Середа, 22 серпня 2018 |

поділитися у соціальних мережах:

 

 

В умовах, коли банківські установи пропонують дуже жорсткі умови на отримання іпотечного кредитування або повністю припинили іпотечне кредитування, Держмолодьжитло має можливість надати довгостроковий кредит на будівництво житла за рахунок власних коштів, так званий "Статутний капітал", з якого формуються кредитні ресурси. В поточному році Регіональним управлінням вже надано 3 кредити за рахунок власних коштів Держмолодьжитла. З урахуванням викладеного, між Держмолодьжитлом та Регіональним управлінням укладений договір доручення, де на умовах, визначених цим Договором, Держмолодьжитло доручає, а Регіональне управління бере на себе зобов’язання від імені та в інтересах Держмолодьжитла вчиняти такі дії з первинного оформлення і укладення кредитних договорів щодо надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, за рахунок власних  коштів.

Кредит надається з відсотковою ставкою у розмірі - 14,1% річних. Якщо порівняти з пропозиціями банків, можна переконатися в тому, що кращих умов немає. Погашення кредиту та відсотків за користування ним здійснюється позичальником, починаючи з дати зарахування кредитних коштів на рахунок позичальника. Платежі з погашення кредиту та відсотків за користування кредитом вносяться не рідше ніж один раз на місяць. Кредит може бути погашений достроково.

Перевагу в отриманні кредиту  мають молоді сім‘ї, в яких один із членів сім‘ї (чоловік або дружина) брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення та сім‘ї молодих громадян, учасників антитерористичної операції, що загинули у період проведення антитерористичної операції, а також ті кандидати в позичальники, які бажають отримати житло площі, меншої за нормативну площу житла.

Приймаються заявки на отримання чергових.

Умови участі у програмі:

 вік учасників – до 35 років (включно);

- неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років (включно) має неповнолітніх дітей (дитину);

- одинокі молоді громадяни віком до 35 років (включно);

- перебування кандидата (одинокого молодого громадянина (громадянки), або кожного із членів молодої сім'ї) на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- строк, на який надається кредит, – до 30 років, але не більше ніж до досягнення членом подружжя, що представляє сім’ю у взаємовідносинах з Держмолодьжитлом, пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

- власний внесок – не менше 10% вартості будівництва (реконструкції) чи придбання житла та вартість понаднормативної площі об’єкта кредитування;

-  підтвердження платоспроможності;

- розмір кредиту розраховується виходячи з нормативної площі житла – 21 кв. метр загальної площі житла на  кожного члена сім’ї  та додатково 10,5 кв. метрів на сім'ю та вартості будівництва житла за цінами, що діють на час укладання кредитного договору, без урахування авансу позичальника. Розрахункова вартість 1 кв. метра житла визначається  згідно з експертною оцінкою. У разі перевищення нормативної площі позичальник сплачує вартість понаднормативної площі житла за рахунок власних коштів.

 Кандидат на отримання кредиту може самостійно вирахувати розмір кредиту скориставшись калькулятором.

Об’єктами кредитування виступають квартири, що будуються у рамках діючих житлових програм Для отримання більш детальної інформації звертайтесь до регіональних управлінь. Більш детальна інформація на сайті http://www.khn.molod-kredit.gov.ua.

 

Новини