Вівторок, 18 червня 2019 |

поділитися у соціальних мережах:

 

 Заступник селищного голови є посадовою особою місцевого самоврядування. Враховуючи статтю 5 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" заступник селищного голови приймається на роботу шляхом затвердження селищною радою за пропозицією селищного голови.

На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою та регіональними мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків  відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про засади державної мовної політики"

Заступник селищного голови в своїй роботі керується Конституцією України, Законами України « Про місцеве самоврядування в Україні», « Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування, розпорядженнями селищного голови і цією посадовою інструкцією.

На дану посаду приймається особа, яка має вищу освіту. Враховуючи напрямок діяльності, бажано з економічною, інженерною або технічною освітою. Стаж роботи на керівних посадах не менше трьох років.

 

Заступник селищного голови повинен знати:

- основні закони та нормативні акти України, які стосуються органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади;

- стратегічні цілі діяльності селищної ради, перспективи соціально-економічного розвитку;

- організаційно-господарську структуру селищної ради, організацію процесу взаємодії підрозділів ради, працівників апарату;

- ведення і організацію документообігу;

- етику та культу туру ділового та політичного спілкування.

Новини