Вівторок, 21 січня 2020 |

поділитися у соціальних мережах:

 

Новини

Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в сел. Гостомель

 

Відповідно до Закону України «Про відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів»,керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Провести конкурс на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в сел. Гостомель.
 2. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території сел. Гостомель (додаток 1).
 3. Утворити конкурсну комісію на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в сел. Гостомель (додаток 2).
 4. 4. Затвердити конкурсну документацію на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в сел. Гостомель (додаток 3).
 5. Виконавцю послуг з вивезення твердих побутових відходів в сел. Гостомель керуватись тарифами на вивезення твердих побутових відходів, встановленими виконавчим комітетом Гостомельської селищної ради.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально- економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

 

Гостомельський селищний голова                                                 Ю.І. Прилипко

 

 

 

Додаток 1

                                                                                              до рішення № ______-    -VII

                                                                                              сесії Гостомельської селищної ради

                                                                                              від  «____» ____________  р.

 

 

Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в сел. Гостомель

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», інших нормативно-правових актів.

1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів в сел. Гостомель.

1.3. Метою проведення конкурсу є впорядкування та належна організація діяльності у сфері поводження з побутовими відходами в сел. Гостомель.

1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

— відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

— доступність інформації про конкурс;

— об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії.

1.5. Поняття, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

— поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та  нагляд  за  місцями  видалення —побутові відходи - відходи,  що утворюються в процесі життя і діяльності  людини  в  житлових та  нежитлових будинках (тверді, великогабаритні,  ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх  накопичення —послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання та перевезення побутових  відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування;

 

— конкурсна документація — комплект документів, які надаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;

— конкурсна пропозиція — комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;

— організатор конкурсу — Гостомельська селищна рада;

— учасник конкурсу — суб’єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

1.6. Інші поняття, що використовуються у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 631, Правилах надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070.

 1. Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів в сел. Гостомель

 

2.1. Організація і проведення конкурсу здійснюється Гостомельською селищною радою.

2.2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка має містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування);

3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;

4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

— наявність матеріально-технічної бази;

— вартість надання послуг;

— досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

— наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів;

6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження;

8) характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення;

9) характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо).

У разі відсутності відповідного об’єкта поводження з побутовими відходами на певній території або недостатнього обсягу потужностей для відповідної кількості побутових відходів (небезпечних відходів у складі побутових відходів) відходи повинні перевозитися до відповідного найближчого об’єкта поводження з ними.

10) вимоги до конкурсних пропозицій;

11) критерії оцінки конкурсних пропозицій;

12) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

13) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

14) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

2.3. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять: представники виконавчих органів Гостомельської селищної ради.

Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

2.4. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов’язкові для конкурсної комісії та його учасників.

2.5. Організатор конкурсу публікує в місцевому друкованому засобі масової інформації та на офіційному веб-сайті Гостомельської селищної ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, а також про способи і місце отримання конкурсної документації.

2.6. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

2.7. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.

2.8. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

2.9. Уразі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

2.10. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

2.11. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

2.12. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – 5 календарних днів до початку проведення конкурсу.

 1. Подання документів

 

3.1.Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

3.2.Конкурсна пропозиція, з поміткою «Заява на участь у конкурсі з вивезення твердих побутових відходів в сел. Гостомель» подається до Центру надання адміністративних послуг Гостомельської селищної ради у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу.

3.3.Конверти з конкурсними пропозиціями, що надані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

3.4.Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

3.5. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та порядкового номеру реєстрації.

4.Проведення конкурсу

4.1. Конкурс проводиться протягом 5 днів після закінчення прийому документів.

4.2.Розкриття конвертів з конкурентними пропозиціями проводиться в день проведення конкурсу у місці та час, передбачені конкурсною документацією, у присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб.

4.3.Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженою ним особою.

4.4.Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

4.5. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

4.6. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

– учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

– конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

4.7. Організатор конкурсу приймає рішення про відмову його учаснику у взятті участі в конкурсі:

– ліквідації учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство;

– встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

4.8. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

– неподання конкурсних пропозицій;

– відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених п.4.6.

4.9. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор повідомляє протягом 3 робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом 10 календарних днів підготовку нового конкурсу.

 1. Визначення переможця конкурсу та укладення договору

5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених п. 4.6. цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

5.4. Організатор конкурсу протягом не більш як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу.

Строк, на який визначається виконавець послуг з вивезення твердих побутових відходів складає 5 років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

5.5. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору, наведеного у додатку 5 до конкурсної документації.

5.6. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території, визначеній таким договором. До моменту укладення договору про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту з переможцем конкурсу, попередньо укладений договір продовжує свою дію, зокрема в частині виконання взятих на себе зобов’язань переможцем попереднього конкурсу.

5.7. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

 

Секретар ради                                                                   О.В. Кислиця

 

Начальник юридичного відділу                                      В.В. Афоніна

 

 

 

 

 

Додаток до Положення 

Умовний поділ сел. Гостомель на лоти для проведення конкурсу

з визначення надавача послуг з вивезення твердих побутових відходів

 

Для проведення конкурсу з визначення надавача послуг з вивезення побутових відходів виділено два лоти.

 

Перший лот – це територія сел. Гостомель, вивіз твердих побутових відходів з багатоповерхових житлових будинків.

 

Другий лот - це територія сел. Гостомель, вивіз твердих побутових відходів з приватного сектору селища.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

                                                                                              до рішення № ______-____-VII

                                                                                              сесії Гостомельської селищної ради

                                                                                              від  «____» ____________ 20___ р.

 

Склад конкурсної комісії

на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в сел. Гостомель

 

Голова комісії                                 Д.В. Абрамчук

 

Секретар комісії                              Ю.М. Гусєва

 

Члени комісії

 

Афоніна В.В.  -  начальник юридичного відділу

Закревська А.В. –начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Чемерис С.В. – начальник відділу контролю за благоустроєм

Коваленко Р.В. – депутат Гостомельської селищної ради

Марчук Ю.В. - депутат Гостомельської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою економії Вашого часу записатися на зустріч можна за телефоном секретаря ради ГСР Олени Вікторівни Кислиці, контактний телефон: 098-389-27-90. 

16 січня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про повну загальну середню освіту» (№ 0901). Асоціація міст України, проаналізувавши текст нормативно-правового акта, виокремила найбільш цікаві та актуальні для органів місцевого самоврядування норми та новації:

Основні повноваження

1. Щодо забезпечення територіальної доступності закладів освіти

З метою створення територіальної доступності закладів загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування забезпечують:

 • формування та утримання мережі закладів освіти, у тому числі опорних, їхніх структурних підрозділів (філій);
 • функціонування міжшкільних ресурсних центрів;
 • закріплення території обслуговування за комунальними закладами освіти (їхніми структурними підрозділами), що забезпечують здобуття початкової та/або базової середньої освіти;
 • підвезення учнів та педагогічних працівників до закладу освіти і у зворотному напрямку;
 • створення та утримання пансіонів;
 • сприяння запровадженню з урахуванням вибору батьків дітей або осіб, які досягли повноліття, різних форм здобуття повної загальної середньої освіти, їх забезпечення та підтримки тощо.

2. Щодо підвезення здобувачів освіти та педагогів до закладу освіти

 • Підвезення до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку (до місця проживання) учнів і педагогічних працівників забезпечують органи місцевого самоврядування за рахунок місцевих бюджетів шкільними автобусами, у тому числі спеціально обладнаними для перевезення осіб з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.
 • Підвезення іншим транспортом (у тому числі з попередньо визначеними зупинками) може здійснюватися за умови, що кількість учнів і педагогічних працівників, які потребують такого перевезення, не перевищує 8 осіб. Для цього органи місцевого самоврядування визначають порядок підвезення учнів до місця навчання та у зворотному напрямку (до місця проживання) та забезпечують його за кошти відповідних бюджетів.

3. Щодо забезпечення інклюзивності повної загальної середньої освіти

 • Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.
 • Органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють особам з особливими освітніми потребами умови для здобуття освіти нарівні з іншими особами шляхом належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення універсального дизайну та/або розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби та можливості таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

4. Щодо управління мережею закладів загальної середньої освіти

 • Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) державного, комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів та більше: 24 учнів, які здобувають початкову освіту; 30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту. Ця норма набуде чинності 1 вересня 2024 року. До цього кількість учнів у класі (наповнюваність класу) державного, комунального закладу освіти, які здобувають початкову освіту, не може становити більше 30 осіб.
 • Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.
 • Розвиток мережі комунальних ліцеїв планують та забезпечують Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні та міські ради (міст з населенням більше 50 тисяч).
 • Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.
 • Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські ради (міст з населенням більше 50 тисяч).
 • Для започаткування та провадження освітньої діяльності комунального ліцею у його складі має бути створено та функціонувати не менше чотирьох 10 класів.
 • Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.
 • У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти. Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника.
 • Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.
 • Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.
 • Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.
 • З 2020 року санаторні школи (санаторні школи-інтернати) припиняють набір учнів до 1-9 класів. Засновники санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом мають змінити тип таких закладів освіти на ліцеї з обов’язковим збереженням у їх складі пансіонів. З 1 вересня 2024 року такі ліцеї забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти.

5. Щодо управління майном ліквідованих закладів загальної середньої освіти

 • Майно, у тому числі земельні ділянки, ліквідованих державних, комунальних закладів загальної середньої освіти або тих, діяльність яких зупинена, відповідно до рішення засновника може бути використане виключно для забезпечення здобуття освіти, надання послуг у сфері соціального захисту, культури та охорони здоров’я, у тому числі на засадах державно-приватного партнерства.

6. Щодо прав ОМС як засновника закладів загальної середньої освіти

 • приймають рішення утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти;
 • закріплюють територію обслуговування за закладами;
 • визначають Порядок підвезення до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку (до місця проживання) учнів і педагогічних працівників;
 • погоджують утворення спеціального класу закладу освіти;
 • розглядають заяви про відмову учням керівників закладів у задоволенні реалізації індивідуальної освітньої траєкторії в закладі освіти та розробленні індивідуального навчального плану;
 • здійснюють контроль за додержанням вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових продуктів у закладах освіти;
 • мають право встановлювати педагогам додаткові види та розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень.
 • утворюють корпоративний заклад загальної середньої освіти;
 • приймають рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу);
 • затверджують статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір закладу освіти у випадках, визначених законом;
 • затверджують положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та склад конкурсної комісії;
 • приймають рішення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти;
 • затверджують за поданням закладу загальної середньої освіти стратегію розвитку такого закладу;
 • фінансують виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти (крім приватних та корпоративних закладів загальної середньої освіти), у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти;
 • утворюють та ліквідують структурні підрозділи у заснованих ним закладах загальної середньої освіти;
 • здійснюють контроль за використанням закладом загальної середньої освіти публічних коштів;
 • здійснюють контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;
 • затверджують кошторис закладу загальної середньої освіти, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;
 • реалізують інші права, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства.

Контроль за рішеннями ОМС

7. Щодо контролю за рішеннями ОМС у сфері загальної середньої освіти

 • Освітній омбудсмен має право: отримувати від закладів освіти та органів управління освітою інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, у тому числі інформацію з обмеженим доступом; вимагати від органів місцевого самоврядування сприяння проведенню перевірок фактів, викладених у зверненнях учасників освітнього процесу; за результатами розгляду звернень та/або проведених перевірок надавати рекомендації органам управління освітою, органам місцевого самоврядування, вимагати від них припинення порушення та/або відновлення порушених прав чи законних інтересів учасників освітнього процесу, спрямовувати до них подання про проведення службових розслідувань, повідомляти правоохоронні органи щодо виявлених фактів порушення законодавства; безперешкодно відвідувати органи місцевого самоврядування, заклади освіти всіх рівнів, не заважаючи освітньому процесу, а також брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції; звертатися до органів місцевого самоврядування щодо виявлених фактів порушення права людини на освіту та законодавства у сфері освіти.
 • Місцеві державні адміністрації: проводять моніторинг роботи та рішень органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів у частині реалізації ними державної політики та дотримання законодавства у сфері освіти, а також виконання ними прав і обов’язків засновників закладів освіти, визначених цим Законом та Законом України “Про освіту”; надають органам місцевого самоврядування, їх виконавчим органам, посадовим особам рекомендації щодо усунення порушень законодавства з питань освіти та виконання ними прав і обов’язків засновників закладів освіти, визначених цим Законом та Законом України “Про освіту”; звертаються до суду з позовами про зобов’язання органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб усунути порушення та виконати вимоги законодавства у сфері загальної середньої освіти; можуть ініціювати проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю).
 • Державна служба якості освіти України: здійснює державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти; ДСЯОУ та її територіальні органи проводять інституційний аудит закладів освіти; аналізують діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та надають їм відповідні висновки і рекомендації, що оприлюднюються на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів з дня їх надання.

Кадрова політика в сфері освіти

8. Щодо організації та проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу освіти

 • Рішення про проведення конкурсу приймається засновником комунального закладу загальної середньої освіти або уповноваженим ним органом (посадовою особою).
 • Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті засновника та на офіційному вебсайті закладу освіти (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу. Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб.
 • Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному вебсайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

9. Щодо трудових відносин з керівниками закладів освіти та педагогічними працівниками, які досягли пенсійного віку

 • Педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років. До 1 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік. У разі незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору педагогічні працівники, яким виплачується пенсія за віком, звільняються згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. Після закінчення строку трудового договору з такими педагогічними працівниками можуть укладатися строкові трудові договори.
 • Набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з керівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. До 1 липня 2020 року засновники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти або уповноважені ними органи зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з керівниками таких закладів та одночасно укласти з ними (за їх згодою) трудові договори строком на шість років (з керівниками, які отримують пенсію за віком, - на один рік) без проведення конкурсу. У разі їх незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору ‒ звільнити їх згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. Після завершення строку трудового договору такі особи мають право обиратися на посаду керівника того самого закладу освіти на ще один строк відповідно до статті 39 цього Закону.

10. Щодо створення центрів професійного розвитку педагогічних працівників

 • До 1 вересня 2020 року органам місцевого самоврядування та місцевим державним адміністраціям необхідно забезпечити створення районних, міських (районних у містах) центрів професійного розвитку педагогічних працівників шляхом реорганізації науково-методичних (методичних) установ (центрів, кабінетів), крім закладів післядипломної освіти, та організувати і забезпечити відбір працівників до зазначених центрів на конкурсних засадах.

Довідка: Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 року був розроблений на виконання Закону України «Про освіту» попереднім складом Міністерства освіти і науки України та прийнятий у першому читанні попереднім складом Парламенту 30 травня 2019 року. Після зміни політичної влади при Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 7 жовтня 2019 року знову розпочала засідання робоча група з підготовки тексту законопроєкту до другого читання, склад якої було оновлено. Під час засідань цієї робочої групи було опрацьовано 543 правки народних депутатів до тексту законопроєкту, а порівняльна таблиця сягла 300 сторінок. Асоціація міст України брала активну участь в усіх етапах підготовки законопроєкту. Робота над текстом проєкту нормативно-правового акта тривала з 18 листопада 2017 року і була завершена 14 січня 2020 року. 327 народних депутатів України проголосували за Закон. Наразі акт готується на підпис.

Завдяки участі АМУ у законотворчому процесі вдалось:

 • гарантувати оплату праці вихователів груп подовженого дня за кошти освітньої субвенції, а не батьківські кошти та кошти місцевого бюджету;
 • спростити процедуру реорганізації, ліквідації чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості шляхом проведення громадського обговорення (пропонувалась згода територіальної громади та проведення референдуму);
 • зберегти права великих міст на утримання мережі ліцеїв;
 • виписати у частині першій статті 59 Закону норми щодо фінансової автономії закладу освіти;
 • зняти ризик здійснення оплати обовʼязкового здобуття загальної середньої освіти лише за кошти місцевих бюджетів та визначено джерелами фінансування здобуття загальної середньої освіти як кошти державного, так і місцевих бюджетів;
 • уточнити можливість поділу класу на групи з 8 учнів;
 • уточнити повноваження ОМС як засновників закладів освіти, узгодити їх з нормами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та нормами інших законів;
 • не допустити обмеження щодо окремих категорій педагогічних працівників;
 • не звузити академічну свободу вчителя у виборі форм освітньої діяльності;
 • не допустити зменшення контролю за сімейної формою освіти та відповідною її якістю;
 • не допустити зменшення граничної наповнюваності класів, що призвело б до збільшення мережі класів, що навчаються у другу зміну;
 • не допустити порушення прав на здобуття освіти дітьми у сільській місцевості у класах-комплектах.
 • не допустити внесення додаткових повноважень керівнику закладу освіти, що не властиві його управлінській діяльності (контроль за обов’язковими профілактичними щепленнями учнів та педагогічних працівників);
 • зберегти редакцію першого читання статті 5 щодо мови освіти та не допустити зняття відповідальності з керівника закладу освіта за дотриманням мовного режиму в закладі освіти;
 • уточнити окремі моменти обліку робочого часу, педагогічного навантаження та оплати праці педагогічних працівників, зокрема щодо виконання ними педагогічної, виховної, методичної та організаційної роботи залежно від посади.
 • розширити перелік різних видів допомоги учням;
 • зберегти закріплення територій обслуговування за закладами освіти;
 • зберегти необхідність погодження із засновником відкриття спеціальних класів, щоб забезпечити їх фінансування;
 • зняти норму про обов’язковий стаж перебування на керівних посадах для осіб, які претендують на посаду керівника закладу загальної середньої освіти;
 • зберегти у повноваженнях МОН затвердження критеріїв якості освітньої діяльності у сфері освіти;
 • посилити повноваження ОМС у частині реалізації кадрової політики у галузі освіти на рівні громади;
 • розширити можливості ОМС на використання майна ліквідованих закладів освіти.

У той же час АМУ не вдалось:

 • усунути дублювання контролюючих функцій Державної служби якості освіти України місцевими державними адміністраціями;
 • уникнути втручання в процедуру проведення конкурсу на посаду керівника закладу освіти представниками територіальних органів ДСЯОУ та місцевих державних адміністрацій.

Аналітичний центр АМУ

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 17.01.2020 № 128/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги» Координаційний центр з надання правової допомоги повідомляє про проведення з 20 січня по 30 березня 2020 року конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – конкурс).

Для участі у конкурсі адвокатам необхідно:

1) Зареєструватися на веб-сторінці http://contest.legalaid.gov.ua з 21 січня по 23 лютого 2020 року, де заповнити онлайн анкету та біографічну довідку; зазначити адресу електронної пошти для отримання інформації у зв’язку з конкурсом; завантажити скановані копії заяви, форма якої встановлена Мін’юстом; усіх заповнених сторінок паспорта (чи іншого документа, що посвідчує особу); свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та мотиваційного листа (до 500 слів), складеного у довільній формі.

УВАГА! За фактом реєстрації адвокат отримає повідомлення Координаційного центру з надання правової допомоги про прийняття заявки на опрацювання. Після перевірки наявності надісланих копій документів і відомостей про адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України, адвоката буде поінформовано про їх відповідність чи невідповідність встановленим вимогам за вказаною адвокатом адресою електронної пошти. У разі отримання повідомлення про невідповідність документів встановленим вимогам реєстрацію можна пройти повторно (до завершення строку реєстрації).

Участь у конкурсі можуть брати адвокати, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру адвокатів України.

2) Протягом 27 лютого – 09 березня 2020 року пройти дистанційний курс «Вступ до системи надання безоплатної правової допомоги», ознайомившись з його матеріалами та склавши перевірочні тестові завдання, що оцінюються автоматично (адреса веб-сторінки дистанційного курсу, логін та пароль будуть зазначені в електронному повідомленні Координаційного центру з надання правової допомоги).

3) Протягом 16 – 19 березня 2020 року (конкретні дата, час і місце проведення будуть повідомлені кожному адвокатові додатково) пройти індивідуальні співбесіди з конкурсною комісією, під час якої адвокати оцінюватимуться за критеріями мотивації до надання безоплатної правової допомоги, комунікабельності, емоційної врівноваженості, вміння представити приклади надання правової допомоги.

УВАГА! Під час проходження співбесіди із конкурсними комісіями адвокати повинні пред’явити оригінали паспорта та свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Окрім того, з 11 по 13 березня 2020 року конкурсні комісії розглядатимуть подані адвокатами копії документів, оцінюючи адвокатів за критеріями стажу адвокатської діяльності, наявності або відсутності застосовання до адвоката дисциплінарних стягнень та враховуючи результат проходження адвокатом дистанційного курсу «Вступ до системи надання безоплатної правової допомоги». Цей етап відбувається без персональної участі адвокатів.

Адвокати, які пройдуть конкурс, залучатимуться до надання БВПД на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору, відповідно до Порядку та умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 8.

Контакт для зворотного зв’язку з адвокатами:

Боровльов Дмитро Дмитрович, начальник відділу експертно-правового аналізу надання безоплатної правової допомоги управління забезпечення якості правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги, (044) 486 71 06 (понеділок – четвер: з 09:00 до 18:00, п’ятниця: з 09:00 до 16:45, обідня перерва із 13:00 до 13:45), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

Учитель історії та правознавства Ірпінської ЗОШ №13 (Гостомель) Іван Козак став переможцем ІІІ етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у номінації «Історія». Як відгукнувся про молодого й цілеспрямованого педагога директор закладу Володимир Захлюпаний: «Іван Федорович – справжній професіонал своєї справи, креативний, творчий, відповідальний, обізнаний у сучасних інноваційних та методичних прийомах і техніках, його уроки завжди наповнені цікавим змістом...».
Наш кореспондент побував на уроці історії в ЗОШ №13, ошатній та сучасній школі , що входить до сотні найкращих навчальних закладів України, в 11-Б, де Іван Козак є класним керівником. Учні зізналися, що люблять уроки історії, особливо історичний аналіз та іноваційний підхід в оцінці тих чи інших подій.
Гостомель є частиною нашої великої і славної історії України, пов'язаний з епохами, коли ним володіли литовські князі й польські королі, козацький звитяжець Семен Палій, котрий підняв проти Речі Посполитої повстання. Тривалий час наше містечко знаходилося на кордоні двох держав - російської імперії та РП.
Побажаємо переможцю гідно представити Київщину в фіналі всеукраїнського конкурсу, що відбудеться в квітні.

 

 На 59-й сесії сьомого скликання з цього приводу, зважаючи на бюджетну підпорядкованість Ірпінській міській раді депутати ухвалили звернення до виконуючого обов’язки міського голови А.В. Літвинова, першого заступника міського голови О. Г. Маркушина щодо адресного спрямування коштів на будівництво соціальних об’єктів в2020 році. А саме: на спорудження двох дитячих садочків по вулиці Остромирська і Свято-Покровська, опорної школи по вулиці Остромирська, завершення реконструкції початкової школи № 15, реконструкції ЗОШ №14 та ДНЗ «Первоцвіт». Більш детальна інформація публікується в приєднаних файлах.

Звернення депутатів ГСР до керівників ІМР

Витяг з протоколу 59-ї сесії сьомого скликання 

 

Перше пленарне засідання депутатів ГСР в новому році продемонструвало динамічну й конструктивну роботу й розпочалося з вшанування пам’яті захисників Донецького аеропорту, «кіборгів».

У ході засідання ухвалено найголовніше питання життєдіяльності селища— фінансову конституцію, рішення «Про бюджет селища на 2020 рік». Зауважимо, минулого року через певний деструктив в роботі окремих депутатів бюджет було ухвалено аж 25 березня, що в свою чергу сповільнило виконання робіт, й багато з них довелося завершувати у переддень нового року. Також депутати розглянули на засіданні питання щодо рішення Ірпінського суду про адміністративне правопорушення, пов’язане з електронним декларуванням депутата Ольги Смолянчук й проголосували за усунення від депутатських повноважень.

У блоці рішень соціального змісту ухвалено рішення про надання матеріальної допомоги, щодо виділення коштів на оформлення земельної ділянки (20 га) для пільгових категорій, АТОвців, також створено робочу групу з учасників бойових дій, котра працюватиме в профільній комісії під час землевиділення зарерзервованих ділянок для цієї групи громадян Гостомеля.

Для більш дієвого впливу й взаємодію влади та громади зменшено поріг для подання електронних петицій з 300 до 150. Представниця громадської організації з розвитку локальних демократій Вікторія Злолотухіна ознайомила всіх присутніх на сесії з інструментарієм впливу громади на рішення влади, наголосивши, що впровадження таких форм взаємодії впливатиме на інвестиційну привабливість громад в роботі з іноземними партнерами.

На сесії також було заслухано представника компанії проблемного будинку по Свят-Покровській, 73-а в зв’язку зі зміною орендаря ТОВ «Констант-К» на ТОВ «Доброград Гостомель» у зв’язку з купівлею незавершеного об’єкту будівництва. Представник даного проекту, зокрема керівник ПП «Базальт» Сергій Овсянников, яке споруджувало даний будинок, повідомив, що на сьогодні всі мешканці, незважаючи на певні проблеми в минулому періоді, що наслідком кредитної заборгованості в зв’язку з припиненням діяльності фінустанов, задіяних в споруджені, вирішені, всі власники придбаних квартир мають всі належні права на свої помешкання. Завершення даного проекту матиме продовження, селищна влада наполягатиме на питаннях переселення УЖКГ «Гостомель» на площі, які має надати новий власник об’єкту.

Також розглянуто питання врегулювання земельних відносин, положення для прийняття в комунальну власність безгосподарських об’єктів, затверджено заступника селищного голови з соціально-економічних питань - Фальковського Віктора Антоновича, прийнято звернення до комітету ВРУ про необхідність доопрацювання законопроекту «Про внесення змін до Конституції щодо децентралізації №2598 від 13 .12. 2019 року, звернення до керівництва ІМР щодо адресноUJ бюджетного фінасування соціальних об`єктів та інші питання.      

 Більш детальна інформація в рубриці "рішення селишної ради".

Захисників називають "кіборгами" за незламність духу, яку вони виявили, захищаючи старий і новий термінал Донецького аеропорту.

Чотири роки тому бойовики не припиняючи штурмів, підірвали новий термінал. Одним із гасел за його боротьбу є "вони встояли – не витримав бетон", бо плити і конструкції зруйнованого летовища поховали під собою українських захисників. Ті, кому вдалося вижити, із пораненнями та контузіями потрапили в полон.

19-20 січня, коли бойовики підірвали термінал, загинули 58 бійців. Загалом за час оборони летовища, за різними даними, Україна втратила від 100 до 200 воїнів.

Нам випала честь жити в один час із неймовірними героями, які вже стали легендою. Запекле протистояння українських воїнів з російськими агресорами в Донецькому аеропорту завершилося наприкінці січня. Не витримали стіни. А от українські воїни вистояли, не зламалися і здобули безсмертну славу. І тому – перемогли! Біль і вдячність спонукають нас пам’ятати про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України…

Вічна пам'ять полеглим героям!Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про повну загальну середню освіту" (законопроєкт №0901).

За відповідне рішення проголосували 327 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Закон прийнято в цілому”, - сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Закон урегульовує питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема: доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності закладів загальної середньої освіти, обов’язку органів влади забезпечувати відповідну доступність; забезпечення якості повної загальної середньої освіти та забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти; мови освіти в закладах загальної середньої освіти сертифікації педагогічних працівників ресурсного (інформаційного, науково-методичного, матеріально-технічного) забезпечення закладів; засад здійснення інституційного аудиту; самоврядування в закладі освіти, зокрема учнівського та батьківського; прав та обов’язків учасників освітнього процесу; розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти тощо.

Законом визначається, що мовою освіти є державна мова, а також врегульовується питання навчання мовами корінних народів та національних меншин.

Читайте також: У “Голосі Україні” опублікували закон про визнання пластунів

Серед іншого закон затверджує обов’язкову Державну підсумкову атестацію (ДПА) за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, крім випадків, визначених законодавством.

Також вводяться поняття інституційний аудит закладів середньої освіти, сертифікація вчителів, в то й же час закон залишає таку процедуру, як атестація педагогічних працівників.

Визначаються функції, права та обов’язки керівників закладів середньої загальної освіти, порядок конкурсу на посаду директора школи.

Згідно з законом заклад загальної середньої освіти має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору.

Читайте також: Закон щодо вдосконалення системи вищої освіти опублікували в офіційній пресі

Передбачено, що наповнюваність класів у державних та комунальних школах не може становити менше 5 учнів. Для класів початкової школи гранична наповнюваність має становити 24 учні, для базової та профільної школи - 30 учнів.

Законом вводиться поняття “індивідуальна освітня траєкторія” учня, яка реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану.

Також вводиться поняття педагогічної інтернатури для вчителів, які не мають досвіду роботи. Педагогічна інтернатура передбачає супровід та підтримку більш досвідченого педагогічного працівника, різні форми професійного розвитку. За виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата у граничному розмірі 20% його посадового окладу.

Згідно з законом норма педагогічної діяльності вчителя на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень.

Читайте також: МОН оприлюднило 28 освітніх реєстрів

Закріплюються доплати: за класне класне керівництво у 1-11 (12) класах - 20-25% до тарифної ставки; перевірка навчальних робіт учнів - 10-20%; завідування майстернями, кабінетами інформатики - 15-20%; кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями – 10-15%; структурними підрозділами закладів освіти – 25%.

За завідуваннями навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-дослідними ділянками доплата становитиме 10-15%; бібліотекою (медіатекою) або за бібліотечну роботу чи роботу з бібліотечним фондом підручників – 5-15%; за роботу в інклюзивних класах (групах) - 20%; обслуговування комп’ютерної техніки - 10-15%; проведення позакласної роботи з учнями – 10-40%.

Інші види доплат можуть встановлюватися засновником навчального закладу.

За почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені педагогічним працівникам встановлюються доплати в розмірі 15-30% посадового окладу в порядку, визначеному законодавством.

Читайте також: Держслужба якості освіти проведе інституційні аудити у понад 100 школах

За педагогічні звання та за роботу в спеціальних закладах освіти (класах, групах) педагогічним працівникам у порядку, визначеному законодавством, встановлюються підвищення посадового окладу на 10-30%.

Розміри тарифних ставок педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти встановлюються Кабінетом міністрів.

Законом визначено типи закладів спеціалізованої освіти: мистецький ліцей; спортивний ліцей; військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою; науковий ліцей - заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття базової та\або профільної середньої освіти наукового профілю; професійний коледж (коледж) спортивного профілю - заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю; мистецький коледж – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття фахової передвищої мистецької освіти одночасно із здобуттям базової та профільної середньої освіти.

 

Джерело: "Укрінформ"

Увага: з 01 січня 2020 – нові довідники податкових пільг

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що Державна податкова служба України затвердила нові довідники податкових пільг станом на 01.01.2020 року - №95/1 та №95/2.

Довідники містять перелік пільг із податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість,   плати за землю, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, державного мита, а також початок та кінець дії пільг.

Наголошуємо, що при  поданні звіту за 2019 рік слід використовувати  нові довідники податкових пільг.

Звертаємо увагу, що Звіт про податкові пільги за 2019 рік подається востаннє, оскільки з 01.01.2020 набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року № 891 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233”, відповідно до якої скасовується обов’язок складання та подання до контролюючого органу окремого звіту про суми податкових пільг з 2020 року. Облік сум податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання, здійснюватиметься контролюючими органами на підставі поданої суб’єктами господарювання податкової звітності.

 

 

Малий та середній бізнес поповнив казну місцевих бюджетів сумою у 2,2 млрд грн за підсумками 2019 року, - Орест Вітик

За підсумками 2019 року малий та середній бізнес Київщини сплатив майже 2,2 млрд грн єдиного податку до місцевих бюджетів. Про це повідомив  в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області Орест Вітик. Він підкреслив, що цей показник на 26% або 447 млн грн перевищує надходження 2018 року. Зокрема, фізичні особи – підприємці сплатили 1,7 млрд грн, збільшивши відрахування на 33% або 420 мільйони гривень. Сільгоспвиробники перерахували до бюджетів громад 245,3 млн грн. У свою чергу, юридичні особи (ІІІ група) сплатили 246,4 млн грн, що на 12% або 27,1 млн грн більше, аніж було сплачено у 2018 році.

Нагадуємо, що реєстрація платником єдиного податку є безстроковою, проте може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:

- подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів,;

- припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності ФОП відповідно до закону - в день отримання контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

- у випадках, визначених п.п. 298.2.3 п. 298.2 та п.п. 298.8.6 п.298.8 ст. 298 Податкового Кодексу;

- у разі якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва юридичної особи платника єдиного податку ІV-тої групи становить менше 75 %;

- у разі якщо платником єдиного податку ІV-тої групи не подано податкову звітність, передбачену п.п.295.9.1 п. 295.9 ст. 295 Податкового Кодексу.

ГУ ДПС у Київській області

 

пРРОсто: Що вказувати в заяві на видачу ліцензії на торгівлю алкоголем у разі застосування програмного РРО?

У заяві про видачу ліцензії на роздрібну тор­гівлю алкогольними напоями або пальним до­датково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій),

фіскальні номери програмних реєстраторів розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в контр­олюючих органах.

У заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгів­лю тютюновими виробами зазначається адреса місця торгівлі.

У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю ал­когольними напоями або пальним суб’єктом гос­подарювання зазначається адреса місця торгівлі і вказуються перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі, фіскальні номери програмних реє­страторів розрахункових операцій.

ГУ ДПС у Київській області

 

У фокусі: з 01 січня 2020 року платники податків мають подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи за новою формою

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що з 01 січня 2020 року платники податків мають подавати податкову декларацію  про майновий стан і доходи за новою формою, оскільки до форми податкової декларації наказом Міністерства фінансів України від 25.04.2019 №177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859» внесені зміни.

Особливості нової форми декларації про майновий стан і доходи:

   - ряд. 8  декларації: «Категорія платника» доповнено новим критерієм: «Особа, яка заявляє право на податкову знижку»,- він застосовується для громадян, які декларують право на податкову знижку;

    - розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язання при використанні права на податкову знижку, виокремлено у додаток Ф3;

   - у розд. ІІ декларації «Доходи, які включаються до загального оподатковуваного доходу» додатково виокремлено доходи «Нарахований (виплачений, наданий) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно - правового характеру» та  «Дохід, отриманий від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси орендодавця».

Крім того, нагадуємо, що з 01.01.2019 сплата податку на доходи фізичних осіб (далі – податок) з доходів, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), здійснюється відповідно до Кодексу та Бюджетного кодексу України за місцезнаходженням таких земельних ділянок.

Податкові зобов’язання з військового збору з доходів,  отриманих від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв) відповідно до вимог Кодексу визначаються в податковій декларації, а сплата таких зобов’язань з військового збору здійснюється за податковою адресою.

ГУ ДПС у Київській області

 

На Київщині платники майнових податків забезпечили бюджетам області більше 2 млрд грн

За повідомленням в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області Ореста Вітика, платники майнових податків забезпечили місцевим бюджетам більше 2 мільярдів гривень.

Так, за наданою інформацією, у 2019 році від плати за землю місцеві скарбниці поповнилися сумою в 1,5 млрд грн. Це на 16% або 205 млн грн. більше за показник 2018 року.  На 35% зросла сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Станом на 1 січня 2020 року бюджети територіальних громад отримали 402,4 млн грн. При цьому сума додаткових коштів дорівнює 104,4 млн грн. У свою чергу, сумою у 18,5 млн грн поповнили місцеву казну власники елітного автотранспорту.  

Водночас нагадуємо, що встановлений законодавством розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі з 01 січня 2020 року становить 4723 грн.  

Прожитковий мінімум для працездатної особи в розрахунку на місяць з 1 січня 2020 року – 2102 грн.

У зв’язку з викладеним, змінюються суми місцевих податків та зборів, ставки яких встановлюються за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад:

Єдиний податок

І група платників єдиного податку -  210,20 грн. на місяць (до 10% від прожиткового мінімуму працездатної особи);

ІІ група платників єдиного податку -  944,60 грн. на місяць (до 20% від мінімальної заробітної плати).

Податок на нерухомість (не більше 1,5% від мінімальної заробітної плати за 1 кв.м.) – 70,85 грн.

Туристичний збір

Для внутрішнього туризму (до 0,5% від мінімальної заробітної плати) – 23,62 грн;

Для в’їзного туризму (до 5% від мінімальної заробітної плати) – 236,15 грн.

 Єдиний соціальний внесок

Мінімальний страховий внесок становить 1039,06грн.  (22% від мінімальної заробітної плати). Максимальна величина нарахування становить 70845,0грн. (15 розмірів місячних мінімальних заробітних  плат).

ГУ ДПС у Київській області

 

 

 

Запрошуємо землекористувачів Київщини на звірку!

Головне управління ДПС у Київській області запрошує громадян, які є землекористувачами земель Київщини, звертатись до Центрів обслуговування платників ГУ ДПС у Київській області для проведення звірки даних, на підставі яких контролюючі органи нараховуватимуть податкові зобов’язання з плати за землю.

Звертаємо увагу платників податків, що облік фізичних осіб – платників плати за землю і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

Для достовірного обліку об’єктів оподаткування та відповідно до п.286.5 ст.286 ПКУ платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

- розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

ГУ ДПС у Київській області

 

Випадки звільнення платників від обов'язку подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що з 01 січня 2020 року триває кампанія декларування громадянами  доходів, отриманих у 2019 році.

Нагадуємо, що відповідно до п.179.4 ст.179 Податкового кодексу, платники податку звільняються від обов'язку подання податкової декларації в таких випадках:

а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:

- є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

- перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

- перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

- перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;

б) в інших випадках, визначених цим розділом.

Відповідно до п.179.2 ст.179 ПКУ, обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

- від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;

- у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п.174.3 ст. 174 ПКУ.

ГУ ДПС у Київській області

Новини