Субота, 22 січня 2022 |

поділитися у соціальних мережах:

 

Новини

Податкова знижка за витратами на лікування COVID-19, вакцинування  та  сплату страхових платежів за договорами страхування на випадок захворювання на COVID-19

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує  платникам податків, що  з  01 січня  2022 року в Україні триває кампанія декларування доходів  громадян, у ході якої платники податку  мають подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи  та  задекларувати отримані протягом звітного 2021 року доходи, які  не оподатковувались під час їх виплати, а також подати податкову декларацію з метою отримання податкової знижки.

Звертаємо увагу, що з 01 січня 2022 року набрали чинності зміни та доповнення до Податкового кодексу України, відповідно до яких за результатами 2021 та 2022 років до податкової знижки платника податку в повному обсязі включаються витрати на лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, придбання лікарських засобів та/або виробів медичного призначення, необхідних для лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого або витягу з Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, витрати на вакцинування для профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також витрати на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), сплачених страховику-резиденту за договорами страхування на випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, такого платника податку та членів його сім’ї першого ступеня споріднення – п.20 підр.1 розд.ХХ ПКУ.

ГУ ДПС у Київській області

 

Документ, що підтверджують понесені витрати на лікування та медичне обслуговування з метою не оподаткування ПДФО допомоги на лікування та медичне обслуговування ПП або члена його сім’ї

 

Головне управління ДПС у Київській області інформує платників податків, що  до загального оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку або члена сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку, за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги (у разі надання коштів), у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю, за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, в тому числі в частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України від 06.04.2000 №1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб» та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань в період загрози епідемій відповідно до Закону України від 24.02.1994 №4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування - п.п. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Звертаємо увагу, що зазначені норми застосовуються юридичною особою - благодійною організацією або роботодавцем платника податку лише за наявності відповідних документів, які підтверджують факт проведення такого лікування та медобслуговування.

З метою підтвердження фактично понесених витрат, пов’язаних з лікуванням та медичним обслуговуванням, рекомендуємо платникам податку надавати договори, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача), платіжні та розрахункові документи, тощо.

ГУ ДПС у Київській області

 

З 01 січня 2022 розширено перелік підстав для нарахування земельного податку

 

Головне управління ДПС у Київській області  повідомляє  платникам податків, що з прийняттям Закону України від 30.11.2021 року №1914 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих  актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» розширено перелік підстав для нарахування земельного податку, визначених п.286.1 ст.286 Податкового кодексу України.

Отже, з  01 січня  2022 року підставою для нарахування земельного податку є:

а) дані державного земельного кадастру;

б) дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

в) дані державних актів, якими посвідчено право власності або право постійного користування земельною ділянкою (державні акти на землю);

г) дані сертифікатів на право на земельні частки (паї);

ґ) рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);

д) дані інших правовстановлюючих документів, якими посвідчується право власності або право користування земельною ділянкою, право на земельні частки (паї).

У разі подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельну ділянку, земельну частку (пай), відомості про які відсутні у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, нарахування податку фізичним особам здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об'єкт оподаткування.

У разі подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельну ділянку, відомості про яку відсутні у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними та юридичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об'єкт оподаткування.

ГУ ДПС у Київській області

 

База та ставка оподаткування ПДВ операцій з постачання особою-нерезидентом електронних послуг

 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що починаючи з 01.01.2022, з урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України (далі - ПКУ) Законом України від 03.06.2021 №1525-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» (далі - Закон №1525) запроваджується оподаткування електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, у разі постачання таких послуг фізичній особі, у тому числі фізичній особі - підприємцю, яку не зареєстровано як платника податку, особою-нерезидентом, за правилами, встановленими ст.208 прим.1 ПКУ.

Базовим звітним (податковим) періодом для особи-нерезидента, зареєстрованої як платник ПДВ відповідно до п. 208 прим1. 2  ст. п. 208 прим1 ПКУ, є квартал.

Останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається першим днем кварталу, в якому анульовано реєстрацію як платника податку особи-нерезидента, та закінчується днем анулювання реєстрації як платника податку особи-нерезидента.

Датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник податку, електронних послуг є останній день звітного (податкового) періоду, в якому здійснено оплату електронних послуг.

База оподаткування операцій з постачання особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник податку, електронних послуг визначається виходячи з вартості таких послуг.

ПДВ становить 20% бази оподаткування та додається до вартості електронних послуг, крім операцій, звільнених від оподаткування ПДВ.

База оподаткування і сума податку визначаються в іноземній валюті (євро або долар США).

Особа-нерезидент, зареєстрована як платник ПДВ, не здійснює формування податкового кредиту з ПДВ та не складає податкові накладні на операції з постачання електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

ГУ ДПС у Київській області

 

Інформація (дані), що відображаються в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що з 01 вересня до 01 вересня 2022 року в Україні триває кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Повідомляємо, що в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації відображається така інформація (дані):

-відомості про декларанта, достатні для його ідентифікації (ПІБ, РНОКПП або у визначених ПКУ випадках - серія  та номер паспорта громадянина України);

-відомості про об'єкти декларування, визначені п.п. "а" п. 4 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ ПКУ, про вид, розмір та валюту активу, класифікацію банківських металів. Для грошових активів ФО, розміщених на рахунках у банках або внесених до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації зазначається найменування та інші відомості про банківську або небанківську фінансову установу (код за ЄДР підприємств та організацій України; якщо така установа є іноземною юридичною особою - зазначається код, присвоєний органом реєстрації юридичних осіб відповідної держави), в якій відкриті відповідні рахунки, на яких зберігаються валютні цінності, або до якої зроблені відповідні внески, та відповідно до законодавства засвідчений документ, що підтверджує наявність задекларованих грошових активів фізичної особи на відповідному рахунку.

Для прав грошової вимоги (у тому числі грошових коштів, позичених декларантом третім особам за договором позики) в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації зазначається найменування та інші відомості про юридичну особу - боржника (код за ЄДР підприємств та організацій України; якщо така установа є іноземною юридичною особою - зазначається код, присвоєний органом реєстрації юридичних осіб відповідної держави, або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або у визначених ПКУ випадках - серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи відповідний документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства) фізичної особи - боржника, номер та дата документа, що підтверджує право грошової вимоги;

відомості про об'єкти декларування, визначені підпунктами "б" - "е" п. 4 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ ПКУ, із зазначенням інформації, що дає змогу їх ідентифікувати, зокрема про їх місцезнаходження або місце зберігання (крім предметів мистецтва та антикваріату, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів, банківських металів, які не розміщені на рахунках, пам'ятних банкнот та монет тощо), вид, назву, рік виробництва (випуску) тощо;

самостійно визначена декларантом у національній валюті база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування. До одноразової (спеціальної) добровільної декларації декларант зобов'язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об'єктів декларування, у разі місцезнаходження (реєстрації) активу фізичної особи за межами України та/або у разі декларування валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні, та прав грошової вимоги, визначених підпунктом "а" пункту 4 цього підрозділу. У разі місцезнаходження (реєстрації) інших активів фізичної особи в Україні декларант може додати копії документів, що підтверджують вартість об'єктів декларування;

ставка та сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

В одноразовій (спеціальній) добровільній декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об'єктів декларування. Контролюючому органу забороняється вимагати додаткові документи, крім передбачених цим пунктом.

Інформація, що міститься в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, є податковою інформацією.

ГУ ДПС у Київській області

 

Побутові послуги хімчищення, страхування майнове та особисте ФО, організація прийому/обслуговування туристів в Україні, -  виключені з переліку форм діяльності, які  проводять розрахункові операції без РРО/ПРРО з використанням РК та КОРО

 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє платникам податків, що відповідно до змін, внесених до  постанови КМУ від 23.08.2000 року №1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»»    з  01 січня  2022 року   виключено з переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без РРО та або ПРРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій таких форм діяльності як:

 • надання побутових послуг хімічного чищення;
 • страхування майнових та особистих ризиків фізичних осіб, яке проводиться страховими агентами за межами приміщення страховика;
 • організація прийому та обслуговування туристів в Україні, розрахунки за які проводяться у безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків), а також надання туристичних та екскурсійних послуг за умови проведення розрахунків за межами стаціонарних приміщень суб ’єктів туристичної та екскурсійної діяльності.
 • ГУ ДПС у Київській області

 

Які ФОП звільнені від обов’язку ведення обліку товарних запасів

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує  платникам податків, що ведення обліку товарних запасів, або якогось іншого додаткового обліку, не передбачено для платників єдиного податку І групи.

Пунктом 12 ст.3 Закону України №265 встановлено обов’язок суб’єктів господарювання   вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку. Порядок та форма обліку товарних запасів для фізичних осіб - підприємців, у тому числі платників єдиного податку, встановлюються Міністерством фінансів України.

При цьому фізичні особи - підприємці, які є платниками єдиного податку ІІ-ІУ груп, та не зареєстровані платниками податку на додану вартість (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння), не зобов’язані вести облік товарних запасів та підтверджувати облік та походження товарів документами.

ГУ ДПС у Київській області

 

Особливості оподаткування доходів ПП - спеціаліста резидента Дія Сіті, що виплачуються йому у вигляді заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди

 

Головне управління ДПС у Київській області інформує платників податків, що  з метою стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні передбачено створення спеціального режиму оподаткування Дія Сіті – правового та податкового режиму, яким передбачено комплекс стимулів для підтримки та розвитку ІТ галузі, зокрема, продуктових компаній та стартапів.

Запроваджується спеціальний режим оподаткування компаній - резидентів Дія Сіті та доходів їх працівників, у тому числі гіг- спеціалістів.

Гіг - спеціалісти - це фізичні особи, які виконують роботи (послуги) в рамках здійснення резидентами Дія Сіті господарської діяльності на підставі гіг-контрактів.

Гіг-контракти для спеціалістів сфери ІТ, яка може використовуватись у межах режиму Дія Сіті, являють собою новий вид контрактів, у якому поєднуються ознаки трудового договору та цивільно-правового договору, що укладається між юридичною особою (резидентом Дія Сіті) та фізичною особою (гіг-спеціалістом) у письмовій або в електронній формі.

Спеціальний режим Дія Сіті є добровільним, він запроваджується як альтернатива поточним умовам.

Доходи платника податку – спеціаліста резидента Дія Сіті, які виплачуються на його користь резидентом Дія Сіті у вигляді заробітної плати; винагороди за гіг-контрактом, у тому числі винагороди за створення та перехід прав на твори, створені за замовленням; авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 %.

 Зменшена ставка застосовується за умови, що розмір доходу  за рік не перевищує еквівалент 240,0 тис. євро за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на 01 січня звітного податкового року.

Якщо сума отриманого доходу перевищує зазначений розмір, то з суми  перевищення платник податків зобов’язаний самостійно доплатити податок за ставкою 18% та відобразити суму такого перевищення у складі загального місячного (річного) оподатковуваного доходу за відповідний звітний рік та подати річну декларацію про майновий стан і доходи.

У разі якщо резидент Дія Сіті втратив статус за рішенням суду або встановлення не відповідності критеріям, такий податковий агент зобов’язаний у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, самостійно нарахувати та сплатити за власний рахунок до бюджету податок за ставкою 18 % щодо доходів спеціалістів резидента Дія Сіті, у вигляді заробітної плати; винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди.

У разі якщо податковий агент – резидент Дія Сіті у відповідний календарний місяць не відповідав визначеним законом вимогам резидента Дія Сіті, такий податковий агент зобов’язаний у межах податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄСВ самостійно нарахувати податок за ставкою 18 %, щодо доходів спеціалістів резидента у вигляді заробітної плати на винагороди за гіг-контрактом, що були виплачені протягом такого календарного місяця, та сплатити його до подання податкового розрахунку.

При цьому сума такого сплаченого податку податковим агентом не включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу спеціалістів резидента Дія Сіті.

ГУ ДПС у Київській області

 

Зазначення цифрового штрихкоду марки акцизного податку при роздрібній торгівлі алкогольними напоями та ведення обліку товарних запасів - обов’язок СГ, встановлений законом

 

Головне управління ДПС у Київській області інформує платників податків, що з 01 січня 2022 року набрали чинності зміни до Закону України від 06.07.1995 №265 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», відповідно до яких на законодавчому рівні  встановлено обов’язок СГ:

- проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій та/або через програмні реєстратори розрахункових операцій для підакцизних товарів з використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості, а також із зазначенням цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку (серія та номер) при роздрібній торгівлі алкогольними напоями – п.11 ст.3 Закону України №265.

- вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку. Порядок та форма обліку товарних запасів для фізичних осіб - підприємців, у тому числі платників єдиного податку, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. При цьому суб’єкт господарювання зобов’язаний надати контролюючим органам на початок проведення перевірки документи (у паперовій або електронній формі), що підтверджують облік та походження товарних запасів (зокрема, але не виключно, документи щодо інвентаризації товарних запасів, документи про отримання товарів від інших суб’єктів господарювання та/або документи на внутрішнє переміщення товарів), які на момент перевірки знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті).

Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) – п.12 ст. 3 Закону України №265.

ГУ ДПС у Київській області

 

З метою формування та оптимізації місцевого бюджету Гостомельської селищної територіальної громади на 2022 рік при виконанні робіт у сфері землеустрою та оцінки земель, просимо розробників документацій із землеустрою надати пропозиції щодо кошторисної вартості розробки документацій із землеустрою та документацій з оцінки земель, а саме:
1. Проект землеустрою щодо встановлення меж територій територіальної громади.
2. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.
3. Комплексний план просторового розвитку територій територіальної громади.
4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
5. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
6. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту.
7. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок.
8. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.
9. Технічна документація з нормативної грошової оцінки об’єднаної територіальної громади.
10. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок (вказати ціну за 1 га та за 1 земельну ділянку).

 Гостомельська селищна рада у відповідності до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 30.11.2021 № 1914–IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень»), статей 93, 122 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» повідомляє наступне.

Статтями 15, 23 Закону України «Про оренду землі» визначено, що істотною умовою договору оренди землі є, зокрема, орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, переглядається за згодою сторін.

Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, передані в оренду на земельних торгах, не може бути зменшена за згодою сторін протягом строку дії договору оренди, а також у разі його поновлення.

Відповідно до рішення Гостомельської селищної ради Київської області №1348-68-VII від 28.12.2020 року з 01.01.2022 року в дію введена нормативна грошова оцінка земель в межах селища Гостомель Київської області на підставі затвердженої Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель селища Гостомель Київської області, розробленої ТОВ «Інститут землеустрою та земельно-правових відносин» у 2020 році.

Нормативно-методичну базу грошової оцінки земель населених пунктів складають Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр», Методика нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 року №1147, Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів від 19.12.2016 року №1647/29777 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства №261 від 23.05.2017 та № 162 від 27.03.2018 тощо.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності.

У відповідності до пункту 13 Типового договору оренди землі затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 року № 220 розмір орендної плати переглядається, зокрема, у разі  зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством та зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності.

Пунктом 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 30.11.2021 № 1914–IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень») встановлено, що індекс споживчих цін, який використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням 100 відсотків:

 • за 2017–2022 роки – для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів);
 • за 2017–2020 роки – для земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення.

Разом з тим, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земельної ділянки, відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України, застосовується кумулятивно, залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель і становить 1,1.

Враховуючи вищезазначене, у зв’язку із введенням в дію нормативної грошової оцінки земель в межах селища Гостомель Київської області, зміною коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки інформуємо про необхідність перегляду розміру орендної плати та, відповідно, внесення змін до договору оренди землі.

 

                                                                      Клопотання

Цей зимовий день 1919 року закарбувався у всесвітній історії як день, коли велелюдне зібрання українців на Софіївській площі у Києві проголосило Злуку Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. З нагоди цієї величної події біля пам’ятника Кобзаря Гостомельської селищної ради відбувся урочистий мітинг за участі керівників та працівників, громадськості. Зворушливо прозвучали вірші про Україну, національний гімн у вокальному виконанні, а біля погруддя пророка нації Траса Григоровича Шевченка заяскравіли живі квіти.     
День Злуки став символом зміцнення української нації, доказом незламності нашого духу та щирість бажання бути незалежними! Історичний Акт 1919 року увінчав прагнення українців, століттями розділених і поневолених різними імперіями, жити у своїй єдиній європейській державі! Сьогодні Соборність України означає духовну згуртованість усіх громадян навколо національної єдності, спротиву зовнішній агресії, недопущення повторення злочинів тоталітарних режимів. 
В складних умовах сьогодення ідея соборності не тільки актуальна, а й наповнюється особливим сенсом. Сьогодні, хлопці та дівчата — бійці в районі проведення ООС, так само, як і їхні прадіди 100 років тому, відстоюють незалежність України. 
Рядками історії

 

Вперше у XX столітті українська незалежність була проголошена 22 січня 1918 року IV Універсалом Української Центральної Ради, а вже за рік (22 січня 1919 року) на Софійському майдані в Києві відбулася не менш вагома подія – об’єднання Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в одну державу.

 

З метою гідного відзначення 25-річчя незалежності України на виконання Указу Президента України “Про відзначення 25-ї річниці незалежності України” від 03 грудня 2015 року № 675 Український інститут національної пам’яті пропонує вважати 2016 рік Роком Державності України.

 

Важливо говорити не тільки про 24 серпня 1991 року – акт, який став логічним завершенням боротьби українців за незалежність, а й про цілу низку визначальних для державотворення історичних подій ХХ століття:

 • 22 січня 1918 року – проголошення незалежності Української Народної Республіки;
 • 22 січня 1919 року – проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки;
 • 15 березня 1939 року – проголошення незалежності Карпатської України;
 • 30 червня 1941 року – проголошення Акта відновлення української державності;
 • 16 липня 1990 року – ухвалення Декларації про державний суверенітет України;
 • 1 листопада 1918 року – день “Листопадового чину”, українського повстання у Львові, за результатами якого постала Західно-Українська Народна Республіка;
 • 1 грудня 1991 року – Всеукраїнський референдум на підтвердження Акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року.

 

Однією з найважливіших історичних дат є саме 22 січня (проголошення Першої Незалежності у 1918 році та проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР) — День Соборності.

 

22 січня в 1919 році було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Ідея соборності завжди була наріжною й актуальною для українців. Від другої половини ХІХ століття українська політична єдність стала одним із провідних мотивів декларацій та діяльності національного руху по обидва боки від Збруча. Соборність передбачає не лише пам’ять про минуле, а й потребує згуртованої спільної праці та взаємодії в сучасній Україні, коли ми, з різних регіонів, спілкуємося, разом працюємо, створюємо знакове і важливе. Проголошення Соборності УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року – історичний акт об’єднання українських земель в одній державі та основоположна подія для українського державотворення. 24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної Ради УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Його підтримали українці на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. Ця подія стала відправною точкою для відліку історії сучасної Української державності. Утім, історики цілком справедливо відзначають, що 24 серпня 1991 року насправді відбулося відновлення державної незалежності України.

Національна єдність є не тільки базовою цінністю громадян країни, а й обов’язковою передумовою успішного спротиву зовнішній агресії. Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність. Тому соборність залишається на порядку денному національних завдань

Київській області у 2022 році передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 1 185 196,300 тис грн.

Про це повідомили в департаменті регіонального розвитку Київської ОДА.

«Київська облдержадміністрація вже сформувала перелік об’єктів та заходів з реконструкції, ремонту і утримання доріг. Плануємо провести роботи на 44 об‘єктах. Таким чином продовжуємо зшивати регіон якісними дорогами», – зазначив голова Київської ОДА Василь Володін.

Він також зауважив, що завдяки реалізації програми Президента України на Київщині продовжують забезпечувати якісний проїзд до об’єктів соціальної інфраструктури – садочків, шкіл, лікарень. Повідомляє пресслужба Київської ОДА. Нижче посилання стосовно інших обєктів Великого будівництва:  

1. Київщина отримає майже 1,2 млрд грн субвенції на ремонт доріг - http://koda.gov.ua/news/kiivshhina-otrimaie-mayzhe-12-mlrd-grn-subv/
2. «Велике будівництво»: У Вишневому будують інклюзивний дитячий садок - http://koda.gov.ua/news/velike-budivnictvo-u-vishnevomu-bud/
3. На Київщині в рамках «Великого будівництва» з‘явиться ще один новий стадіон - http://koda.gov.ua/news/na-kiivshhini-v-ramkakh-velikogo

Відповідно до ст.ст. 1, 3, 45 Закону України «Про запобігання корупції» депутати місцевих рад є суб’єктами декларування та зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку та терміни, визначені ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», а також інші повідомлення, подання яких передбачено ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції».
Згідно вимог частини 1 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
Враховуючи викладене вище, депутати Гостомеьської селищної ради зобов’язані до 1 квітня 2022 року подати у встановленому ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 рік (щорічна декларація). Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів.
При поданні декларації суб’єкт декларування може ознайомитися з роз’ясненнями НАЗК від 29.12.2021 р. №11 щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку) https://wiki.nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/1111_compressed.pdf.
Також нагадую про необхідність дотримання вимог ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції» щодо додаткових заходів здійснення фінансового контролю, а саме: у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента. Порядок інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента визначається наказом НАЗК від 23.07.2021 р. №451/21 «Про затвердження порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0989-21#Text.
Додатково інформую, що згідно ч. 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а" і "в" пункту 2 частини першої статті 3, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
За порушення суб’єктом декларування встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог фінансового контролю (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента) передбачено притягнення до адміністративної, кримінальної відповідальності у встановленому законом порядку.
Відповідно до ст. 65.1 Закону України «Про запобігання корупції» за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детальний план території (далі – ДПТ) на земельних ділянках приватної власності в с. Озера Київської області з кадастровими номерами:

3221087000:03:007:0013 площею 2,7501 га для ведення особистого селянського господарства;

3221087000:03:007:0011 площею 2,8744 га для ведення особистого селянського господарства;

3221087000:03:007:0015 площею 2,7500 га для ведення особистого селянського господарства;

3221087000:03:002:0010 площею 2,7284 га для ведення особистого селянського господарства;

3221087000:03:002:0016 площею 2,7186 га для ведення товарного сільського господарського виробництва;

3221087000:03:002:0007 площею 6,1570 га для ведення особистого селянського господарства;

3221087000:03:002:0006 площею 2,7184 га для ведення особистого селянського господарства;

3221087000:03:002:0005 площею 2,7186 га для ведення особистого селянського господарства;

3221087000:03:003:0020 площею 2,6433 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

3221087000:03:003:0018 площею 2,6032 га для ведення особистого селянського господарства;

3221087000:03:003:0027 площею 2,6332 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

3221087000:03:007:0002 площею 2,9535 га для ведення особистого селянського господарства;

3221087000:03:007:0016 площею 2,9538 га для ведення особистого селянського господарства;

3221087000:03:003:0019 площею 2,6931 га для ведення особистого селянського господарства;

3221087000:03:003:0001 площею 2,633 га для ведення підсобного сільського господарства;

3221087000:03:003:0003 площею 2,6232 га для ведення особистого селянського господарства, що розроблений на підставі рішення Гостомельської селищної ради від 19 серпня 2021 року № 1118 -13-VIII.

Замовник: Гостомельська селищна рада.

Розробник: Проектний інститут СБ України.

Ознайомитися з заявою про визначення обсягу СЕО можливо в приміщенні Гостомельської селищної ради, за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220, та на офіційному веб сайті Гостомельської селищної ради –

gostomel-rada.gov.ua.

Строк громадського обговорення заяви 15 днів з дня її оприлюднення. Пропозиції (зауваження) подаються у письмовій формі на адресу Гостомельської селищної ради: 08289, Київська обл., смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220.

Подання та прийом пропозицій здійснюються з 21 січня 2022 р. по 5 лютого 2022 р. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Відповідальна особа: Єрмолаєв В. А. – начальник відділу містобудування та архітектури (архітектор) Гостомельської селищної ради . Тел.: 38(045)97-3-15-56.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – відсутня.

19 січня громада Гостомеля на Центральному озері святкувала Водохреще. За традицією цього дня освячують воду в церквах, а також водоймах. У Гостомелі вже давно склалася традиція хрещенських купелей з водосвяттям, яке багато років поспіль здійснює настоятель церкви Покрови Богородиці отець Петро.

У День Водохреща, згідно святого письма, відбулося три основоположні події становлення християнської Церкви: хрещення Спасителя, Богоявлення, коли Господь голосом з неба вказав на свого улюбленого сина і зішестя святого духа в подобі голуба. Тому це завершальне свято різдвяного циклу таке особливе для вірних Церкви Христової.

Погода святкового дня видалася сонячною з легким морозцем. Гостомельська селищна рада подбала про оганізацію цього сята. Працювала військова кухня, де можна було безкоштовно частуватися кашею та гарячими напоями. Усі присутні мали змогу зігрітися біля вогнища чи у спеціальному наметі.

PS

Віддавна в народі освячену на Водохреще воду вважають спасінням від багатьох недуг. Її дають пити важкохворим, нею освячують храми, домівки і тварин.

Відомо, що вода з Водохреща не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Чудодійні властивості йорданської води вивчаються досі. Науковці порівняли структуру звичайної води та хрещенської, і зробили висновок, що кристали її разюче відрізняються й на вигляд божественно гарні.

Український учений Михайло Курик уже понад десятиліття досліджує, як змінюються властивості води в цей період. Результати хоч і здаються неймовірними, незаперечні: науково доведено, що фізичні характеристики води під час зимових свят змінюються. Максимуму зміни сягають на Водохреще.

Наука не заперечує  феномен освяченої січневої води, намагаючись знайти пояснення. Утім особливої енергії та сили хрещенської води, заперечити ніхто не може. Адже вчені вже неодноразово доводили, що вода, набрана на Водохреще, особливо цілюща й має лікувально-профілактичне значення. А ще дуже добру енергетику, яку зберігає роками…

 

ОГОЛОШЕННЯ

ШАНОВНІ ПЛАТНИКИ!

25 січня 2022 р. о 10:00

Ірпінська ДПІ за участю  головного державного інспектора відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ГУ ДПС у Київській області Олександра СКАКУНА проводить семінар на тему:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РРО ТА ПРРО

 

Місце проведення: Ірпінська ДПІ, вул. Шевченка 2а, актовий зал, 4 поверх

Звертаємо увагу: наявність маски ОБОВЯЗКОВА

 

 

Ірпінська ДПІ 

                                                                                                         

 

Новини