декларування.

При цьому безпосередньо апаратом ДФС здійснюються перевірки на підставі отриманих копій Декларацій виключно суб’єктів декларування, перелік яких визначено п.п. 1 п. 5 Порядку, інших суб’єктів декларування ‒ територіальними органами ДФС за місцем проживання (податковою адресою) суб’єкта декларування.

Відповідно до ст. 45 Податкового кодексу України податковою адресою платника податків ‒ фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

Тому, враховуючи наведене, з метою зменшення бюджетних витрат, для здійснення перевірки достовірності зазначених у Декларації відомостей відповідний орган протягом десяти днів з дня одержання декларації необхідно надсилати її копію:

 • до апарату ДФС‒ суб’єктів декларування, перелік яких визначено п.п. 1 п. 5 Порядку;
 • до територіального органу ДФС за місцем проживання (податковою адресою) суб’єкта декларування інших суб’єктів декларування.

Адреси територіальних державних податкових інспекцій головних управлінь ДФС в областях та м. Києві розміщено на веб-порталі ДФС  (www.sfs.gov.ua).

 

 

01 квітня 2016 року о 16:00 в Культурно-оздоровчому комплексі смт. Гостомель (вул. Свято-Покровська, 81-б) до Дня сміху відбудеться гумористичне свято за участі колективу «Неформат» (Житомирська область).

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до святкової атмосфери, зарядитися позитивними емоціями і гарним настроєм. Адже, сміх – це здоров’я!

Відповідно до ст. 40 Конституції громадянам України гарантовано право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути будь-яке звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін.

При цьому, в багатьох випадках під час особистого прийому посадовими особами Мінюсту з’ясовується, що питання, які неодноразово підіймалися заявником, можливо було б вирішити під час розгляду звернень саме керівниками органів державної виконавчої служби на районному рівні, в тому числі під час здійснення особистого прийому громадян посадовими особами цих органів.

У зв’язку з цим, керівництвом відділу державної виконавчої служби заплановано виїзні прийоми громадян в приміщеннях Ірпінської міської ради та територіальних селищ Ірпінського регіону.

 

Місце проведення виїзного прийому громадян

Адреса знаходження

Дата та час прийому громадян

Ірпінська міська рада

м. Ірпінь,

вул. Шевченка, 2-а

29.03.2016р. 14.06.2016р.

29.11.2016р.

з 11:00 до 12:00

Ворзельська

селищна рада

 

смт. Ворзель,

вул. Великого Жовтня,

 б. 72

24.04.2016р.

13.09.2016р.

з 11:00 до 12:00

Гостомельська

селищна рада

смт. Гостомель,

вул. Свято-Покровська, буд. 220

26.04.2016р.

19.07.2016р.

з 11:00 до 12:00

Коцюбинська

селищна рада

смт. Коцюбинське,

вул. Доківська, буд. 2

18.04.2016р.

08.11.2016р.

з 11:00 до 12:00

З 1 по 3 квітня 2016 року в м. Івано-Франківськ проходитиме ІV Всеукраїнський вокально-хореографічний фестиваль-конкурс «Самоцвіти».

Основною метою фестивалю є популяризація культурної спадщини, зміцнення контактів і культурних зв’язків між творчими колективами.

Організатори: Громадська організація «Арт-центр "Антре"».

За підтримки: Творчого Союзу «Асоціація діячів естрадного мистецтва України», Львівського обласного відділення Національної хореографічної спілки.

У програмі фестивалю-конкурсу передбачається:

 • Святкова хода містом;
 • Святковий флеш-моб від учасників;
 • Екскурсійні програми;
 • Майстер-класи з вокалу та хореографії;
 • Вечори дружби;
 • Обговорення з журі – «круглий стіл»;
 • Виїзні концерти, виступи на майданчиках, дискотека.

Хореографія:

 • Народний танець;
 • Класичний танець;
 • Сучасний танець;
 • Бальні спортивні танці;
 • Вокально-хореографічні колективи.

Вокал:

 • Естрадна пісня;
 • Народна пісня, фольклорні колективи;
 • Академічний жанр;
 • Хори (змішані, чоловічі, жіночі, дитячі).

До участі в програмі фестивалю-конкурсу «Самоцвіти» запрошувалися українські дитячі, юнацькі і дорослі творчі колективи, а також індивідуальні виконавці. З-поміж інших численних колективів до Івано-Франківська запросили і наш, гостомельський, «Bon triumph», художнім керівником якого є Олена Михайлівна Дорошенко. У складі колективу виступатимуть діти віком від 5 до 18 років. В основному, це вихованці Ірпінських загальноосвітніх шкіл № 3, №13, №14, №15, а також Бучанських шкіл №1, №4 та колектив «Фаворит» Ірпінського ЦТДЮ.

«Bon triumph» був утворений лише у вересні 2015 року. Утім вже в грудні гучно заявив про себе на Всеукраїнському конкурсі «Крок до успіху», де посів 3-є місце.

Вокальною студією керує Єлизавета Сергіївна Дорошенко, в минулому – переможець численних дитячих конкурсів у Франції, в Італії, у Словенії, чиїм художнім керівником була Олена Георгіївна Савінова, яка зростила чимало талантів. У числі її зоряних учнів – Настя Каменських та Єва Бушміна.

Минулоріч, на День Києва, Єлизавета виступала на бек-вокалі в Олександра Пономарьова, а ще багатьом прихильникам її таланту запам’ятався виступ дівчини з Наталею Бучинською.

Тож Єлизавета Дорошенко, з притаманною їй професійною впертістю, наполегливістю та професіоналізмом передає свій досвід та вміння гостомельським дітям. Окрім того, радує, перш за все,  мешканців нашого селища своїми яскравими виступами у всеможливих концертних програмах.

В Івано-Франківську Єлизавета Дорошенко представлятиме на фестивалі сольні номери.

Участь у подібних конкурсах дуже важлива для дітей, вона сприяє не лише розвитку їхнього таланту, а й допомагає виробити кожному юному артистові такі риси, як зібраність, згуртованість, дисциплінованість, сприяє новим знайомствам тощо.

Однак, не секрет, що подібні заходи потребують чимало затрат на переїзди, на костюми і т.п. Багато діток, хто займається у студії, є напівсиротами, хтось із багатодітних сімей, чиїсь батьки захищають Батьківщину, беручи участь в АТО. А тому поїздка на конкурс стала можливою за підтримки Гостомельського селищного голови Юрія Ілліча Прилипка, який по-батьківськи намагається у будь-який спосіб допомогати юним гостомельським талантам – чи то спортсменам, чи артистам, всеможливо сприяє реалізації дитячих мрій.

Тож щиросердно бажаємо «Bon triumph» гідно представити гостомельські дарування й успішно виступити на фестивалі!

30 березня 2016 року у приміщенні Київської облдержадміністрації відбулася презентація спільної Американсько-Української ініціативи щодо ідентифікації та підготовки управлінців нової категорії з їх наступною інтеграцією у бізнес-середовище США та ЄС. Ініціатива представляє собою проведення низки тренінгів та навчань (в тому числі і за кордоном) для чинних чи потенційних управлінців з ціллю передати їм західний досвід менеджменту та ознайомити із сучасними бізнес-моделями, які ефективно працюють у країнах Північної Америки та Європи.

 Дана ініціатива була розроблена спільними зусиллями радником голови Київської ОДА і партнера групи «Briggs Capital» (США) Генрі Штеренбергом та американською інституцією «CSEAA» за підтримки Регіональної ради підприємців у Київській області. Окрім Генрі Штеренберга, участь у презентації ініціативи взяли Голова Київської облдержадміністрації Максим Мельничук, директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської ОДА Ігор Самойлов, ліцензійний адвокат і фахівець з розвитку бізнесу (США) Алекс Мерле, адвокат Джим Боьрд, голова Регіональної ради підприємців у Київській області Максим Суржинський.

Головною метою ініціативи є створення підґрунтя для сталого соціально-економічного розвитку Київської області завдяки формуванню нової генерації управлінців як у державному, так і приватному секторах. Вона включає в себе курс навчальних семінарів та тренінгів (частина з них пройде закордоном), під час яких нашим управлінцям передадуть західний досвід ведення бізнесу та управління персоналом. Керівників навчатимуть не тільки сучасним бізнес-моделям і можливостям застосувати їх в Україні, а й розповідатимуть про західну психологію ведення бізнесу. 

«Сьогодні, у ході реалізації реформ, Україна особливо потребує відповідальних та дієвих керівників нової генерації. Це управлінець з  менталітетом західного менеджера, з високим рівнем ефективності, з сучасним цивілізованим підходом до ведення справ, з умінням працювати в умовах багатозадачності і на результат. Упевнений, що ця ініціатива допоможе багатьом нашим лідерам на місцях, що особливо важливо в умовах проведення децентралізації влади. Адже громадам потрібні компетентні, досвідчені і професійні керманичі, які зможуть запропонувати на місцях ефективні моделі розвитку, привабити на ці території інвестора і вивести свою громаду уперед», ‒ зазначив голова Київської ОДА Максим Мельничук. 

Очікується, що зазначена ініціатива забезпечить формування високопрофесійних кадрів у Київській області та покращить тутешній бізнес-клімат, зокрема зросте рівень розвитку та інвестування середніх і малих підприємств у промислове виробництво, а також будуть створені нові робочі місця, які дозволять працевлаштувати ветеранів АТО і соціально незахищені верстви населення. 

 

На виконання вимог Наказу ДМС України від 02.03.2016 № 32 «Про проведення цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант» на території обслуговування УДМС України в Київській області триває активна фаза проведення зазначених вище заходів.

До проведення заходів залучені співробітники Сектору по протидії нелегальній міграції, співробітники територіальних підрозділів Управління, відповідні підрозділи ГУ НП в Київській області, ГУ СБУ в місті Києві та Київській області та Державної прикордонної служби України.

Так, з початку проведення умовної операції, на території Київської області виявлено 20 нелегальних мігрантів, стосовно 16 іноземців прийняті рішення про примусове повернення, та 6 рішень про заборону в’їзду на територію України. Судами Київської області задоволено 4 адміністративні позови про примусове видворення іноземців з території України, 3 іноземців розміщено до Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України.

Також, 29 березня 2016 року під час проведення спільних заходів із підрозділами ГУ НП в Київській області та Державної прикордонної служби України, в місті Фастів Київської області були виявлені двоє громадян Республіки Азербайджан. Під час проведення перевірки наявних у зазначених іноземців паспортних документів та законності перебування на території України було встановлено, що в паспортах громадян Республіки Азербайджан наявні дата-штампи перетину державного кордону України, які містять ознаки підробки. Матеріали стосовно зазначених іноземців були передані до відповідних підрозділів ГУ НП в Київській області, відкрито два кримінальних провадження за ст.358 Кримінального кодексу України.

Наразі триває відпрацювання в рамках передбачених Наказом ДМС України від 02.03.2016 року № 32 «Про проведення цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант».

Зазначене питання перебуває на контролі керівництва УДМС України в Київській області.

 

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає передачу повноважень до органів місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій щодо надання адміністративних послуг, які користуються найбільшим попитом серед мешканців територіальних громад.

Згідно до пояснювальної записки до документа, органам місцевого самоврядування надаються повноваження щодо реєстрації місця проживання і зняття з реєстрації місця проживання, ведення відповідного реєстру територіальної громади. Як наслідок, це повинно позбавити мешканців необхідності збирати відповідні довідки про склад сім’ї та проживання, необхідні при наданні соціальних та інших послуг.

Документом також пропонується спростити процедуру отримання інформації з Державного земельного кадастру. При цьому право щодо надання такої інформації будуть мати посадові особи органів місцевого самоуправління, в тому числі й адміністратори центрів надання адміністративних послуг.

Інформація з Державного земельного кадастру буде надаватися також і в електронній формі, перш за все, нотаріусам і державним реєстраторам прав, що дозволить забезпечити швидке й комплексне надання ними послуг.

Окрім того, згідно із законом, передбачаються окремі процедури реєстрації місця проживання. Зазначено, що у зв’язку з цим, скасовується необхідність отримання талону зняття з реєстрації, надається можливість відповідним посадовими особами виконавців послуг щодо управління чи утримання багатоквартирного будинку або гуртожитку, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу подавати заяви про реєстрацію місця проживання.

У відповідності до закону, з 1 березня 2016 року змінюються умови ведення й користування даними Державного земельного кадастру, а з 4 квітня цього року змінюються правила й процедури здійснення реєстрації місця проживання.

 

 

 

 У приміщенні Гостомельської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (вул. Свято-Покровська, 73) відкрито аптечний кіоск, який працює за графіком:

з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 14:00

Вихідні дні – субота, неділя

За довідками звертайтеся по телефону: 31-2-05

Шановна громадо, щиросердно просимо усіх, хто не байдужий до чужого горя, хто не черствий душею, а керується милосердям, допомогти хлопчику Давиду. Йому шість рочків і цьогоріч дитина мала б піти до школи, але тяжка недуга – артрогрипоз – позбавляє дитину такої можливості. Це розумне і лагідне дитя так мріє бавитися з однолітками, радіти життю, але… Давид має пройти дороге додаткове обстеження і лікування за кордоном.

Уявімо, що кожен із нас відірве від себе якихось бодай кілька десятків гривень, які для нас великої ролі не відіграють, але можуть врятувати комусь найдорожче, що є в цьому світі – ЖИТТЯ!

Посильну для кожного із вас допомогу мама, Руденко Вікторія Миколаївна, просить надсилати на картку ПриватБанку за №41 49 43 78 59 88 89 33.

Номери її телефонів – 067-830-59-86 та 095-718-77-54.

Маємо усю належну документацію, надану мамою Вікторією.

Будьмо милосердними! Лише в єдності – наша сила!!!

Зробімо добру справу - врятуймо життя дитини!

 

Новини